ซีเนียร์แฮปปี้ 2 (เพื่อผู้สูงอายุ) | ไทยสมุทรประกันชีวิต
  • ติดต่อเรา
  • บทความน่ารู้
  • บริการลูกค้า
  • บริการของเรา
  • แบบประกันของเรา
  • รู้จักเรา

บทความน่าสนใจ
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
พร้อมสนับสนุนช่วยคุณดูแลคนที่รัก เราเชื่อว่า "รักคือพลังของชีวิต"
ตัวช่วยออนไลน์
สะดวก และรวดเร็วมากขึ้น
ด้วยบริการ OceanLife iService
ตรวจสอบข้อมูลกรมธรรม์ ชำระเบี้ย
ได้ทันทีด้วยระบบออนไลน์

แบบประกันของเรา
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
ช่วยให้คุณมั่นใจได้ทำในสิ่งที่รัก
ด้วยแบบประกันชีวิตหลากหลายรูปแบบ

รู้จักเรา
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
พร้อมสนับสนุนช่วยคุณดูแลคนที่รัก
เราเชื่อว่า "รักคือพลังของชีวิต"

ไทยสมุทรประกันชีวิต

ยินดีช่วยคุณค้นหาข้อมูล

ซีเนียร์แฮปปี้ 2 (เพื่อผู้สูงอายุ)

ซีเนียร์แฮปปี้ ประกันเพื่อผู้สูงอายุ  ไทยสมุทรประกันชีวิต
รับความคุ้มครองชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ เพื่อเป็นมรดก
รับเงินครบกำหนดสัญญา 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
ไม่ต้องตรวจสุขภาพและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ
คุ้มครองสูง
อนาคตมีเงินเก็บออม
50 ปีขึ้นไป
ระยะเวลาคุ้มครอง/ระยะเวลาชำระเบี้ย
ถึงอายุครบ 85 ปี / ถึงอายุครบ 85 ปี
อายุรับประกันภัย
50 - 75 ปี
การลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปอ้างอิงลดหย่อนภาษีได้ ตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
การซื้อสัญญาเพิ่มเติม
ไม่สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติม

ผลประโยชน์และความคุ้มครอง

ซีเนียร์แฮปปี้ ประกันเพื่อผู้สูงอายุ  ไทยสมุทรประกันชีวิต

เงื่อนไขการรับประกันภัย
อายุรับประกันภัย              : 50 - 75  ปี
จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ  : 50,000 บาท (เศษหน่วย 1
0,000 บาท)
จำนวนเงินเอาประกันภัยสูงสุด  :
500,000
งวดการชำระเบี้ยประกันภัย     : - ปีแรก : รายปีเท่านั้น
                               - ตั้งแต่ปีที่
2 เป็นต้นไป : สามารถเปลี่ยนเป็น รายเดือน / ราย 3 เดือน / ราย 6 เดือน ได้ 

การตรวจสุขภาพ             : ไม่ต้องตรวจสุขภาพ ไม่ต้องตรวจ HIV และไม่ต้องแถลงสุขภาพ

สัญญาเพิ่มเติม               : ไม่สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมได้

ดาวน์โหลดโบรชัวร์
ข้อควรทราบ :
- การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด
- ความคุ้มครองและการจ่ายผลประโยชน์ต่าง ๆ เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์
- การลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
- ข้อมูลในเอกสารนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นของผลิตภัณฑ์ประกันภัย ผู้ขอเอาประกันภัย/ผู้เอาประกันภัยควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม และทำความเข้าใจในรายละเอียดเงื่อนไขความคุ้มครอง ผลประโยชน์ และข้อยกเว้น ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง เมื่อได้รับกรมธรรม์ประกันภัยแล้วโปรดศึกษาเพิ่มเติม

ค้นหาข้อมูลประกันอื่นๆ

เพื่อเติมเต็มสวัสดิการพนักงาน

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.