แบบประกันชีวิต คุ้มทวี | ไทยสมุทรประกันชีวิต
  • ติดต่อเรา
  • บริการลูกค้า
  • บริการของเรา
  • แบบประกันของเรา
  • รู้จักเรา
ตัวช่วยออนไลน์
สะดวก และรวดเร็วมากขึ้น
ด้วยบริการ OceanLife iService
ตรวจสอบข้อมูลกรมธรรม์ ชำระเบี้ย
ได้ทันทีด้วยระบบออนไลน์

แบบประกันของเรา
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
ช่วยให้คุณมั่นใจได้ทำในสิ่งที่รัก
ด้วยแบบประกันชีวิตหลากหลายรูปแบบ

รู้จักเรา
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
พร้อมสนับสนุนช่วยคุณดูแลคนที่รัก
เราเชื่อว่า "รักคือพลังของชีวิต"

ไทยสมุทรประกันชีวิต

ยินดีช่วยคุณค้นหาข้อมูล

คุ้มทวี

แบบประกันชีวิต คุ้มทวี | ไทยสมุทรประกันชีวิต
มั่นใจ ด้วยความคุ้มครองชีวิตสูงถึง 450%**
อุ่นใจ มีเงินออมในอนาคต ครบสัญญารับเงินก้อน 150%
ดีต่อใจ เบี้ยประกันชีวิตนำไปลดหย่อนภาษีได้
คุ้มครอง+ออมทรัพย์
ประกันฉบับแรก
ไม่ต้องตรวจสุขภาพ
ระยะเวลาคุ้มครอง/ระยะเวลาชำระเบี้ย
20 ปี/ 10 ปี หรือ 15 ปี
อายุรับประกันภัย
- คุ้มทวี 20/10 : 30 วัน – 55 ปี - คุ้มทวี (20/15) : 30 วัน – 60 ปี
การลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปอ้างอิงลดหย่อนภาษีได้ ตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
การซื้อสัญญาเพิ่มเติม
ไม่สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติม

แบบประกันชีวิต คุ้มทวี | ไทยสมุทรประกันชีวิต

ดาวน์โหลดโบรชัวร์

 


เงื่อนไขการรับประกันภัย
อายุรับประกันภัย              : - คุ้มทวี 20/10 : 30  วัน– 55 ปี
                            ​   - คุ้มทวี (20/15) : 30  วัน– 60 ปี
เบี้ยประกันภัยรายเดือน        : - คุ้มทวี 20/10 : ขั้นต่ำ 500 บาท สูงสุด 2,000 บาท 
                            ​  - คุ้มทวี (20/15) : ขั้นต่ำ 500 บาท สูงสุด 4,000 บาท

งวดการชำระเบี้ยประกันภัย     : รายเดือน
รับส่วนลดเพิ่มเติม             : - กรณีชำระเบี้ยประกันภัยล่วงหน้า 12 เดือน รับส่วนลดทันที 7.5% ของเบี้ยประกันภัยรายเดือนรวม 12 เดือน
                                - กรณีชำระเบี้ยประกันภัยล่วงหน้า 6 เดือน รับส่วนลดทันที 3.5% ของเบี้ยประกันภัยรายเดือนรวม 6 เดือน
การตรวจสุขภาพ             : ไม่ต้องตรวจสุขภาพ แต่แถลงสุขภาพในใบคำขอเอาประกันภัย
ทั้งนี้การแถลงสุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัยและการจ่ายเงินตามเงื่อนไขกรมธรรม์ 
(บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการให้ตรวจสุขภาพ หรือขอเอกสารทางการแพทย์เพิ่มเติมเมื่อเห็นว่าจำเป็น)
สัญญาเพิ่มเติม               : ไม่สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมได้

ข้อควรทราบ :
* กรณีเสียชีวิต บริษัทฯ จะจ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ หรือเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ในส่วนของการประกันชีวิต (แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า)
** กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ระหว่างปีกรมธรรม์ที่ 1-20
- % หมายถึง เปอร์เซ็นต์ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
- การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด
- ความคุ้มครองและการจ่ายผลประโยชน์ต่าง ๆ เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์
- การลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
- ข้อมูลในเอกสารนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นของผลิตภัณฑ์ประกันภัย ผู้ขอเอาประกันภัย/ผู้เอาประกันภัยควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม และทำความเข้าใจในรายละเอียดเงื่อนไขความคุ้มครอง ผลประโยชน์ และข้อยกเว้น ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง เมื่อได้รับกรมธรรม์ประกันภัยแล้วโปรดศึกษาเพิ่มเติม

ค้นหาข้อมูลประกันอื่นๆ

เพื่อเติมเต็มสวัสดิการพนักงาน

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.