คุ้มครองสินเชื่อบ้าน (แบบประกันออนไลน์) | ไทยสมุทรประกันชีวิต
  • ติดต่อเรา
  • บทความน่ารู้
  • บริการลูกค้า
  • บริการของเรา
  • แบบประกันของเรา
  • รู้จักเรา

บทความน่าสนใจ
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
พร้อมสนับสนุนช่วยคุณดูแลคนที่รัก เราเชื่อว่า "รักคือพลังของชีวิต"
ตัวช่วยออนไลน์
สะดวก และรวดเร็วมากขึ้น
ด้วยบริการ OceanLife iService
ตรวจสอบข้อมูลกรมธรรม์ ชำระเบี้ย
ได้ทันทีด้วยระบบออนไลน์

แบบประกันของเรา
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
ช่วยให้คุณมั่นใจได้ทำในสิ่งที่รัก
ด้วยแบบประกันชีวิตหลากหลายรูปแบบ

รู้จักเรา
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
พร้อมสนับสนุนช่วยคุณดูแลคนที่รัก
เราเชื่อว่า "รักคือพลังของชีวิต"

ไทยสมุทรประกันชีวิต

ยินดีช่วยคุณค้นหาข้อมูล

คุ้มครองสินเชื่อบ้าน (แบบประกันออนไลน์)

ประกันสินเชื่อเพื่อประชาชน สำหรับบ้าน MRTA
คุ้มครองสินเชื่อบ้าน
ซื้อง่าย จ่ายเอง ผ่านทางออนไลน์
เบี้ยประกันถูกกว่าทางเลือกอื่น
จ่ายเบี้ยครั้งเดียว
เบี้ยประกันภัยถูก
คุ้มครองชีวิต
ระยะเวลาคุ้มครอง/ระยะเวลาชำระเบี้ย
1 – 30 ปี และไม่เกินระยะเวลาในสัญญากู้ / ครั้งเดียว
อายุรับประกันภัย
20 – 64 ปี (รวมระยะเวลาคุ้มครองแล้วอายุต้องไม่เกิน 65 ปี)
การลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ สำหรับกรมธรรม์ที่มีระยเวลาเอาประกันตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป
การซื้อสัญญาเพิ่มเติม
ไม่สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติม และการรับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ

ประกันคุ้มครองสินเชื่อบ้าน MRTAประกันคุ้มครองสินเชื่อบ้าน MRTA

เงื่อนไขการรับประกันภัย
อายุรับประกันภัย              : 20 – 64 ปี (รวมระยะเวลาคุ้มครองแล้วอายุต้องไม่เกิน 65 ปี)​
จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ  : 500,000 บาท
ระยะเวลาคุ้มครอง             :  1 – 30 ปี และไม่เกินระยะเวลาในสัญญากู้​
ระยะเวลาการชำระเบี้ยประกันภัย : ครั้งเดียว
การตรวจสุขภาพ             : การตรวจสุขภาพเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ​
สัญญาเพิ่มเติม               : ไม่สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติม 

ซื้อประกันออนไลน์


 

ข้อควรทราบ : 
- แบบประกันคุ้มครองสินเชื่อบ้านเป็นแบบประกันเดียวกับกรมธรรม์คุ้มครองสินเชื่อเพื่อประชาชนสำหรับบ้าน
- การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด
- ความคุ้มครองและการจ่ายผลประโยชน์ต่าง ๆ เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์
- การลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
​- ข้อมูลในเอกสารนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นของผลิตภัณฑ์ประกันภัย ผู้ขอเอาประกันภัย/ผู้เอาประกันภัยควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม และทำความเข้าใจในรายละเอียดเงื่อนไขความคุ้มครอง ผลประโยชน์ และข้อยกเว้น ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง เมื่อได้รับกรมธรรม์ประกันภัยแล้วโปรดศึกษาเพิ่มเติม

ค้นหาข้อมูลประกันอื่นๆ

เพื่อเติมเต็มสวัสดิการพนักงาน

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.