ประกันมะเร็ง พลัส (คุ้มครอง 50 โรคร้ายแรง) | ไทยสมุทรประกันชีวิต
  • ติดต่อเรา
  • บทความน่ารู้
  • บริการลูกค้า
  • บริการของเรา
  • แบบประกันของเรา
  • รู้จักเรา

บทความน่าสนใจ
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
พร้อมสนับสนุนช่วยคุณดูแลคนที่รัก เราเชื่อว่า "รักคือพลังของชีวิต"
ตัวช่วยออนไลน์
สะดวก และรวดเร็วมากขึ้น
ด้วยบริการ OceanLife iService
ตรวจสอบข้อมูลกรมธรรม์ ชำระเบี้ย
ได้ทันทีด้วยระบบออนไลน์

แบบประกันของเรา
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
ช่วยให้คุณมั่นใจได้ทำในสิ่งที่รัก
ด้วยแบบประกันชีวิตหลากหลายรูปแบบ

รู้จักเรา
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
พร้อมสนับสนุนช่วยคุณดูแลคนที่รัก
เราเชื่อว่า "รักคือพลังของชีวิต"

ไทยสมุทรประกันชีวิต

ยินดีช่วยคุณค้นหาข้อมูล

ประกันมะเร็ง พลัส (คุ้มครอง 50 โรคร้ายแรง)

ประกันมะเร็ง พลัส (คุ้มครอง 50 โรคร้ายแรง)
คุ้มครองครอบคลุมมะเร็งทุกระยะ รวมสูงสุด 110%
คุ้มครองโรคร้ายแรงรวม 50 โรค รวมสูงสุด 120%
คุ้มครองยาวสูงสุดถึงอายุ 75 ปี
คุ้มครองมะเร็ง
คุ้มครองโรคร้าย
ลดหย่อนภาษีได้
ระยะเวลาความคุ้มครอง/ระยะเวลาชำระเบี้ย
คุ้มครอง 1 ปี และต่ออายุปีต่อปี / ชำระเบี้ยประกันภัยปีต่อปี
อายุรับประกันภัย
16 – 65 ปี (ต่ออายุสัญญาได้ถึงอายุ 74 ปี คุ้มครองถึงอายุ 75 ปี)
การลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปอ้างอิงลดหย่อนภาษีได้ ตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด

ผลประโยชน์และความคุ้มครอง

ประกันมะเร็ง พลัส (คุ้มครอง 50 โรคร้ายแรง)

เงื่อนไขการรับประกันภัย
อายุรับประกันภัย              : 16 – 65 ปี (ต่ออายุสัญญาได้ถึงอายุ 74 ปี คุ้มครองถึงอายุ 75 ปี)
จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ  : 100,000 บาท 
(เศษหน่วย 100,000 บาท)

จำนวนเงินเอาประกันภัยสูงสุด  : ไม่เกิน 2 เท่าของจำนวนเงินเอาประกนภัยของกรมธรรม์หลัก และเมื่อรวมจำนวนเงินเอาประกันภัยของ CI50 และ CI ทุกกรมธรรม์ต้องไม่เกิน 5,000,000 บาท
งวดการชำระเบี้ยประกันภัย     : เป็นไปตามกรมธรรม์หลัก
การพิจารณารับประกันภัย     : เป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กําหนด
​(บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการให้ตรวจสุขภาพ หรือขอเอกสารทางการแพทย์เพิ่มเติมเมื่อเห็นว่าจำเป็น)​​

ดาวน์โหลดโบรชัวร์


 

ข้อควรทราบ :
(1) บริษัทฯ จะจ่ายผลประโยชน์ตามโรคที่ระบุไว้ เพียงโรคละ 1 ครั้ง ตลอดอายุกรมธรรม์ที่สัญญาเพิ่มเติมนี้แนบอยู่ แม้ว่าจะมีการต่ออายุสัญญาเพิ่มเติมนี้
(2) บริษัทฯ จะจ่ายผลประโยชน์ในส่วนนี้แก่โรคร้ายแรง 48 โรค โดยจะจ่ายผลระโยชน์โรคใดโรคหนึ่งเพียงโรคดียว และสัญญาเพิ่มเติมนี้จะสิ้นผลบังคับทันที

- % หมายถึง เปอร์เซ็นต์ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
- การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด
- ความคุ้มครองและการจ่ายผลประโยชน์ต่าง ๆ เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์
- การลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
​​- ข้อมูลในเอกสารนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นของผลิตภัณฑ์ประกันภัย ผู้ขอเอาประกันภัย/ผู้เอาประกันภัยควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม และทำความเข้าใจในรายละเอียดเงื่อนไขความคุ้มครอง ผลประโยชน์ และข้อยกเว้น ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง เมื่อได้รับกรมธรรม์ประกันภัยแล้วโปรดศึกษาเพิ่มเติม

ค้นหาข้อมูลประกันอื่นๆ

เพื่อเติมเต็มสวัสดิการพนักงาน

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.