โหลดง่าย ได้เลย‼ รับโค้ดส่วนลด LINEMAN มูลค่า 50 บาท | ไทยสมุทรประกันชีวิต
  • ติดต่อเรา
  • บริการลูกค้า
  • บริการของเรา
  • แบบประกันของเรา
  • รู้จักเรา
ตัวช่วยออนไลน์
สะดวก และรวดเร็วมากขึ้น
ด้วยบริการ OceanLife iService
ตรวจสอบข้อมูลกรมธรรม์ ชำระเบี้ย
ได้ทันทีด้วยระบบออนไลน์

แบบประกันของเรา
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
ช่วยให้คุณมั่นใจได้ทำในสิ่งที่รัก
ด้วยแบบประกันชีวิตหลากหลายรูปแบบ

รู้จักเรา
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
พร้อมสนับสนุนช่วยคุณดูแลคนที่รัก
เราเชื่อว่า "รักคือพลังของชีวิต"

ไทยสมุทรประกันชีวิต

ยินดีช่วยคุณค้นหาข้อมูล

โหลดง่าย ได้เลย‼ รับโค้ดส่วนลด LINEMAN มูลค่า 50 บาท

โหลดง่าย ได้เลย รับโค้ดส่วนลด LINEMAN มูลค่า  50 บาท
สำหรับผู้ที่ดาวน์โหลดและลงทะเบียนเข้าใช้งาน OCEAN CLUB APP ครั้งแรกเท่านั้น

ขั้นตอนร่วมกิจกรรม

1. ดาวน์โหลด Ocean Club Application

>> iOS : https://apple.co/2yQPo1z

>> Android : https://bit.ly/2y2PZ0g

2. ลงทะเบียนเข้าใช้งาน Ocean Club Application

ระยเวลาเข้าร่วมกิจกรรม : ระหว่างวันที่ 5 –  25 กรกฎาคม 2563 เวลา 23.59 น. เท่านั้น

! การตัดสิน :

- ระยะเวลากิจกรรม วันที่ 5 –  25 กรกฎาคม 2563 เวลา 23.59 น. เท่านั้น
- ผู้ร่วมกิจกรรมที่ทำครบตามกติกา เฉพาะ 300 ท่านแรก เท่านั้น จะได้รับโค้ดส่วนลด LINEMAN  มูลค่า 50 บาท (รางวัลละ 1 โค้ดต่อท่าน)
- จะได้รับโค้ดภายใน 15 วันทำการ หลังดาวน์โหลดและลงทะเบียนเข้าใช้งานครั้งแรก

!!  เงื่อนไขและเกณฑ์การตัดสิน :

1.สิทธิพิเศษสำหรับผู้ใช้บริการ Ocean Club Application เท่านั้น
2.สำหรับผู้ที่ทำครบตามกติกา จำนวน 300 ท่านแรก จำกัดสิทธิ์ 1 หมายเลขบัตรประชาชน ต่อ 1 รางวัล เท่านั้น
3.ผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องทำตามกติกาให้ครบทุกขั้นตอนที่กำหนดไว้
4.การรับรางวัล : ผู้ร่วมกิจกรรมที่ทำครบตามกติกา จะได้รับ SMS เพื่อแจ้งยืนยันสิทธิ์และรับรางวัล ภายใน 15 วันทำการ หลังดาวน์โหลดและลงทะเบียนเข้าใช้งานครั้งแรก
5.ผู้ได้รับรางวัลไม่สามารถแลกหรือเปลี่ยนของรางวัลเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ
6.ผู้ได้รับของรางวัล ยินยอมให้บริษัทฯ นำรายละเอียดรวมถึงรูปภาพสิ่งพิมพ์ต่างๆ ไปใช้ในการประกอบโฆษณาได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น
7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการลบข้อความใดๆ ที่ขัดต่อกฎหมาย หรือที่บริษัทฯ เห็นว่าไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด และเงื่อนไขเกี่ยวกับกิจกรรมและของรางวัล โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
9. เพื่อสิทธิประโยชน์สำหรับผู้ร่วมกิจกรรม ผู้ร่วมกิจกรรมตกลงให้ความยินยอมแก่บริษัทโดยชัดแจ้งในการอนุญาตให้บริษัทเก็บและใช้ข้อมูล เพื่อเก็บวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการทำการตลาด ประชาสัมพันธ์ การติดต่อสื่อสาร สถิติ การแจ้งเตือนหรือส่งข้อมูลผ่านหน้าจออุปกรณ์พกพา, อีเมล, Short message service (SMS) และ Multimedia message service (MMS) เป็นต้น โดยการเก็บข้อมูลหรือการใช้ข้อมูลดังกล่าว จะดำเนินการผ่านคุกกี้ (Cookies), แคชไฟล์ (Cache File), และซอฟต์แวร์ที่ใช้ติดตามอื่นๆ, โปรแกรม Line หรือข้อมูลที่ผู้ใช้งานได้ให้ไว้แก่บริษัท
10. รายละเอียด เงื่อนไขการใช้โค้ดเป็นไปตามที่ร้านค้ากำหนด บริษัทเป็นเพียงผู้ประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมเท่านั้น
11. การตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
12.  สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โทร. 0 2207 8888 วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.00 – 17.00 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์อื่นๆ ของไทยสมุทรฯ

เพื่อเติมเต็มสวัสดิการพนักงาน

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.