รักจัดเต็ม สบายใจเรื่องค่ารักษา สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพ (HC) | ไทยสมุทรประกันชีวิต
  • ติดต่อเรา
  • บริการลูกค้า
  • บริการของเรา
  • แบบประกันของเรา
  • รู้จักเรา
ตัวช่วยออนไลน์
สะดวก และรวดเร็วมากขึ้น
ด้วยบริการ OceanLife iService
ตรวจสอบข้อมูลกรมธรรม์ ชำระเบี้ย
ได้ทันทีด้วยระบบออนไลน์

แบบประกันของเรา
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
ช่วยให้คุณมั่นใจได้ทำในสิ่งที่รัก
ด้วยแบบประกันชีวิตหลากหลายรูปแบบ

รู้จักเรา
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
พร้อมสนับสนุนช่วยคุณดูแลคนที่รัก
เราเชื่อว่า "รักคือพลังของชีวิต"

ไทยสมุทรประกันชีวิต

ยินดีช่วยคุณค้นหาข้อมูล

รักจัดเต็ม สบายใจเรื่องค่ารักษา สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพ (HC)

ไม่ต้องสำรองค่าใช้จ่าย เมื่อเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลเครือข่าย* (ในฐานะผู้ป่วยใน)
คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินขณะเป็นผู้ป่วยนอก** (เนื่องจากอุบัติเหตุ)
สบายใจ เคลมง่าย ไม่ยุ่งยาก
คุ้มครองสุขภาพ
ค่ารักษาพยาบาล
ผู้ป่วยใน
ระยะเวลาความคุ้มครอง/ระยะเวลาชำระเบี้ย
รายปี
อายุรับประกันภัย
1 เดือน 1 วัน – 64 ปี ต่อสัญญาได้ถึงอายุ 69 ปี
การลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ ตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด


 

เงื่อนไขการรับประกันภัย

- อายุรับประกันภัย     :  1 เดือน 1 วัน  – 64 ปี ต่อสัญญาได้ถึงอายุ 69 ปี สิ้นสุดสัญญาเมื่ออายุครบ 70 ปี

- งวดการชำระเบี้ยประกันภัย : เป็นไปตามกรมธรรม์ประกันชีวิตหลัก

- แผน HC 3000 / HC 4000 / HC 5000 สำหรับจำนวนเงินเอาประกันชีวิตในสัญญาหลักรวมทุกกรมธรรม์ที่มีผลบังคับ มีจำนวนตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไป

หมายเหตุ :
   % หมายถึง เปอร์เซ็นต์ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
    *โรงพยาบาลเครือข่ายเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

  **ภายใน 24 ชั่วโมง นับแต่เกิดเหตุ
    - ความคุ้มครองเป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์
    - การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด

คำเตือน :
    ข้อมูลในเอกสารนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นของสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพ ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง เมื่อได้รับกรมธรรม์แล้วโปรดศึกษาเพิ่มเติม

ค้นหาข้อมูลประกันอื่นๆ

เพื่อเติมเต็มสวัสดิการพนักงาน

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.