เอกสารเปลี่ยนแปลง/แก้ไขกรมธรรม์ | ไทยสมุทรประกันชีวิต
  • ติดต่อเรา
  • บริการลูกค้า
  • บริการของเรา
  • แบบประกันของเรา
  • รู้จักเรา
ติดต่อเรา
ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 02 207 8888
รวดเร็วมากขึ้นด้วระบบ Live Chat

ตัวช่วยออนไลน์
สะดวก และรวดเร็วมากขึ้น
ด้วยบริการ OceanLife iService
ตรวจสอบข้อมูลกรมธรรม์ ชำระเบี้ย
ได้ทันทีด้วยระบบออนไลน์

แบบประกันของเรา
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
ช่วยให้คุณมั่นใจได้ทำในสิ่งที่รัก
ด้วยแบบประกันชีวิตหลากหลายรูปแบบ

รู้จักเรา
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
พร้อมสนับสนุนช่วยคุณดูแลคนที่รัก
เราเชื่อว่า "รักคือพลังของชีวิต"

ไทยสมุทรประกันชีวิต

ยินดีช่วยคุณค้นหาข้อมูล

เอกสารเปลี่ยนแปลง/แก้ไขกรมธรรม์

คำขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขกรมธรรม์
หนังสือมอบอำนาจ สำหรับดำเนินการเกี่ยวกับกรมธรรม์
ขอต่ออายุสัญญาประกันภัยประเภทอุตสาหกรรม และรับรองสุขภาพของผู้เอาประกันภัย กรณีชำระเบี้ยประกันภัยย้อนหลัง
Download F024.pdf (300.17 KB)
ขอต่ออายุสัญญาประกันภัยประเภทอุตสาหกรรม และรับรองสุขภาพของผู้เอาประกันภัย กรณีไม่ต้องชำระเบี้ยประกันภัยย้อนหลัง
Download F025.pdf (303.02 KB)
ขอต่ออายุสัญญาประภันภัย (ข/พ) และรับรองสุขภาพของผู้เอาประกันภัย กรณีชำระเบี้ยประกันภัยย้อนหลัง
Download F026.pdf (318.51 KB)
ขอต่ออายุสัญญาประภันภัย (ข/พ) และรับรองสุขภาพของผู้เอาประกันภัย กรณีไม่ต้องชำระเบี้ยประกันภัยย้อนหลัง
คำแถลงสุขภาพของผู้เอาประกันภัย
คำขอต่ออายุสัญญาประกันภัยประเภทสามัญ กรณีไม่ต้องชำระเบี้ยประกันย้อนหลัง ส.27
คำขอต่ออายุสัญญาประกันภัยประเภทสามัญ กรณีชำระเบี้ยประกันย้อนหลัง ส.28
บันทึกปากคำผู้เอาประกัน
Download Form9.pdf (232.79 KB)
รายงานการเข้าพบผู้เอาประกัน
Download Form10.pdf (212.77 KB)

เพื่อเติมเต็มสวัสดิการพนักงาน

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.