คุ้มค่า เบาใจ | ไทยสมุทรประกันชีวิต
  • ติดต่อเรา
  • บริการลูกค้า
  • บริการของเรา
  • แบบประกันของเรา
  • รู้จักเรา
ตัวช่วยออนไลน์
สะดวก และรวดเร็วมากขึ้น
ด้วยบริการ OceanLife iService
ตรวจสอบข้อมูลกรมธรรม์ ชำระเบี้ย
ได้ทันทีด้วยระบบออนไลน์

แบบประกันของเรา
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
ช่วยให้คุณมั่นใจได้ทำในสิ่งที่รัก
ด้วยแบบประกันชีวิตหลากหลายรูปแบบ

รู้จักเรา
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
พร้อมสนับสนุนช่วยคุณดูแลคนที่รัก
เราเชื่อว่า "รักคือพลังของชีวิต"

ไทยสมุทรประกันชีวิต

ยินดีช่วยคุณค้นหาข้อมูล

คุ้มค่า เบาใจ

จ่ายเบี้ยประกันภัยเบาๆ เริ่มต้นเพียงวันละ 2.50 บาท*
จ่ายเบี้ยประกันภัยเท่าเดิม แต่เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยให้ทุกปี ๆ ละ 5 %**
คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลสูงสุด 100,000บาท/ครั้ง***
คุ้มครองอุบัติเหตุ
ชดเชยรายได้
มีค่ารักษา
ระยะเวลาความคุ้มครอง
5 ปี
อายุรับประกันภัย
5 - 70 ปี กรณีชำระเบี้ยประกันภัยรายปี 5 - 60 ปี กรณีชำระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว
การซื้อสัญญาเพิ่มเติม
ไม่สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติม

การชำระเบี้ยประกันภัย
    เลือกชำระเบี้ยประกันภัยได้ทั้งแบบรายปีเป็นเวลา 5 ปี หรือชำระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว

เงื่อนไข
    - รายละเอียดดังกล่าวนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้น โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในกรมธรรม์
    - ความคุ้มครองเป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย
    - การรับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ

หมายเหตุ
    *ตัวอย่างเบี้ยประกันภัยกรณีซื้อประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลไทยสมุทรคุ้มค่า อายุ 5 – 60 ปีกรณีชำระเบี้ยประกันภัยรายปี
    **รับความคุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อ.บ.1) จากกรณีอุบัติเหตุ (ข้อ1.1) เพิ่มขึ้นทุกปี ปีละ 5% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้น
    ***ตัวอย่างความคุ้มครองแผน 1,000,000 บาท

คำเตือน:
    ผู้ขอเอาประกันภัยควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง และเมื่อได้รับกรมธรรม์แล้ว โปรดศึกษารายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไขกรมธรรม์

ค้นหาข้อมูลประกันอื่นๆ

เพื่อเติมเต็มสวัสดิการพนักงาน

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.