OCEAN LIFE ไทยสมุทร สแกนปั๊ป ลุ้นรับโชค | ไทยสมุทรประกันชีวิต
 • ติดต่อเรา
 • บทความน่ารู้
 • บริการลูกค้า
 • บริการของเรา
 • แบบประกันของเรา
 • รู้จักเรา

บทความน่าสนใจ
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
พร้อมสนับสนุนช่วยคุณดูแลคนที่รัก เราเชื่อว่า "รักคือพลังของชีวิต"
ตัวช่วยออนไลน์
สะดวก และรวดเร็วมากขึ้น
ด้วยบริการ OceanLife iService
ตรวจสอบข้อมูลกรมธรรม์ ชำระเบี้ย
ได้ทันทีด้วยระบบออนไลน์

แบบประกันของเรา
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
ช่วยให้คุณมั่นใจได้ทำในสิ่งที่รัก
ด้วยแบบประกันชีวิตหลากหลายรูปแบบ

รู้จักเรา
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
พร้อมสนับสนุนช่วยคุณดูแลคนที่รัก
เราเชื่อว่า "รักคือพลังของชีวิต"

ไทยสมุทรประกันชีวิต

ยินดีช่วยคุณค้นหาข้อมูล

OCEAN LIFE ไทยสมุทร สแกนปั๊ป ลุ้นรับโชค

สิทธิพิเศษเฉพาะลูกค้าไทยสมุทรฯ ที่ชำระเบี้ยปีต่อผ่านช่องทาง QR Code ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2563
มีสิทธิ์ลุ้นรับ จี้ทองไทยสมุทร รูปโอชิ หนัก 1 สลึง ทุกเดือน เดือนละ 10 รางวัล 
 

รูปแบบกิจกรรม

 • ลูกค้าจะต้องชำระเบี้ยประกันภัยปีต่อผ่านช่องทางที่บริษัทฯ กำหนด ได้แก่ QR Code Cross Bank ผ่าน Mobile Banking และดาวน์โหลดพร้อมลงทะเบียนรับสิทธิ์ผ่าน Ocean Club Application หรือ LINE (@OceanLife) โดยระบุ หมายเลขบัตรประชาชน หมายเลขโทรศัพท์มือถือ และวันเดือนปีเกิด
 • จำนวนสิทธิ์จะคำนวณจากงวดการชำระ ของเดือนนั้นๆ ดังนี้

        1. งวดการชำระเบี้ยประกันภัยราย 1 เดือน ต่อ 1 กรมธรรม์ ต่อ 1 สิทธิ์ลุ้นรางวัล
        2. งวดการชำระเบี้ยประกันภัยราย 3 เดือน ต่อ 1 กรมธรรม์ ต่อ 3 สิทธิ์ลุ้นรางวัล
       
3. งวดการชำระเบี้ยประกันภัยราย 6 เดือน ต่อ 1 กรมธรรม์ ต่อ 6 สิทธิ์ลุ้นรางวัล
       
4. งวดการชำระเบี้ยประกันภัยรายปี ต่อ 1 กรมธรรม์ ต่อ 12 สิทธิ์ลุ้นรางวัล

 • ทุกงวดการชำระ และ ทุกช่องทางจัดจำหน่าย
 • ลูกค้าจะได้รับ SMS ประชาสัมพันธ์โครงการ และ แจ้งจำนวนสิทธิ์ลุ้นรางวัล
 • สงวนสิทธิ์การรับรางวัล 1 สิทธิ์ลุ้นรางวัล ต่อ 1 รางวัลเท่านั้น
 • จับรางวัลทุกเดือน โดยลูกค้าจะได้ลุ้นรับรางวัลในเดือนที่มีการชำระเบี้ยประกันภัยผ่านช่องทางที่กำหนดเท่านั้น
 • จับรางวัลทั้งหมด 6 ครั้ง โดยผู้บริหารจากบริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ ตัวแทนของบริษัทฯ ณ บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ 170/74-83 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์1 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กทม. 10110
 • จำนวนสิทธิ์ลุ้นรางวัลที่เหลือจากการจับรางวัลแต่ละเดือน จะไม่นำไปจับรางวัลในครั้งต่อไป
 • ประกาศผลผ่านทาง Ocean Club Application, LINE (@OceanLife), Facebook Fanpage ของบริษัทฯ (facebook.com/oceanlifepage) และ เว็บไซต์ของบริษัท (www.ocean.co.th)

