เอกสารเปลี่ยนแปลง/แก้ไขกรมธรรม์ | ไทยสมุทรประกันชีวิต
  • ติดต่อเรา
  • บริการลูกค้า
  • บริการของเรา
  • แบบประกันของเรา
  • รู้จักเรา
ตัวช่วยออนไลน์
สะดวก และรวดเร็วมากขึ้น
ด้วยบริการ OceanLife iService
ตรวจสอบข้อมูลกรมธรรม์ ชำระเบี้ย
ได้ทันทีด้วยระบบออนไลน์

แบบประกันของเรา
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
ช่วยให้คุณมั่นใจได้ทำในสิ่งที่รัก
ด้วยแบบประกันชีวิตหลากหลายรูปแบบ

รู้จักเรา
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
พร้อมสนับสนุนช่วยคุณดูแลคนที่รัก
เราเชื่อว่า "รักคือพลังของชีวิต"

ไทยสมุทรประกันชีวิต

ยินดีช่วยคุณค้นหาข้อมูล

เอกสารเปลี่ยนแปลง/แก้ไขกรมธรรม์

เอกสารรับรองความสัมพันธ์คู่ชีวิต
หนังสือให้ความยินยอมแจ้งและส่งข้อมูลเบี้ยประกันภัย
คำขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขกรมธรรม์
หนังสือมอบอำนาจ สำหรับดำเนินการเกี่ยวกับกรมธรรม์
ขอต่ออายุสัญญาประกันภัยประเภทอุตสาหกรรม และรับรองสุขภาพของผู้เอาประกันภัย กรณีชำระเบี้ยประกันภัยย้อนหลัง
Download F024.pdf (300.17 KB)
ขอต่ออายุสัญญาประกันภัยประเภทอุตสาหกรรม และรับรองสุขภาพของผู้เอาประกันภัย กรณีไม่ต้องชำระเบี้ยประกันภัยย้อนหลัง
Download F025.pdf (303.02 KB)
ขอต่ออายุสัญญาประภันภัย (ข/พ) และรับรองสุขภาพของผู้เอาประกันภัย กรณีชำระเบี้ยประกันภัยย้อนหลัง
Download F026.pdf (318.51 KB)
ขอต่ออายุสัญญาประภันภัย (ข/พ) และรับรองสุขภาพของผู้เอาประกันภัย กรณีไม่ต้องชำระเบี้ยประกันภัยย้อนหลัง
คำแถลงสุขภาพของผู้เอาประกันภัย
คำขอต่ออายุสัญญาประกันภัยประเภทสามัญ กรณีไม่ต้องชำระเบี้ยประกันย้อนหลัง ส.27
คำขอต่ออายุสัญญาประกันภัยประเภทสามัญ กรณีชำระเบี้ยประกันย้อนหลัง ส.28
บันทึกปากคำผู้เอาประกัน
Download Form9.pdf (232.79 KB)
รายงานการเข้าพบผู้เอาประกัน
Download Form10.pdf (212.77 KB)

เพื่อเติมเต็มสวัสดิการพนักงาน

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.