Happy Mother’s Day เปย์ เบาๆ รับวันแม่ | ไทยสมุทรประกันชีวิต
  • ติดต่อเรา
  • บริการลูกค้า
  • บริการของเรา
  • แบบประกันของเรา
  • รู้จักเรา
ตัวช่วยออนไลน์
สะดวก และรวดเร็วมากขึ้น
ด้วยบริการ OceanLife iService
ตรวจสอบข้อมูลกรมธรรม์ ชำระเบี้ย
ได้ทันทีด้วยระบบออนไลน์

แบบประกันของเรา
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
ช่วยให้คุณมั่นใจได้ทำในสิ่งที่รัก
ด้วยแบบประกันชีวิตหลากหลายรูปแบบ

รู้จักเรา
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
พร้อมสนับสนุนช่วยคุณดูแลคนที่รัก
เราเชื่อว่า "รักคือพลังของชีวิต"

ไทยสมุทรประกันชีวิต

ยินดีช่วยคุณค้นหาข้อมูล

Happy Mother’s Day เปย์ เบาๆ รับวันแม่

เพียงใช้ OCHI COIN 12 เหรียญ เลือกรับ โค้ดส่วนลด MK มูลค่า 100 บาท หรือโค้ดส่วนลด Swensens มูลค่า 100 บาท
*จำนวน 400 โค้ด จำกัดรางวัลละ 1 โค้ด ต่อ 1 ท่าน เท่านั้น

ขั้นตอนร่วมกิจกรรม

1. ดาวน์โหลด Ocean Club Application
  >> iOShttps://apple.co/2yQPo1z
  >> Androidhttps://bit.ly/2y2PZ0g
2. ใช้ OCHI COIN 12 เหรียญ เลือกรับระหว่าง โค้ดส่วนลด MK มูลค่า 100 บาท หรือโค้ดส่วนลด Swensens มูลค่า 100 บาท ผ่าน Ocean Club Application

 

! รับสิทธิ์ได้เฉพา ะ วันที่ 11 -12 สิงหาคม 2563 เวลา 23.59 น. เท่านั้น
**
สามารถใช้รหัสรับสิทธิ์ได้ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2563 เวลา 23.59 น. เท่านั้น

 

* เงื่อนไขและเกณฑ์การตัดสิน :

1. สิทธิพิเศษสำหรับผู้ใช้บริการ Ocean Club Application ใช้ 12 เหรียญ เลือกรับโค้ดส่วนลด MK มูลค่า 100 บาท หรือ โค้ดส่วนลด Swensens มูลค่า 100 บาท  โดยลูกค้าเลือกรับสิทธิพิเศษได้เพียง 1 สิทธิ์ เท่านั้น

2. สำหรับผู้ร่วมกิจกรรม สามาถเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งได้เท่านั้น *จำกัดรางวัลละ 1 โค้ด ต่อ 1 ท่าน เท่านั้น

3. ผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องทำตามกติกาให้ครบทุกขั้นตอนที่กำหนดไว้

4. ผู้ร่วมกิจกรรมไม่สามารถแลกหรือเปลี่ยนของรางวัลเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ

5. ผู้ร่วมกิจกรรม ยินยอมให้บริษัทฯ นำรายละเอียดรวมถึงรูปภาพสิ่งพิมพ์ต่างๆ ไปใช้ในการประกอบโฆษณาได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการลบข้อความใดๆ ที่ขัดต่อกฎหมาย หรือที่บริษัทฯ เห็นว่าไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด และเงื่อนไขเกี่ยวกับกิจกรรมและของรางวัล โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

8. เพื่อสิทธิประโยชน์สำหรับผู้ร่วมกิจกรรม ผู้ร่วมกิจกรรมตกลงให้ความยินยอมแก่บริษัทโดยชัดแจ้งในการอนุญาตให้บริษัทเก็บและใช้ข้อมูล เพื่อเก็บวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการทำการตลาด ประชาสัมพันธ์ การติดต่อสื่อสาร สถิติ การแจ้งเตือนหรือส่งข้อมูลผ่านหน้าจออุปกรณ์พกพา, อีเมล, Short message service (SMS) และ Multimedia message service (MMS) เป็นต้น โดยการเก็บข้อมูลหรือการใช้ข้อมูลดังกล่าว จะดำเนินการผ่านคุกกี้ (Cookies), แคชไฟล์ (Cache File), และซอฟต์แวร์ที่ใช้ติดตามอื่นๆ, โปรแกรม Line หรือข้อมูลที่ผู้ใช้งานได้ให้ไว้แก่บริษัท

9. รายละเอียด เงื่อนไขการใช้โค้ดเป็นไปตามที่ร้านค้ากำหนด บริษัทเป็นเพียงผู้ประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมเท่านั้น

10. การตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

11.  สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โทร. 0 2207 8888 วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.00 – 17.00 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์อื่นๆ ของไทยสมุทรฯ

เพื่อเติมเต็มสวัสดิการพนักงาน

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.