 

เงื่อนไขโครงการ

1. สำหรับลูกค้าที่ถือกรมธรรม์ประกันภัยประเภทสามัญและอุตสาหกรรมภายใต้เครื่องหมายการค้า “ไทยสมุทรประกันชีวิต” ที่ชำระเบี้ยประกันภัยปีต่อ ผ่านช่องทาง QR Code Cross Bank ผ่าน Mobile Banking  ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563  ถึง 31 ธันวาคม 2563 เท่านั้น
2. เมื่อลูกค้าชำระเบี้ยประกันภัยแล้วจะได้รับ SMS แจ้งไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่ให้ไว้ในการขอเอาประกันภัยเพื่อดาวน์โหลดและลงทะเบียนผ่าน Ocean Club Application หรือ LINE (@OceanLife) ระบุ เลขประจำตัวประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ และวันเดือนปีเกิด ภายในวันที่ที่กำหนดไว้ใน SMS นั้น
3. จำนวนสิทธิ์ลุ้นรางวัลของแต่ละเดือน จะคำนวณตามงวดการชำระเบี้ยประกันภัยที่ลูกค้าชำระเบี้ยประกันภัยภายในเดือนนั้น ๆ ดังนี้

     3.1 งวดการชำระเบี้ยประกันภัยราย 1 เดือน ต่อ 1 กรมธรรม์ ต่อ 1 สิทธิ์ลุ้นรางวัล

     3.2 งวดการชำระเบี้ยประกันภัยราย 3 เดือน ต่อ 1 กรมธรรม์ ต่อ 3 สิทธิ์ลุ้นรางวัล

     3.3 งวดการชำระเบี้ยประกันภัยราย 6 เดือน ต่อ 1 กรมธรรม์ ต่อ 6 สิทธิ์ลุ้นรางวัล

     3.4 งวดการชำระเบี้ยประกันภัยรายปี ต่อ 1 กรมธรรม์ ต่อ 12 สิทธิ์ลุ้นรางวัล

4. ตัดสินผู้ได้รับรางวัลด้วยการจับรางวัล ณ บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือตัวแทนของบริษัท ณ บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ 170/74-83 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 1 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
5. สงวนสิทธิ์การรับรางวัล 1 สิทธิ์ลุ้นรางวัล ต่อ 1 รางวัล เท่านั้น
6. ชิ้นส่วนที่เหลือจากการจับรางวัลแต่ละครั้งจะไม่นำไปจับรางวัลในครั้งต่อไป
7. กำหนดจับรางวัล และประกาศผล จำนวน 6 ครั้ง ดังนี้

ครั้งที่ 1 ชำระเบี้ยประกันภายในวันที่ 1 - 31 ก.ค. 63 ลงทะเบียนภายในวันที่ 7 ส.ค. 63 จับรางวัลวันที่ 14 ส.ค. 63
* ประกาศผลวันที่ 20 ส.ค. 63  ของรางวัล
(ราคาของรางวัล ณ วันที่ 30 มี.ค.63) จี้ทองคำรูปโอชิ น้ำหนัก 1 สลึง จำนวน 10 รางวัลๆละ 6,525 บาท

ครั้งที่ 2 ชำระเบี้ยประกันภายในวันที่ 1 - 31 ส.ค. 63 ลงทะเบียนภายในวันที่ 7 ก.ย. 63 จับรางวัลวันที่ 15 ก.ย. 63
* ประกาศผลวันที่ 21 ก.ย. 63 ของรางวัล
(ราคาของรางวัล ณ วันที่ 30 มี.ค.63) จี้ทองคำรูปโอชิ น้ำหนัก 1 สลึง จำนวน 10 รางวัลๆละ 6,525 บาท

ครั้งที่ 3 ชำระเบี้ยประกันภายในวันที่ 1 - 30 ก.ย. 63 ลงทะเบียนภายในวันที่ 7 ต.ค. 63 จับรางวัลวันที่ 22 ต.ค. 63 
* ประกาศผลวันที่ 30 ต.ค. 63 ของรางวัล
(ราคาของรางวัล ณ วันที่ 30 มี.ค.63) จี้ทองคำรูปโอชิ น้ำหนัก 1 สลึง จำนวน 10 รางวัลๆละ 6,525 บาท

