คณะกรรมการบริษัท | ไทยสมุทรประกันชีวิต
  • ติดต่อเรา
  • บริการลูกค้า
  • บริการของเรา
  • แบบประกันของเรา
  • รู้จักเรา
ตัวช่วยออนไลน์
สะดวก และรวดเร็วมากขึ้น
ด้วยบริการ OceanLife iService
ตรวจสอบข้อมูลกรมธรรม์ ชำระเบี้ย
ได้ทันทีด้วยระบบออนไลน์

แบบประกันของเรา
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
ช่วยให้คุณมั่นใจได้ทำในสิ่งที่รัก
ด้วยแบบประกันชีวิตหลากหลายรูปแบบ

รู้จักเรา
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
พร้อมสนับสนุนช่วยคุณดูแลคนที่รัก
เราเชื่อว่า "รักคือพลังของชีวิต"

ไทยสมุทรประกันชีวิต

ยินดีช่วยคุณค้นหาข้อมูล

คณะกรรมการบริษัท

1. นายกีรติ อัสสกุล
ประธานกรรมการ

2. นางนุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์
กรรมการผู้จัดการ

3. นายวีรวุฒิ อัสสกุล
ที่ปรึกษา

4. นางวัลลภา อัสสกุล
กรรมการ

5. ดร.ธีระบูลย์ อินทรกำธรชัย
​กรรมการ

6. ดร.สมชาย ธรรมศิริทรัพย์
กรรมการ

7. นางดัยนา บุนนาค
กรรมการ

8. นายคาซึฮิโระ ซาซาคิ
กรรมการ

9. นายสมาน   ทิพยไกรศร
กรรมการ

10. รศ.จารุพร  ไวยนันท์
กรรมการ

11. นายอภิวุฒิ  พิมลแสงสุริยา
กรรมการ

เพื่อเติมเต็มสวัสดิการพนักงาน

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.