OCEAN LIFE ไทยสมุทร จัด OCEAN SHARING นำทีมมืออาชีพแบ่งปันประสบการณ์ด้านประกันชีวิตสู่น้อง Gen Z | ไทยสมุทรประกันชีวิต
  • ติดต่อเรา
  • บริการลูกค้า
  • บริการของเรา
  • แบบประกันของเรา
  • รู้จักเรา
ตัวช่วยออนไลน์
สะดวก และรวดเร็วมากขึ้น
ด้วยบริการ OceanLife iService
ตรวจสอบข้อมูลกรมธรรม์ ชำระเบี้ย
ได้ทันทีด้วยระบบออนไลน์

แบบประกันของเรา
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
ช่วยให้คุณมั่นใจได้ทำในสิ่งที่รัก
ด้วยแบบประกันชีวิตหลากหลายรูปแบบ

รู้จักเรา
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
พร้อมสนับสนุนช่วยคุณดูแลคนที่รัก
เราเชื่อว่า "รักคือพลังของชีวิต"

ไทยสมุทรประกันชีวิต

ยินดีช่วยคุณค้นหาข้อมูล

OCEAN LIFE ไทยสมุทร จัด OCEAN SHARING นำทีมมืออาชีพแบ่งปันประสบการณ์ด้านประกันชีวิตสู่น้อง Gen Z


      บมจ.ไทยสมุทรประกันชีวิต รักคือพลังของชีวิต ให้ความสำคัญกับการพัฒนากลุ่มคนรุ่นใหม่ Gen Z โดยจัดโครงการ OCEAN SHARING โดยนำผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านร่วมแบ่งปันความรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ให้กับนิสิตนักศึกษาชั้นปีที่ และ 4 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการประกันภัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิทยาเขตรังสิต ในหัวข้อ Pricing Actuarial, Underwriter, Claim assessor และ Risk Management โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในด้านคณิตศาสตร์ประกันภัย พิจารณารับประกัน และความเสี่ยง ประกอบด้วยคุณมัณฑณา  ฉิมม่วง, คุณเวชศาสตร์  เรืองโสภิษฐ์ และคุณมเหศวร  นิธิกุลโชติรัตน์  เพื่อเตรียมความพร้อมและเสริมพื้นฐานให้กับน้อง ๆ Gen Z นำไปต่อยอดแนวคิด พัฒนาตนเองสู่เส้นทางการทำงานในอนาคต ซึ่งในปัจจุบันธุรกิจประกันชีวิตมีการเติบโตอยู่ในอัตราก้าวหน้าทุกปี และOCEAN LIFE ไทยสมุทร พร้อมมอบโอกาสในวิชาชีพสายประกันชีวิตให้กับน้อง ๆ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาธุรกิจประกันชีวิตให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

ข่าวสารประชาสัมพันธ์อื่นๆ ของไทยสมุทรฯ

เพื่อเติมเต็มสวัสดิการพนักงาน

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.