ความสุขในวัยเรียน ที่โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์) | ไทยสมุทรประกันชีวิต
  • ติดต่อเรา
  • บริการลูกค้า
  • บริการของเรา
  • แบบประกันของเรา
  • รู้จักเรา
ตัวช่วยออนไลน์
สะดวก และรวดเร็วมากขึ้น
ด้วยบริการ OceanLife iService
ตรวจสอบข้อมูลกรมธรรม์ ชำระเบี้ย
ได้ทันทีด้วยระบบออนไลน์

แบบประกันของเรา
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
ช่วยให้คุณมั่นใจได้ทำในสิ่งที่รัก
ด้วยแบบประกันชีวิตหลากหลายรูปแบบ

รู้จักเรา
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
พร้อมสนับสนุนช่วยคุณดูแลคนที่รัก
เราเชื่อว่า "รักคือพลังของชีวิต"

ไทยสมุทรประกันชีวิต

ยินดีช่วยคุณค้นหาข้อมูล

ความสุขในวัยเรียน ที่โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์)

     “ความสุขในวัยเรียน ที่โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์)” เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ ทาง บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต ภายใต้โครงการ “ไทยสมุทรประกันชีวิต เพื่อชุมชนไทย” ได้จัดธรรมบรรยายโดย พระมหาสมปอง ตาลปุตโต ให้กับนักเรียน ผู้ปกครอง บุคลากร ของโรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) เพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจระหว่างเด็กวัยรุ่นกับครอบครัว ทำให้สถาบันครอบครัวหน่วยทางสังคมที่เล็กที่สุด แต่ยิ่งใหญ่และสำคัญที่สุดของสังคม มีความเข้าใจ พร้อมที่นำพาไปสู่การเป็นสถาบันที่เข้มแข็ง และมีวัยรุ่นที่เติบโตเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศในอนาคต

สามารถติดตามกิจกรรมเพื่อสังคมของไทยสมุทรได้ที่ Youtube Channel https://youtu.be/IWCHSM14JuU

เพื่อเติมเต็มสวัสดิการพนักงาน

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.