ประกันมะเร็ง พลัส (คุ้มครอง 50 โรคร้ายแรง) | ไทยสมุทรประกันชีวิต
  • ติดต่อเรา
  • บริการลูกค้า
  • บริการของเรา
  • แบบประกันของเรา
  • รู้จักเรา
ตัวช่วยออนไลน์
สะดวก และรวดเร็วมากขึ้น
ด้วยบริการ OceanLife iService
ตรวจสอบข้อมูลกรมธรรม์ ชำระเบี้ย
ได้ทันทีด้วยระบบออนไลน์

แบบประกันของเรา
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
ช่วยให้คุณมั่นใจได้ทำในสิ่งที่รัก
ด้วยแบบประกันชีวิตหลากหลายรูปแบบ

รู้จักเรา
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
พร้อมสนับสนุนช่วยคุณดูแลคนที่รัก
เราเชื่อว่า "รักคือพลังของชีวิต"

ไทยสมุทรประกันชีวิต

ยินดีช่วยคุณค้นหาข้อมูล

ประกันมะเร็ง พลัส (คุ้มครอง 50 โรคร้ายแรง)

คุ้มครองครอบคลุมมะเร็งทุกระยะ รวมสูงสุด 110%
คุ้มครองโรคร้ายแรงรวม 50 โรค รวมสูงสุด 120%
คุ้มครองยาวสูงสุดถึงอายุ 75 ปี
คุ้มครองมะเร็ง
คุ้มครองโรคร้าย
ลดหย่อนภาษีได้
ระยะเวลาความคุ้มครอง/ระยะเวลาชำระเบี้ย
รายปี
อายุรับประกันภัย
16 – 65 ปี (ต่ออายุสัญญาได้ถึงอายุ 74 ปี คุ้มครองถึงอายุ 75 ปี)
การลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
เบี้ยประกันสุขภาพสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 15,000 บาท

ผลประโยชน์และความคุ้มครอง

เงื่อนไขการรับประกันภัย
อายุรับประกันภัย              : 16 – 65 ปี (ต่ออายุสัญญาได้ถึงอายุ 74 ปี คุ้มครองถึงอายุ 75 ปี)
จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ  : 100,000 บาท
จำนวนเงินเอาประกันภัยสูงสุด  : ไม่เกิน 2 เท่าของจำนวนเงินเอาประกนภัยของกรมธรรม์หลัก และเมื่อรวมจำนวนเงินเอาประกันภัยของ CI50 และ CI ทุกกรมธรรม์ต้องไม่เกิน 5,000,000 บาท
งวดการชำระเบี้ยประกันภัย     : เป็นไปตามกรมธรรม์หลัก


ดาวน์โหลดโบรชัวร์


 

ข้อควรทราบ :
(1) บริษัทฯ จะจ่ายผลประโยชน์ตามโรคที่ระบุไว้ เพียงโรคละ 1 ครั้ง ตลอดอายุกรมธรรม์ที่สัญญาเพิ่มเติมนี้แนบอยู่ แม้ว่าจะมีการต่ออายุสัญญาเพิ่มเติมนี้
(2) บริษัทฯ จะจ่ายผลประโยชน์ในส่วนนี้แก่โรคร้ายแรง 48 โรค โดยจะจ่ายผลระโยชน์โรคใดโรคหนึ่งเพียงโรคดียว และสัญญาเพิ่มเติมนี้จะสิ้นผลบังคับทันที

- สัญญาเพิ่มเติมมีระยะเวลาเอาประกันภัย 1 ปี ผู้เอาประกันภัยอาจขอต่ออายุสัญญาได้ตามเงื่อนไขของสัญญาเพิ่มเติมนั้น ๆ ทั้งนี้ การต่ออายุสัญญาเป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์การพิจารณารับประกันภัยของบริษัทฯ
- ความคุ้มครองและการจ่ายผลประโยชน์ต่าง ๆ เป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด
- การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด

คำเตือน : 
ข้อมูลในเอกสารนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นของผลิตภัณฑ์ประกันภัย ผู้ขอเอาประกันภัย/ผู้เอาประกันภัยควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม และทำความเข้าใจในรายละเอียดเงื่อนไขความคุ้มครอง ผลประโยชน์ และข้อยกเว้น ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง เมื่อได้รับกรมธรรม์ประกันภัยแล้วโปรดศึกษาเพิ่มเติม

ค้นหาข้อมูลประกันอื่นๆ

เพื่อเติมเต็มสวัสดิการพนักงาน

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.