OCEAN LIFE ไทยสมุทร แจกฟรี! ความฟิน ให้ไปอินกับ 11 ศิลปินหนุ่มในคอนเสิร์ต My Boyfriends | ไทยสมุทรประกันชีวิต
  • ติดต่อเรา
  • บริการลูกค้า
  • บริการของเรา
  • แบบประกันของเรา
  • รู้จักเรา
ตัวช่วยออนไลน์
สะดวก และรวดเร็วมากขึ้น
ด้วยบริการ OceanLife iService
ตรวจสอบข้อมูลกรมธรรม์ ชำระเบี้ย
ได้ทันทีด้วยระบบออนไลน์

แบบประกันของเรา
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
ช่วยให้คุณมั่นใจได้ทำในสิ่งที่รัก
ด้วยแบบประกันชีวิตหลากหลายรูปแบบ

รู้จักเรา
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
พร้อมสนับสนุนช่วยคุณดูแลคนที่รัก
เราเชื่อว่า "รักคือพลังของชีวิต"

ไทยสมุทรประกันชีวิต

ยินดีช่วยคุณค้นหาข้อมูล

OCEAN LIFE ไทยสมุทร แจกฟรี! ความฟิน ให้ไปอินกับ 11 ศิลปินหนุ่มในคอนเสิร์ต My Boyfriends

ซื้อก่อนมีสิทธิ์ก่อน แคมเปญนี้พลาดไม่ได้!! 
รับฟรี! บัตรคอนเสิร์ต My Boyfriends เมื่อซื้อประกันภัยเบี้ยประกันขั้นต่ำ100,000 บาท
จำนวน 25 รางวัล (รางวัลละ2 ที่นั่ง) มูลค่ารางวัลรวม 8,000 บาท

เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม

1. สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า OCEAN LIFE ไทยสมุทรประกันชีวิตเท่านั้น ระยะเวลาร่วมกิจกรรมวันที่ 1 – 20 พฤศจิกายน 2562
2. สำหรับลูกค้าที่ยื่นใบคำขอเอาประกันภัยตามแบบที่บริษัทฯ กำหนดพร้อมชำระเบี้ยประกันภัยปีแรกงวดแรกรวมทุกกรมธรรม์เบี้ยประกันภัยขั้นต่ำ100,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 - 20 พฤศจิกายน 2562
3. เงื่อนไขเกี่ยวกับกรมธรรม์

3.1 แบบผลิตภัณฑ์ประกันภัยประเภทสามัญและอุตสาหกรรม
3.2 เบี้ยประกันภัยปีแรกงวดแรกรวมทุกกรมธรรม์เบี้ยประกันภัยขั้นต่ำ100,000 บาท โดยนับรวมเบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมที่แนบท้ายกรมธรรม์นั้นด้วย
3.3 แบบผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่มีระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัยตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป (มากกว่าหรือเท่ากับ 5 ปี)

4. การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด
5. ลูกค้าสามารถรวมยอดซื้อจากทุกกรมธรรม์ภายในระยะเวลาที่กำหนดกรณีที่ลูกค้ามียอดซื้อเท่ากันบริษัทฯ จะพิจารณาจากตามลำดับการซื้อหรือลำดับการยืนยันรับบัตรผ่านทางฝ่ายขายช่องทางจำหน่าย
6. สงวนสิทธิ์การรับรางวัลท่านละ1 รางวัลเท่านั้น (รางวัลละ 2 ที่นั่ง) สามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้ที่ฝ่ายขายช่องทางจำหน่ายของท่าน
7. ผู้ที่ได้รับรางวัลสามารถรับบัตรคอนเสิร์ตได้ที่บูธ OCEAN LIFE ไทยสมุทรประกันชีวิตบริเวณงานคอนเสิร์ต My boyfriends ในวันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2562 โดยใช้บัตรประจำตัวประชาชนในการยืนยันตัวตนรับบัตร
8. ในวันที่รับรางวัลกรมธรรม์ของผู้ได้รับรางวัลต้องมีผลบังคับถึงวันที่15 ธันวาคม2562 ผู้ได้รับรางวัลต้องไม่มีการขอยกเลิกกรมธรรม์ (Free Look) หรือไม่มีการขอเวนคืนสัญญากรมธรรม์หรือบอกล้างสัญญาประกันภัยภายใน1 เดือน
9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่าง ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
10. เงื่อนไขเป็นไปตามที่ผู้ออกบัตรกำหนดบริษัทฯ เป็นเพียงผู้ประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมเท่านั้น
11. การตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
12. สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บริษัทไทยสมุทรประกันชีวิตจำกัด(มหาชน) โทร. 0 2207 8888 (วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00-17.00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์อื่นๆ ของไทยสมุทรฯ

เพื่อเติมเต็มสวัสดิการพนักงาน

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.