ซีเนียร์แฮปปี้ 2 (เพื่อผู้สูงอายุ) | ไทยสมุทรประกันชีวิต
  • ติดต่อเรา
  • บริการลูกค้า
  • บริการของเรา
  • แบบประกันของเรา
  • รู้จักเรา
ตัวช่วยออนไลน์
สะดวก และรวดเร็วมากขึ้น
ด้วยบริการ OceanLife iService
ตรวจสอบข้อมูลกรมธรรม์ ชำระเบี้ย
ได้ทันทีด้วยระบบออนไลน์

แบบประกันของเรา
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
ช่วยให้คุณมั่นใจได้ทำในสิ่งที่รัก
ด้วยแบบประกันชีวิตหลากหลายรูปแบบ

รู้จักเรา
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
พร้อมสนับสนุนช่วยคุณดูแลคนที่รัก
เราเชื่อว่า "รักคือพลังของชีวิต"

ไทยสมุทรประกันชีวิต

ยินดีช่วยคุณค้นหาข้อมูล

ซีเนียร์แฮปปี้ 2 (เพื่อผู้สูงอายุ)

ซีเนียร์แฮปปี้ ประกันเพื่อผู้สูงอายุ  ไทยสมุทรประกันชีวิต
รับความคุ้มครองชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ เพื่อเป็นมรดก
รับเงินครบกำหนดสัญญา 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
ไม่ต้องตรวจสุขภาพและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ
คุ้มครองสูง
อนาคตมีเงินเก็บออม
50 ปีขึ้นไป
ระยะเวลาคุ้มครอง/ระยะเวลาชำระเบี้ย
ถึงอายุครบ 85 ปี / ถึงอายุครบ 85 ปี
อายุรับประกันภัย
50 - 75 ปี
การลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปอ้างอิงลดหย่อนภาษีได้ ตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
การซื้อสัญญาเพิ่มเติม
ไม่สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติม

ผลประโยชน์และความคุ้มครอง

ซีเนียร์แฮปปี้ ประกันเพื่อผู้สูงอายุ  ไทยสมุทรประกันชีวิต

เงื่อนไขการรับประกันภัย
อายุรับประกันภัย              : 50 - 75  ปี
จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ  : 50,000 บาท (เศษหน่วย 1
0,000 บาท)
จำนวนเงินเอาประกันภัยสูงสุด  :
500,000
งวดการชำระเบี้ยประกันภัย     : - ปีแรก : รายปีเท่านั้น
                               - ตั้งแต่ปีที่
2 เป็นต้นไป : สามารถเปลี่ยนเป็น รายเดือน / ราย 3 เดือน / ราย 6 เดือน ได้ 

การตรวจสุขภาพ             : ไม่ต้องตรวจสุขภาพ ไม่ต้องตรวจ HIV และไม่ต้องแถลงสุขภาพ

สัญญาเพิ่มเติม               : ไม่สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมได้

ดาวน์โหลดโบรชัวร์
ข้อควรทราบ :
- การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด
- ความคุ้มครองและการจ่ายผลประโยชน์ต่าง ๆ เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์
- การลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
- ข้อมูลในเอกสารนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นของผลิตภัณฑ์ประกันภัย ผู้ขอเอาประกันภัย/ผู้เอาประกันภัยควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม และทำความเข้าใจในรายละเอียดเงื่อนไขความคุ้มครอง ผลประโยชน์ และข้อยกเว้น ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง เมื่อได้รับกรมธรรม์ประกันภัยแล้วโปรดศึกษาเพิ่มเติม

ค้นหาข้อมูลประกันอื่นๆ

เพื่อเติมเต็มสวัสดิการพนักงาน

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.