เพียงสมัครรับเงินผลประโยชน์ผ่านบัญชีธนาคาร ผ่าน LINE@OceanLife รับโค้ดส่วนลด LAZADA มูลค่า 50 บาท | ไทยสมุทรประกันชีวิต
  • ติดต่อเรา
  • บริการลูกค้า
  • บริการของเรา
  • แบบประกันของเรา
  • รู้จักเรา
ตัวช่วยออนไลน์
สะดวก และรวดเร็วมากขึ้น
ด้วยบริการ OceanLife iService
ตรวจสอบข้อมูลกรมธรรม์ ชำระเบี้ย
ได้ทันทีด้วยระบบออนไลน์

แบบประกันของเรา
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
ช่วยให้คุณมั่นใจได้ทำในสิ่งที่รัก
ด้วยแบบประกันชีวิตหลากหลายรูปแบบ

รู้จักเรา
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
พร้อมสนับสนุนช่วยคุณดูแลคนที่รัก
เราเชื่อว่า "รักคือพลังของชีวิต"

ไทยสมุทรประกันชีวิต

ยินดีช่วยคุณค้นหาข้อมูล

เพียงสมัครรับเงินผลประโยชน์ผ่านบัญชีธนาคาร ผ่าน LINE@OceanLife รับโค้ดส่วนลด LAZADA มูลค่า 50 บาท

การรับเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยผ่านบัญชีธนาคาร

เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการรับเงินผลประโยชน์ของผู้ถือกรมธรรม์ บริษัทฯ จะเปลี่ยนวิธีการจ่ายเงินผลประโยชน์ต่างๆ ตามกรมธรรม์ประกันภัย ด้วยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้เอาประกันภัยโดยตรง

สมัครฟรี ผ่านช่องทาง LINE Official Account “OCEANLIFE” คลิก : https://bit.ly/2xpO4T6

ประโยชน์ที่ลูกค้าได้รับจากการรับเงินผ่านบัญชีธนาคาร :

1. สมัครฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
2. ไม่เสียค่าธรรมเนียมการโอน
3. ได้รับเงินรวดเร็ว ตรงตามเวลา
4. เช็คไม่สูญหาย ไม่ต้องไปธนาคาร

 ผลประโยชน์ตามกรมธรรรม์ :

1. เงินปันผล
2. เงินคืนตามเงื่อนไขกรมธรรม์
3. เงินกู้ตามกรมธรรม์ เงินค่าเวนคืนตามกรมธรรม์
4. เงินค่าเบี้ยประกันภัยที่ชำระเกิน
5. เงินค่าสินไหมสุขภาพ และสินไหมอุบัติเหตุ

>> ช่องทางการสมัคร

1. สมัครผ่านช่องทาง LINE Official Account “@OCEANLIFE” คลิก https://bit.ly/2xpO4T6
2. สมัครผ่านช่องทาง OCEAN CLUB Application (สามารถ Download Application ได้ทั้ง App Store และ Play Store)
 

หมายเหตุ

1. ชื่อบัญชีที่ใช้ในการสมัครบริการการรับเงินผลประโยชน์ผ่านบัญชีธนาคาร ต้องตรงกับชื่อ-นามสกุลเจ้าของกรมธรรม์ ที่ได้ทำไว้กับบริษัทฯ เท่านั้น
2. กรณีที่ท่านสมัครหรือแก้ไขข้อมูลบริการ การรับเงินผลประโยชน์ผ่านบัญชีธนาคารไม่สำเร็จ ทางบริษัทฯ จะส่งผลแจ้งไปยังสาขาต้นสังกัดเพื่อชี้แจงรายละเอียดและขอเอกสารเพิ่มเติม

เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ

1. เฉพาะลูกค้าที่สมัครบริการรับเงินผลประโยชน์ผ่านบัญชีธนาคาร โดยสมัครผ่านช่องทางออนไลน์ เว็บไซต์ iService, OCEAN CLUB Application และ LINE Official Account “OCEANLIFE”  เท่านั้น

กรณีสมัครผ่าน LINE Official Account “OCEANLIFE”

>> ลงทะเบียน คลิก :  http://bit.ly/ConnectRewards
>> กดเข้า LINE Official Account “OCEANLIFE
>> 
กดเข้าเมนู “บริการพิเศษ”
>> 
เลือกเมนู “เปลี่ยนแปลงวิธีรับเงินผลประโยชน์”

กรณีสมัครผ่าน OCEAN CLUB Application

>> iOS คลิก :  https://apple.co/3gYh1qS
>> Android คลิก :   https://bit.ly/3dvDlpT

