เพียงสมัครรับเงินผลประโยชน์ผ่านบัญชีธนาคารทาง LINE@OceanLife รับรหัสส่วนลด Tesco Lotus มูลค่า 50 บาท (จำนวน 200 สิทธิ์ตลอดแคมเปญ) | ไทยสมุทรประกันชีวิต
  • ติดต่อเรา
  • บทความน่ารู้
  • บริการลูกค้า
  • บริการของเรา
  • แบบประกันของเรา
  • รู้จักเรา

บทความน่าสนใจ
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
พร้อมสนับสนุนช่วยคุณดูแลคนที่รัก เราเชื่อว่า "รักคือพลังของชีวิต"
ตัวช่วยออนไลน์
สะดวก และรวดเร็วมากขึ้น
ด้วยบริการ OceanLife iService
ตรวจสอบข้อมูลกรมธรรม์ ชำระเบี้ย
ได้ทันทีด้วยระบบออนไลน์

แบบประกันของเรา
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
ช่วยให้คุณมั่นใจได้ทำในสิ่งที่รัก
ด้วยแบบประกันชีวิตหลากหลายรูปแบบ

รู้จักเรา
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
พร้อมสนับสนุนช่วยคุณดูแลคนที่รัก
เราเชื่อว่า "รักคือพลังของชีวิต"

ไทยสมุทรประกันชีวิต

ยินดีช่วยคุณค้นหาข้อมูล

เพียงสมัครรับเงินผลประโยชน์ผ่านบัญชีธนาคารทาง LINE@OceanLife รับรหัสส่วนลด Tesco Lotus มูลค่า 50 บาท (จำนวน 200 สิทธิ์ตลอดแคมเปญ)

พิเศษสำหรับลูกค้า OCEAN LIFE ไทยสมุทร เพียงแจ้งความประสงค์รับเงินผลประโยชน์ผ่านบัญชีธนาคารทาง LINE@OceanLife คลิก : http://bit.ly/2Ogf5QW รับรหัสส่วนลด Tesco Lotus มูลค่า 50 บาท 

การรับเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยผ่านบัญชีธนาคาร

เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการรับเงินผลประโยชน์ของผู้ถือกรมธรรม์ บริษัทฯ จะเปลี่ยนวิธีการจ่ายเงินผลประโยชน์ต่างๆ ตามกรมธรรม์ประกันภัย ด้วยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้เอาประกันภัยโดยตรง

ประโยชน์ที่ลูกค้าได้รับจากการรับเงินผ่านบัญชีธนาคาร :

1.  ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนแปลงวิธีรับเงินผลประโยชน์

2. ไม่เสียค่าธรรมเนียมการโอน

3. สะดวกรวดเร็ว ไม่ต้องเดินทางไปธนาคาร

ผลประโยชน์ตามกรมธรรรม์ :

1. เงินปันผล

2. เงินคืนตามเงื่อนไขกรมธรรม์

3. เงินกู้ตามกรมธรรม์

4. เงินค่าเวนคืนตามกรมธรรม์

5. เงินค่าเบี้ยประกันภัยที่ชำระเกิน

6. เงินค่าสินไหมสุขภาพ และสินไหมอุบัติเหตุ

ระยะเวลาแจ้งความประสงค์ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. – 31 ธ.ค. 2564

บริษัทฯ จะจัดส่งรหัสส่วนลดทาง SMS ภายใน 30 วันทำการ หลังได้รับการอนุมัติ

ช่องทางการสมัคร

1. สมัครผ่านช่องทาง LINE Official Account @OCEANLIFE คลิก : http://bit.ly/2Ogf5QW
2. สมัครผ่านช่องทาง OCEAN CLUB Application (สามารถ Download Application ได้ทั้ง App Store และ Play Store)
3. สมัครผ่านช่องทางเว็บไซต์ได้ที่ คลิก : https://bit.ly/2MBoGBv

