แบบประกันชีวิต คุ้มทวี | ไทยสมุทรประกันชีวิต
  • ติดต่อเรา
  • บทความน่ารู้
  • บริการลูกค้า
  • บริการของเรา
  • แบบประกันของเรา
  • รู้จักเรา

บทความน่าสนใจ
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
พร้อมสนับสนุนช่วยคุณดูแลคนที่รัก เราเชื่อว่า "รักคือพลังของชีวิต"
ตัวช่วยออนไลน์
สะดวก และรวดเร็วมากขึ้น
ด้วยบริการ OceanLife iService
ตรวจสอบข้อมูลกรมธรรม์ ชำระเบี้ย
ได้ทันทีด้วยระบบออนไลน์

แบบประกันของเรา
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
ช่วยให้คุณมั่นใจได้ทำในสิ่งที่รัก
ด้วยแบบประกันชีวิตหลากหลายรูปแบบ

รู้จักเรา
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
พร้อมสนับสนุนช่วยคุณดูแลคนที่รัก
เราเชื่อว่า "รักคือพลังของชีวิต"

ไทยสมุทรประกันชีวิต

ยินดีช่วยคุณค้นหาข้อมูล

คุ้มทวี

แบบประกันชีวิต คุ้มทวี | ไทยสมุทรประกันชีวิต
มั่นใจ ด้วยความคุ้มครองชีวิตสูงถึง 450%**
อุ่นใจ มีเงินออมในอนาคต ครบสัญญารับเงินก้อน 150%
ดีต่อใจ เบี้ยประกันชีวิตนำไปลดหย่อนภาษีได้
คุ้มครอง+ออมทรัพย์
ประกันฉบับแรก
ไม่ต้องตรวจสุขภาพ
ระยะเวลาคุ้มครอง/ระยะเวลาชำระเบี้ย
20 ปี/ 10 ปี หรือ 15 ปี
อายุรับประกันภัย
- คุ้มทวี 20/10 : 30 วัน – 55 ปี - คุ้มทวี (20/15) : 30 วัน – 60 ปี
การลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปอ้างอิงลดหย่อนภาษีได้ ตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
การซื้อสัญญาเพิ่มเติม
ไม่สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติม

แบบประกันชีวิต คุ้มทวี | ไทยสมุทรประกันชีวิต

ดาวน์โหลดโบรชัวร์

 


เงื่อนไขการรับประกันภัย
อายุรับประกันภัย              : - คุ้มทวี 20/10 : 30  วัน– 55 ปี
                            ​   - คุ้มทวี (20/15) : 30  วัน– 60 ปี
เบี้ยประกันภัยรายเดือน        : - คุ้มทวี 20/10 : ขั้นต่ำ 500 บาท สูงสุด 2,000 บาท 
                            ​  - คุ้มทวี (20/15) : ขั้นต่ำ 500 บาท สูงสุด 4,000 บาท

งวดการชำระเบี้ยประกันภัย     : รายเดือน
รับส่วนลดเพิ่มเติม             : - กรณีชำระเบี้ยประกันภัยล่วงหน้า 12 เดือน รับส่วนลดทันที 7.5% ของเบี้ยประกันภัยรายเดือนรวม 12 เดือน
                                - กรณีชำระเบี้ยประกันภัยล่วงหน้า 6 เดือน รับส่วนลดทันที 3.5% ของเบี้ยประกันภัยรายเดือนรวม 6 เดือน
การตรวจสุขภาพ             : ไม่ต้องตรวจสุขภาพ แต่แถลงสุขภาพในใบคำขอเอาประกันภัย
ทั้งนี้การแถลงสุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัยและการจ่ายเงินตามเงื่อนไขกรมธรรม์ 
(บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการให้ตรวจสุขภาพ หรือขอเอกสารทางการแพทย์เพิ่มเติมเมื่อเห็นว่าจำเป็น)
สัญญาเพิ่มเติม               : ไม่สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมได้

ข้อควรทราบ :
* กรณีเสียชีวิต บริษัทฯ จะจ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ หรือเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ในส่วนของการประกันชีวิต (แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า)
** กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ระหว่างปีกรมธรรม์ที่ 1-20
- % หมายถึง เปอร์เซ็นต์ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
- การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด
- ความคุ้มครองและการจ่ายผลประโยชน์ต่าง ๆ เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์
- การลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
- ข้อมูลในเอกสารนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นของผลิตภัณฑ์ประกันภัย ผู้ขอเอาประกันภัย/ผู้เอาประกันภัยควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม และทำความเข้าใจในรายละเอียดเงื่อนไขความคุ้มครอง ผลประโยชน์ และข้อยกเว้น ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง เมื่อได้รับกรมธรรม์ประกันภัยแล้วโปรดศึกษาเพิ่มเติม

ค้นหาข้อมูลประกันอื่นๆ

เพื่อเติมเต็มสวัสดิการพนักงาน

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.