แบบประกันชีวิต คุ้มทวี | ไทยสมุทรประกันชีวิต
  • ติดต่อเรา
  • บริการลูกค้า
  • บริการของเรา
  • แบบประกันของเรา
  • รู้จักเรา
ตัวช่วยออนไลน์
สะดวก และรวดเร็วมากขึ้น
ด้วยบริการ OceanLife iService
ตรวจสอบข้อมูลกรมธรรม์ ชำระเบี้ย
ได้ทันทีด้วยระบบออนไลน์

แบบประกันของเรา
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
ช่วยให้คุณมั่นใจได้ทำในสิ่งที่รัก
ด้วยแบบประกันชีวิตหลากหลายรูปแบบ

รู้จักเรา
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
พร้อมสนับสนุนช่วยคุณดูแลคนที่รัก
เราเชื่อว่า "รักคือพลังของชีวิต"

ไทยสมุทรประกันชีวิต

ยินดีช่วยคุณค้นหาข้อมูล

คุ้มทวี

มั่นใจ ด้วยความคุ้มครองชีวิตสูงถึง 450%**
อุ่นใจ มีเงินออมในอนาคต ครบสัญญารับเงินก้อน 150%
ดีต่อใจ เบี้ยประกันชีวิตนำไปลดหย่อนภาษีได้
คุ้มครอง+ออมทรัพย์
ประกันฉบับแรก
ไม่ต้องตรวจสุขภาพ
ระยะเวลาคุ้มครอง/ระยะเวลาชำระเบี้ย
20 ปี/ 10 ปี หรือ 15 ปี
อายุรับประกันภัย
ตามเงื่อนไขการรับประกันภัย
การลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
เบี้ยประกันชีวิตสามารถนำไปลดหย่อนภาษี ตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
การซื้อสัญญาเพิ่มเติม
ไม่สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติม

ดาวน์โหลดโบรชัวร์

 

 

​การชำระเบี้ยประกันภัย
    ชำระเบี้ยประกันภัยแบบรายเดือน

    พิเศษรับส่วนลดเพิ่มเติม

    - กรณีชำระเบี้ยประกันภัยล่วงหน้า 12 เดือน รับส่วนลดทันที 7.5% ของเบี้ยประกันภัยรายเดือนรวม 12 เดือน
    - กรณีชำระเบี้ยประกันภัยล่วงหน้า 6 เดือน รับส่วนลดทันที 3.5% ของเบี้ยประกันภัยรายเดือนรวม 6 เดือน

เงื่อนไขการรับประกันภัย

    - อายุรับประกันภัย        
     • แบบคุ้มทวี 20/10 : 30 วัน – 55 ปี
     • แบบคุ้มทวี 20/15 : 30 วัน – 60 ปี

    - เบี้ยประกันภัยรายเดือน   
     
• แบบคุ้มทวี 20/10 : ขั้นต่ำ 500 บาท สูงสุด 2,000 บาท 
     
• แบบคุ้มทวี 20/15 : ขั้นต่ำ 500 บาท สูงสุด 4,000 บาท

    - งวดการชำระเบี้ยประกันภัย : รายเดือน (หากชำระเบี้ยประกันภัยล่วงหน้า 12 เดือน, 6 เดือน จะได้รับส่วนลด)
    - ไม่สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติม
    - ไม่ต้องตรวจสุขภาพ แต่ต้องแถลงสุขภาพในใบคำขอเอาประกันภัย
     (ทั้งนี้ การแถลงสุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัยและการจ่ายเงินตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
    - บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการให้ตรวจสุขภาพหรือขอเอกสารทางการแพทย์เพิ่มเติมเมื่อเห็นว่าจำเป็น

หมายเหตุ

    % หมายถึง เปอร์เซ็นต์ของจำนวนเงินเอาประกันภัย  
   – ความคุ้มครองเป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์   
  – การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด
​    **กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ระหว่างปีกรมธรรม์ที่ 1-20

    คำเตือน:
    ผู้ขอเอาประกันภัยควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง และเมื่อได้รับกรมธรรม์แล้ว โปรดศึกษารายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไขกรมธรรม์

ค้นหาข้อมูลประกันอื่นๆ

เพื่อเติมเต็มสวัสดิการพนักงาน

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.