ครั้งที่ 4 ชำระเบี้ยประกันภายในวันที่ 1 - 31 ต.ค. 63 ลงทะเบียนภายในวันที่ 7 พ.ย. 63 จับรางวัลวันที่ 16 พ.ย. 63
* ประกาศผลวันที่ 20 พ.ย. 63 ของรางวัล
(ราคาของรางวัล ณ วันที่ 30 มี.ค.63) จี้ทองคำรูปโอชิ น้ำหนัก 1 สลึง จำนวน 10 รางวัลๆละ 6,525 บาท

ครั้งที่ 5 ชำระเบี้ยประกันภายในวันที่ 1 - 30 พ.ย. 63 ลงทะเบียนภายในวันที่ 7 ธ.ค. 63 จับรางวัลวันที่ 16 ธ.ค. 63 
*
ประกาศผลวันที่ 21 ธ.ค. 63 ของรางวัล
(ราคาของรางวัล ณ วันที่ 30 มี.ค.63) จี้ทองคำรูปโอชิ น้ำหนัก 1 สลึง จำนวน 10 รางวัลๆละ 6,525 บาท

ครั้งที่ 6 ชำระเบี้ยประกันภายในวันที่ 1 - 31 ธ.ค. 63 ลงทะเบียนภายในวันที่ 7 ม.ค. 64 จับรางวัลวันที่ 20 ม.ค. 64 
ประกาศผลวันที่ 29 ม.ค. 64 ของรางวัล(ราคาของรางวัล ณ วันที่ 30 มี.ค.63) จี้ทองคำรูปโอชิ น้ำหนัก 1 สลึง จำนวน 10 รางวัลๆละ 6,525 บาท

8. ผู้ได้รับรางวัลต้องติดต่อบริษัทยืนยันสิทธิ์รับรางวัล ภายใน 30 วัน นับจากวันประกาศผลรางวัล หากผู้ได้รับรางวัลไม่ติดต่อบริษัทยืนยันสิทธิ์รับรางวัล ภายใน 30 วัน นับจากวันประกาศผลรางวัล จะถือว่าผู้ได้รับรางวัลสละสิทธิ์ โดยบริษัทจะมอบรางวัลให้กับผู้ได้รับรางวัลสำรองตามลำดับ และหากยังมีผู้ได้รับรางวัลสำรองสละสิทธิ์ บริษัทจะมอบของรางวัลดังกล่าวให้กับสภากาชาดต่อไป
9. บริษัทขอสงวนสิทธิ์จับรางวัลสำรอง สำหรับกรณีที่ผู้ได้รับรางวัลมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน ปฏิบัติผิดเงื่อนไข หรือข้อกำหนดของบริษัทหรือมีการสละสิทธิ์
10. ผู้ได้รับรางวัลจะต้องติดต่อรับรางวัลด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมารับแทน โดยติดต่อรับรางวัลได้ที่บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ หรือ สาขาที่ใกล้เคียงกับที่อยู่ของผู้ได้รับรางวัล ในวันเวลาทำการ เว้นวันหยุดทำการของบริษัทหรือสาขา กรณีผู้ได้รับรางวัลเป็นผู้เยาว์ ต้องมารับรางวัลพร้อมผู้ปกครอง
11. กรณีผู้ได้รับรางวัลติดต่อรับรางวัลด้วยตนเอง ต้องนำหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชนที่ระบุชื่อตรงตามที่ลงทะเบียนผ่าน Ocean Club Application หรือ LINE (@OceanLife) พร้อมสำเนา 1 ชุด มาเป็นหลักฐานการติดต่อรับของรางวัล
12. กรณีผู้ได้รับรางวัลมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมารับรางวัลแทน ต้องนำหลักฐานหนังสือมอบอำนาจ สำเนาบัตรประจำตัวของผู้ได้รับรางวัล(ผู้มอบอำนาจ) และบัตรประจำประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ มาเป็นหลักฐานการติดต่อรับของรางวัล

