คุ้มค่าตลอดชีพ 90/20 | ไทยสมุทรประกันชีวิต
  • ติดต่อเรา
  • บริการลูกค้า
  • บริการของเรา
  • แบบประกันของเรา
  • รู้จักเรา
ตัวช่วยออนไลน์
สะดวก และรวดเร็วมากขึ้น
ด้วยบริการ OceanLife iService
ตรวจสอบข้อมูลกรมธรรม์ ชำระเบี้ย
ได้ทันทีด้วยระบบออนไลน์

แบบประกันของเรา
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
ช่วยให้คุณมั่นใจได้ทำในสิ่งที่รัก
ด้วยแบบประกันชีวิตหลากหลายรูปแบบ

รู้จักเรา
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
พร้อมสนับสนุนช่วยคุณดูแลคนที่รัก
เราเชื่อว่า "รักคือพลังของชีวิต"

ไทยสมุทรประกันชีวิต

ยินดีช่วยคุณค้นหาข้อมูล

คุ้มค่าตลอดชีพ 90/20

จ่ายเบี้ยประกันภัยเพียง 20 ปี แต่รับความคุ้มครองถึงอายุครบ 90 ปี
รับความคุ้มครองชีวิตสูงสุด 200% ตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 6 เป็นต้นไป
รับเงินครบกำหนดสัญญา 250%
ความคุ้มครองสูง
ลดหย่อนภาษี
ลดหย่อนภาษี
ระยะเวลาคุ้มครอง/ระยะเวลาชำระเบี้ย
อายุครบ 90 ปี / 20 ปี
อายุรับประกันภัย
30 วัน – 60 ปี
การลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปลดหย่อนภาษี ตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
การซื้อสัญญาเพิ่มเติม
สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบได้

เงื่อนไข
    - อายุรับประกันภัย: 30 วัน – 60 ปี
    - จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ: 200,000 บาท (เศษหน่วย 1 บาท)
    - งวดการชำระเบี้ยประกันภัย: รายปี/ ราย 6 เดือน/ ราย 3 เดือน/ รายเดือน
    - การตรวจสุขภาพเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
    - สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมได้

หมายเหตุ
    % หมายถึง เปอร์เซ็นต์ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
    *กรณีเสียชีวิต บริษัทฯ จะจ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยหรือเบี้ยประกันภัยที่ชำระแล้วหรือมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัย (แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า)
    - ความคุ้มครองเป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์
    - การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด
    - การตรวจสุขภาพและแถลงสุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัย และการจ่ายเงินตามเงื่อนไขกรมธรรม์ (บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการให้ตรวจสุขภาพ หรือขอเอกสารทางการแพทย์เพิ่มเติมเมื่อจำเป็น)

​​​ดาวน์โหลดโบชัวร์

    คำเตือน:
    - ผู้ขอเอาประกันภัยควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง เมื่อได้รับกรมธรรม์แล้วโปรดศึกษาเพิ่มเติม

ค้นหาข้อมูลประกันอื่นๆ

เพื่อเติมเต็มสวัสดิการพนักงาน

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.