แบบประกันชีวิต คุ้มทวี | ไทยสมุทรประกันชีวิต
  • ติดต่อเรา
  • บริการลูกค้า
  • บริการของเรา
  • แบบประกันของเรา
  • รู้จักเรา
ติดต่อเรา
ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 02 207 8888
รวดเร็วมากขึ้นด้วระบบ Live Chat

ตัวช่วยออนไลน์
สะดวก และรวดเร็วมากขึ้น
ด้วยบริการ OceanLife iService
ตรวจสอบข้อมูลกรมธรรม์ ชำระเบี้ย
ได้ทันทีด้วยระบบออนไลน์

แบบประกันของเรา
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
ช่วยให้คุณมั่นใจได้ทำในสิ่งที่รัก
ด้วยแบบประกันชีวิตหลากหลายรูปแบบ

รู้จักเรา
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
พร้อมสนับสนุนช่วยคุณดูแลคนที่รัก
เราเชื่อว่า "รักคือพลังของชีวิต"

ไทยสมุทรประกันชีวิต

ยินดีช่วยคุณค้นหาข้อมูล

คุ้มทวี

มั่นใจ ด้วยความคุ้มครองชีวิตสูงถึง 450%**
อุ่นใจ มีเงินออมในอนาคต ครบสัญญารับเงินก้อน 150%
ดีต่อใจ เบี้ยประกันชีวิตนำไปลดหย่อนภาษีได้
คุ้มครอง+ออมทรัพย์
ประกันฉบับแรก
ไม่ต้องตรวจสุขภาพ
ระยะเวลาคุ้มครอง/ระยะเวลาชำระเบี้ย
20 ปี/ 10 ปี หรือ 15 ปี
อายุรับประกันภัย
ตามเงื่อนไขการรับประกันภัย
การลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
เบี้ยประกันชีวิตสามารถนำไปลดหย่อนภาษี ตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
การซื้อสัญญาเพิ่มเติม
ไม่สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติม

ดาวน์โหลดโบรชัวร์

 

 

​การชำระเบี้ยประกันภัย
    ชำระเบี้ยประกันภัยแบบรายเดือน

    พิเศษรับส่วนลดเพิ่มเติม

    - กรณีชำระเบี้ยประกันภัยล่วงหน้า 12 เดือน รับส่วนลดทันที 7.5% ของเบี้ยประกันภัยรายเดือนรวม 12 เดือน
    - กรณีชำระเบี้ยประกันภัยล่วงหน้า 6 เดือน รับส่วนลดทันที 3.5% ของเบี้ยประกันภัยรายเดือนรวม 6 เดือน

เงื่อนไขการรับประกันภัย

    - อายุรับประกันภัย        
     • แบบคุ้มทวี 20/10 : 30 วัน – 55 ปี
     • แบบคุ้มทวี 20/15 : 30 วัน – 60 ปี

    - เบี้ยประกันภัยรายเดือน   
     
• แบบคุ้มทวี 20/10 : ขั้นต่ำ 500 บาท สูงสุด 2,000 บาท 
     
• แบบคุ้มทวี 20/15 : ขั้นต่ำ 400 บาท สูงสุด 4,000 บาท

    - งวดการชำระเบี้ยประกันภัย : รายเดือน (หากชำระเบี้ยประกันภัยล่วงหน้า 12 เดือน, 6 เดือน จะได้รับส่วนลด)
    - ไม่สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติม
    - ไม่ต้องตรวจสุขภาพ แต่ต้องแถลงสุขภาพในใบคำขอเอาประกันภัย
     (ทั้งนี้ การแถลงสุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัยและการจ่ายเงินตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
    - บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการให้ตรวจสุขภาพหรือขอเอกสารทางการแพทย์เพิ่มเติมเมื่อเห็นว่าจำเป็น

หมายเหตุ

    % หมายถึง เปอร์เซ็นต์ของจำนวนเงินเอาประกันภัย  
   – ความคุ้มครองเป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์   
  – การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด
​    **กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ระหว่างปีกรมธรรม์ที่ 1-20

    คำเตือน:
    ผู้ขอเอาประกันภัยควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง และเมื่อได้รับกรมธรรม์แล้ว โปรดศึกษารายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไขกรมธรรม์

ค้นหาข้อมูลประกันอื่นๆ

เพื่อเติมเต็มสวัสดิการพนักงาน

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.