กดเข้า Ocean Club App

>> ไปที่เมนู “กรมธรรมของฉัน”
>> เลือกเมนู “เปลี่ยนแปลงวิธีรับเงินผลประโยชน์”

กรณีสมัครผ่าน เว็บไซต์ คลิก  https://bit.ly/iServiceWeb

>> กดเข้าเมนู “เอกสารและแบบฟอร์ม”
>> เลือกเมนู “ยื่นคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลออนไลน์”
>> เลือกเมนู “เปลี่ยนแปลงวิธีรับเงินผลประโยชน์”

2. บริษัทฯ จะทำการจัดส่งโค้ดส่วนลด LAZADA มูลค่า 50 บาท ผ่านทาง SMS ตามหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ท่านให้ไว้กับบริษัท ภายใน 30 วันทำการ หลังจากวันที่บริษัทอนุมัติเรียบร้อย

3. โค้ดสามารถใช้เป็นส่วนลดใน www.lazada.co.th หรือ Lazada Application ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2563

4. โค้ดส่วนลดที่จัดส่งให้ไม่สามารถนำไปแลกหรือทอนเป็นเงินสดได้

5. จำกัด 1 สิทธิ์ ต่อลูกค้า 1 ท่านเท่านั้น

6. เงื่อนไขเป็นไปตามบริษัทฯ กำหนด

เงื่อนไขเพิ่มเติม

1. สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า Ocean Life ที่สมัครรับเงินผลประโยชน์ผ่านช่องทางออนไลน์และได้รับอนุมัติภายในระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น

2. จำกัด 1 สิทธิ์ / ท่าน / แคมเปญ (จำนวน 1,000 สิทธิ์ตลอดแคมเปญ)

3. จำกัดการใช้โค้ด 1 สิทธิ์ / 1 ใบเสร็จ

4. แลกรับฟรี โค้ดส่วนลด LAZADA มูลค่า 50 บาท และนำรหัสที่ได้ไปกรอกที่ Promo Code ใน www.lazada.co.th หรือ Lazada Application

5. รับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 กันยายน 2563

6. ในกรณีที่ได้รับโค้ดส่วนลดแล้ว ต้องนำมาใช้ก่อนโค้ดหมดอายุ ภายใน 10 ตุลาคม 2563 เท่านั้น

7. หากสมาชิกทำ Code สูญหาย หรือ ลบข้อความ ไม่สามารถขอ Code ทดแทน หรือขอคืนคะแนนภายหลังได้

8. Code ที่ได้รับไม่สามารถใช้ซ้ำได้ และไม่สามารถขอคืนคะแนนได้ทุกกรณี

9. รหัสที่หมดอายุ และไม่ได้นำมาใช้สิทธิ์ถือว่าสละสิทธิ์ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การรับผิดชอบในทุกกรณี

10. ลูกค้าต้องสมัครสมาชิกและทำการล็อคอินก่อนการใช้โค้ดส่วนลดนี้

11. ส่วนลดนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นรายการขายอื่นๆของ Lazada และไม่สามารถใช้ร่วมกับสินค้าที่กฎหมายควบคุมการจัดรายการส่งเสริมการขายได้

12. โปรโมชั่นนี้ใช้กับการชำระเงินเต็มจำนวนเท่านั้น

13. โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับการสั่งซื้อแบบคอร์ปอเรท และไม่สามารถใช้ได้กับตัวแทนจำหน่าย

14. Lazada ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการสั่งซื้อที่ไม่ตรงตามเงื่อนไขตามที่บริษัทกำหนด อีกทั้งสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯถือเป็นที่สุด

15. เงื่อนไขการซื้อสินค้า การคืนสินค้า เป็นไปตามที่ www.lazada.co.th กำหนด

16. ขอสงวนสิทธิ์การถ่ายรูปหน้าจอ หรือการทุจริตใดๆ เพื่อนำมาซึ่งการได้สิทธิ์

17. สิทธิ์หรือสินค้าที่ได้รับจากรายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับผู้มีสิทธิ์ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดเท่านั้น ห้ามจำหน่ายหรือใช้ในการพาณิชย์

18. สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถแลกหรือเปลี่ยนเป็นเงินสดและใช้ร่วมกับส่วนลดหรือโปรโมชั่นอื่นๆ ได้   

19. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

20. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0 2207 8888 (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00-18.00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์อื่นๆ ของไทยสมุทรฯ

เพื่อเติมเต็มสวัสดิการพนักงาน

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.