ซีเนียร์แฮปปี้ 2 (เพื่อผู้สูงอายุ) | ไทยสมุทรประกันชีวิต
  • ติดต่อเรา
  • บริการลูกค้า
  • บริการของเรา
  • แบบประกันของเรา
  • รู้จักเรา
ตัวช่วยออนไลน์
สะดวก และรวดเร็วมากขึ้น
ด้วยบริการ OceanLife iService
ตรวจสอบข้อมูลกรมธรรม์ ชำระเบี้ย
ได้ทันทีด้วยระบบออนไลน์

แบบประกันของเรา
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
ช่วยให้คุณมั่นใจได้ทำในสิ่งที่รัก
ด้วยแบบประกันชีวิตหลากหลายรูปแบบ

รู้จักเรา
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
พร้อมสนับสนุนช่วยคุณดูแลคนที่รัก
เราเชื่อว่า "รักคือพลังของชีวิต"

ไทยสมุทรประกันชีวิต

ยินดีช่วยคุณค้นหาข้อมูล

ซีเนียร์แฮปปี้ 2 (เพื่อผู้สูงอายุ)

รับความคุ้มครองชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ เพื่อเป็นมรดก
รับเงินครบกำหนดสัญญา 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
ไม่ต้องตรวจสุขภาพและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ
คุ้มครองสูง
อนาคตมีเงินเก็บออม
50 ปีขึ้นไป
ระยะเวลาคุ้มครอง/ระยะเวลาชำระเบี้ย
85 ปี /85 ปี
อายุรับประกันภัย
50 - 75 ปี
การลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปหักลดหย่อน ภาษี ตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากร กำหนด
การซื้อสัญญาเพิ่มเติม
ไม่สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติม

การชำระเบี้ยประกันภัย
    ชำระเบี้ยประกันภัยแบบรายปี

หมายเหตุ
    % หมายถึงเปอร์เซ็นต์ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้น

เงื่อนไข
    - รายละเอียดดังกล่าวนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้น โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในกรมธรรม์
    - ความคุ้มครองเป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์
    - การรับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ

    คำเตือน:
    ผู้ขอเอาประกันภัยควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง และเมื่อได้รับกรมธรรม์แล้ว โปรดศึกษารายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไขกรมธรรม์

 

ค้นหาข้อมูลประกันอื่นๆ

เพื่อเติมเต็มสวัสดิการพนักงาน

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.