13.ในการจับชิ้นส่วนหากปรากฏชื่อผู้ได้รับรางวัลแล้ว ผู้ได้รับรางวัลจะต้องรับรางวัลตามที่กำหนดไว้ ไม่สามารถโอนสิทธิ์การรับรางวัลให้กับผู้อื่น รางวัลที่ได้รับไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นได้ รวมทั้งไม่มีการจ่ายเงินเป็นส่วนประกอบแต่อย่างใด
14. กรมธรรม์ประกันภัยของผู้ได้รับรางวัลต้องยังมีผลบังคับตั้งแต่วันที่จับรางวัลจนถึงวันที่รับรางวัล
15. ภายใน 1 (หนึ่ง) เดือน นับแต่วันที่รับรางวัล หากผู้ได้รับรางวัลมีการยกเลิกกรมธรรม์ (Free Look) หรือเวนคืนกรมธรรม์ หรือบอกล้างสัญญาประกันภัย บริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกคืนของรางวัลหรือหักเงินค่าของรางวัลตามมูลค่าของรางวัลที่ผู้ได้รับรางวัลได้รับจากเงินที่รับจากบริษัท กรณีเงินที่ได้รับจากบริษัทมีจำนวนน้อยกว่ามูลค่าของรางวัล ผู้ได้รับรางวัลต้องชดใช้เงินส่วนที่ขาดจนครบตามมูลค่าของรางวัลนั้น
16. ผู้ได้รับรางวัลยินยอมให้บริษัทนำรายละเอียด รวมถึงรูปภาพสิ่งพิมพ์ต่างๆ ไปใช้ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
17. ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ
18. ผู้ได้รับรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์การรับรางวัลให้กับผู้อื่น และของรางวัลไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งของอื่น
19. ผู้ได้รับรางวัลที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาท ขึ้นไป จะต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 5 % ของมูลค่ารางวัล ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป.4/2528 ลงวันที่ 26 กันยายน 2528 ประกอบคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป.104/2544 ลงวันที่ 15 กันยายน 2544
20. บริษัทมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดจำหน่ายของรางวัลที่ระบุในรายการนี้ บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อคุณภาพ หรือบริการที่อาจเกิดขึ้นกับของรางวัลดังกล่าว หากมีปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพ หรือบริการ ผู้ได้รับรางวัลจะต้องติดต่อบริษัทที่ผู้จัดจำหน่ายหรือผู้ให้บริการโดยตรง
21. พนักงาน ตัวแทนประกันชีวิต และนายหน้าประกันชีวิตของ บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) รวมถึง คณะกรรมการดำเนินงาน ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการนี้
22. การคำนวณจำนวนสิทธิ์ลุ้นรางวัล และการตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุดในทุกกรณี
23. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.ocean.co.th), LINE (@OceanLife), Facebook Fanpage ของบริษัท (facbook.com/oceanlifepage) ครั้งที่ 1 วันที่ 20 สิงหาคม 2563 ครั้งที่ 2 วันที่ 21 กันยายน 2563 ครั้งที่ 3 วันที่ 30 ตุลาคม 2563 ครั้งที่ 4 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2563 ครั้งที่ 5 วันที่ 21 ธันวาคม 2563 และ ครั้งที่ 6 วันที่ 29 มกราคม 2564
24. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตกลงและรับทราบแล้วว่า การเข้าร่วมกิจกรรมเป็นการตกลงยินยอมให้บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลตามที่ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมไว้ เพื่อใช้ในกิจการของบริษัทฯ รวมถึงเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการต่างๆ ตลอดระยะเวลากิจกรรม และต่อไปอีก 2 ปี นับแต่วันที่สิ้นสุดกิจกรรม หากผู้เข้าร่วมกิจกรรมขอเพิกถอนความยินยอมหรือขอลบข้อมูลใดๆ ถือว่าลูกค้าไม่ประสงค์เข้าร่วมกิจกรรมรวมถึงไม่ขอรับรางวัลใดๆ

25. ใบอนุญาตจัดให้มีการเล่นแถมพกหรือรางวัลในการเสี่ยงโชคฯ โดยศูนย์บริการประชาชน กรมการปกครอง เลขที่ 683/2563, 684/2563, 685/2563, 686/2563, 687/2563, 688/2563

26. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ทำความเข้าใจเงื่อนไขของกิจกรรมเรียบร้อยและยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ

27. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โทร. 0 2207 8888 (วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00-17.00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์อื่นๆ ของไทยสมุทรฯ

เพื่อเติมเต็มสวัสดิการพนักงาน

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.