ใกล้สิ้นปีแล้ว อย่าลืม!! แจ้งความประสงค์ให้นำส่งข้อมูลเบี้ยประกันภัย เพื่ออ้างอิงลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | ไทยสมุทรประกันชีวิต
  • ติดต่อเรา
  • บทความน่ารู้
  • บริการลูกค้า
  • บริการของเรา
  • แบบประกันของเรา
  • รู้จักเรา

บทความน่าสนใจ
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
พร้อมสนับสนุนช่วยคุณดูแลคนที่รัก เราเชื่อว่า "รักคือพลังของชีวิต"
ตัวช่วยออนไลน์
สะดวก และรวดเร็วมากขึ้น
ด้วยบริการ OceanLife iService
ตรวจสอบข้อมูลกรมธรรม์ ชำระเบี้ย
ได้ทันทีด้วยระบบออนไลน์

แบบประกันของเรา
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
ช่วยให้คุณมั่นใจได้ทำในสิ่งที่รัก
ด้วยแบบประกันชีวิตหลากหลายรูปแบบ

รู้จักเรา
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
พร้อมสนับสนุนช่วยคุณดูแลคนที่รัก
เราเชื่อว่า "รักคือพลังของชีวิต"

ไทยสมุทรประกันชีวิต

ยินดีช่วยคุณค้นหาข้อมูล

ใกล้สิ้นปีแล้ว อย่าลืม!! แจ้งความประสงค์ให้นำส่งข้อมูลเบี้ยประกันภัย เพื่ออ้างอิงลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

  ใกล้สิ้นปีแล้ว อย่าลืม!! แจ้งความประสงค์ให้นำส่งข้อมูลเบี้ยประกันภัย เพื่ออ้างอิงลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

สำหรับลูกค้า OCEAN LIFE ไทยสมุทร ที่ยังไม่ได้แจ้งความประสงค์ฯ สามารถดำเนินการได้ในช่องทางต่อไปนี้

1. ศูนย์บริการลูกค้าไทยสมุทรประกันชีวิตทุกสาขาทั่วประเทศ (ในวันและเวลาทำการ)
2. แจ้งออนไลน์ผ่าน OceanLife iService หรือ www.ocean.co.th
3. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์และส่งมายังบริษัทฯ
4. สแกน QR Code หรือ คลิก https://docs.google.com/…/1FAIpQLSeAQpFYZZXNP-fHuq…/viewform

ตามที่กรมสรรพากรกำหนดให้ผู้มีเงินได้ที่ต้องการขอใช้สิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากเบี้ยประกันชีวิต เบี้ยประกันสุขภาพ เบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญ และเบี้ยประกันสุขภาพบิดามารดาของผู้มีเงินได้ รวมทั้งบิดามารดาของคู่สมรสผู้มีเงินได้ต้องแจ้งความประสงค์ใช้สิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดามายัง บมจ. ไทยสมุทรประกันชีวิต เพื่อให้บริษัทฯ นำส่งข้อมูลการชำระเบี้ยประกันภัยด้วยรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ให้กับกรมสรรพากร ท่านสามารถแจ้งความประสงค์ใช้สิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ ผ่านช่องทางให้บริการต่างๆ ดังกล่าว

  หากปีภาษี 2562 ลูกค้าเคยแจ้งความประสงค์ต่อบริษัทฯ แล้ว ไม่ต้องแจ้งความประสงค์อีกในปีภาษีปัจจุบัน และ ในกรณีที่ลูกค้าไม่ได้แจ้งความประสงค์ บริษัทฯ จะถือว่าลูกค้าไม่ให้ความยินยอมในการนำส่งและเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเบี้ยประกันภัยต่อกรมสรรพากร ซึ่งอาจทำให้ลูกค้านำเบี้ยประกันภัยดังกล่าวไปใช้อ้างอิงลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาไม่ได้

อนึ่ง สำหรับกรมธรรม์ประกันชีวิต และกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบบำนาญรวมถึงเบี้ยประกันภัยสำหรับการประกันสุขภาพบิดามารดาของผู้มีเงินได้ รวมทั้งบิดามารดาของคู่สมรสผู้มีเงินได้ที่ทำไว้ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563 ท่านสามารถเลือกได้ว่า จะแจ้งความประสงค์และให้ความยินยอมแก่บริษัทฯเพื่อนำส่งข้อมูลการชำระเบี้ยประกันภัยแบบอิเล็กทรอนิกส์ให้กับกรมสรรพากรหรือจะใช้หนังสือรับรองการชำระเบี้ยประกันภัยที่ออกโดยบริษัทฯ

  โดยท่านสามารถดาวน์โหลดหนังสือรับรองการชำระเบี้ยประกันภัยรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ได้ด้วยตนเอง ผ่านช่องทางต่อไปนี้

1. LINE @Oceanlife (เข้า LINE กดค้นหาเพื่อน พิมพ์ @Oceanlife)
2. OCEAN CLUB Application
3. https://iservice.ocean.co.th

ในกรณีที่ไม่สามารถลงทะเบียนการใช้งานได้ หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0 2207 8888

ทั้งนี้ การนำเบี้ยประกันภัยไปอ้างอิงลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สรรพากรกำหนด

#Oceanlifepage #รักคือพลังของชีวิต

เพื่อเติมเต็มสวัสดิการพนักงาน

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.