คุ้มครองสุขภาพเฮลท์ พลัส (Health Plus) แบบมีความรับผิดส่วนแรก | ไทยสมุทรประกันชีวิต
 • ติดต่อเรา
 • บทความน่ารู้
 • บริการลูกค้า
 • บริการของเรา
 • แบบประกันของเรา
 • รู้จักเรา

บทความน่าสนใจ
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
พร้อมสนับสนุนช่วยคุณดูแลคนที่รัก เราเชื่อว่า "รักคือพลังของชีวิต"
ตัวช่วยออนไลน์
สะดวก และรวดเร็วมากขึ้น
ด้วยบริการ OceanLife iService
ตรวจสอบข้อมูลกรมธรรม์ ชำระเบี้ย
ได้ทันทีด้วยระบบออนไลน์

แบบประกันของเรา
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
ช่วยให้คุณมั่นใจได้ทำในสิ่งที่รัก
ด้วยแบบประกันชีวิตหลากหลายรูปแบบ

รู้จักเรา
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
พร้อมสนับสนุนช่วยคุณดูแลคนที่รัก
เราเชื่อว่า "รักคือพลังของชีวิต"

ไทยสมุทรประกันชีวิต

ยินดีช่วยคุณค้นหาข้อมูล

คุ้มครองสุขภาพเฮลท์ พลัส (Health Plus) แบบมีความรับผิดส่วนแรก

คุ้มครองค่าห้อง สูงสุด 8,000 บาทต่อวัน*
เติมเต็มค่ารักษาพยาบาลจากสวัสดิการที่มี สูงสุด 400,000 บาทต่อครั้ง**
คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก จากอุบัติเหตุสูงสุด 40,000 บาทต่อครั้ง***
คุ้มครองสุขภาพ
มีความรับผิดส่วนแรก
ค่ารักษาพยาบาล
ระยะเวลาความคุ้มครอง/ระยะเวลาชำระเบี้ย
คุ้มครอง 1 ปี และต่ออายุปีต่อปี / ชำระเบี้ยประกันภัยปีต่อปี
อายุรับประกันภัย
20 – 70 ปี ต่ออายุสัญญาได้ถึงอายุ 80 ปี คุ้มครองถึงอายุ 81 ปี
การลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปอ้างอิงลดหย่อนภาษีได้ ตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด

Health Plus Benefit & Protection

เงื่อนไขการรับประกันภัย

อายุรับประกันภัย: 20 – 70 ปี ต่ออายุสัญญาได้ถึงอายุ 80 ปี คุ้มครองถึงอายุ 81 ปี
จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำของกรมธรรม์หลัก: ตามแผนความคุ้มครองที่เลือก 4 แผน
แผน 1 : 200,000 บาทขึ้นไป
แผน 2 : 300,000 บาทขึ้นไป
แผน 3 และ แผน 4 : 400,000 บาทขึ้นไป
งวดการชำระเบี้ยประกันภัย: รายปี (งวดการชำระเบี้ยประกันภัยของกรมธรรม์หลักต้องเป็นรายปีเท่านั้น)
การตรวจสุขภาพ: เป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด

 

ดาวน์โหลดโบรชัวร์

 

 

ข้อควรทราบ :

 • *กรณีเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยใน สำหรับแผน 4
 • **กรณีเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยใน สำหรับแผน 3 และ แผน 4
 • ***คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากการบาดเจ็บ กรณีผู้ป่วยนอกภายใน 24 ชั่วโมงของการเกิดอุบัติเหตุ สำหรับแผน 4
 • - การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไข และหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด
 • - ความคุ้มครองและการจ่ายผลประโยชน์ต่างๆ เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์
 • - การตรวจสุขภาพและการแถลงสุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัย และการจ่ายเงินตามเงื่อนไขกรมธรรม์ (บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการให้ตรวจสุขภาพ หรือขอเอกสารทางการแพทย์เพิ่มเติมเมื่อเห็นว่าจําเป็น)
 • - การลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
 • - ข้อมูลในเอกสารนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นของผลิตภัณฑ์ประกันภัย ผู้ขอเอาประกันภัย/ผู้เอาประกันภัยควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม และทำความเข้าใจในรายละเอียดเงื่อนไขความคุ้มครอง ผลประโยชน์ และข้อยกเว้น ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง เมื่อได้รับกรมธรรม์ประกันภัยแล้วโปรดศึกษาเพิ่มเติม

 

ค้นหาข้อมูลประกันอื่นๆ

เพื่อเติมเต็มสวัสดิการพนักงาน

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.