*หมายเหตุ

1. ชื่อบัญชีที่ใช้ในการสมัครบริการการรับเงินผลประโยชน์ผ่านบัญชีธนาคาร ต้องตรงกับชื่อ-นามสกุลเจ้าของกรมธรรม์ ที่ได้ทำไว้กับบริษัทฯ เท่านั้น
2. กรณีที่ท่านสมัครหรือแก้ไขข้อมูลบริการ การรับเงินผลประโยชน์ผ่านบัญชีธนาคารไม่สำเร็จ ทางบริษัทฯ จะส่งผลแจ้งไปยังสาขาต้นสังกัดเพื่อชี้แจงรายละเอียดและขอเอกสารเพิ่มเติม

 

เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ

1. เฉพาะลูกค้าที่สมัครบริการรับเงินผลประโยชน์ผ่านบัญชีธนาคาร โดยสมัครผ่านช่องทางออนไลน์ เว็บไซต์ iService, OCEAN CLUB Application และ LINE Official Account “OCEANLIFE” เท่านั้น

ช่องทาง LINE Official Account “@OCEANLIFE”     

   1) ลงทะเบียน คลิก : http://bit.ly/2Ogf5QW

   2) เข้าใช้งาน LINE Official Account “OCEANLIFE” และทำตามขั้นตอนดังนี้

                - เลือกเมนู “บริการลูกค้า”

                - เลือกเมนู “ดาวน์โหลดเอกสาร”

                - เลือกเมนู “เอกสารและแบบฟอร์มต่างๆ”

                - เลือกเมนู “เปลี่ยนแปลงวิธีรับเงินผลประโยชน์”

ช่องทาง OCEAN CLUB Application

    1) สามารถดาวน์โหลด Ocean Club Application ได้ที่

                - iOS คลิก : https://apple.co/2Yb6sJ5

                - Android คลิก:  https://bit.ly/3c6k1BB

    2) เข้าใช้งาน Ocean Club App และทำตามขั้นตอนดังนี้

                - เลือกเมนู “กรมธรรมของฉัน”

                - เลือกเมนู “เอกสารและแบบฟอร์มต่างๆ”

                - เลือกเมนู “เปลี่ยนแปลงวิธีรับเงินผลประโยชน์”

ช่องทางเว็บไซต์

    1) เข้าใช้งาน Web Browser คลิก : https://bit.ly/2MBoGBv และทำตามขั้นตอนดังนี้

                - เลือกเมนู ตามลำดับดังนี้

                - กดเข้าเมนู “เอกสารและแบบฟอร์ม”

                - เลือกเมนู “ยื่นคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลออนไลน์”

                - เลือกเมนู “เปลี่ยนแปลงวิธีรับเงินผลประโยชน์”

2. บริษัทฯ จะทำการจัดส่งโค้ดส่วนลด Tesco Lotus มูลค่า 50 บาท ผ่านทาง SMS ตามหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ท่านให้ไว้กับบริษัท ภายใน 15 วันทำการ หลังจากวันที่บริษัทอนุมัติเรียบร้อย

3. กรุณากดรับสิทธิ์ที่เคาน์เตอร์แคชเชียร์ก่อนชำระเงินเท่านั้น โดยรหัสรับสิทธิ์จะหมดอายุภายใน 60 นาที หลังกดรับสิทธิ์

4. โค้ดสามารถใช้เป็นส่วนลดที่ Tesco Lotus และ Tesco Lotus Express ทุกสาขา

5. โค้ดส่วนลดที่จัดส่งให้ไม่สามารถนำไปแลกหรือทอนเป็นเงินสดได้

6. จำกัด 1 สิทธิ์ ต่อลูกค้า 1 ท่านเท่านั้น

7. เงื่อนไขเป็นไปตามบริษัทฯ กำหนด

 

เงื่อนไขเพิ่มเติม

1. สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า Ocean Life ที่สมัครรับเงินผลประโยชน์ผ่านช่องทางออนไลน์และได้รับอนุมัติภายในระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น

2. จำกัด 1 สิทธิ์ / ท่าน / แคมเปญ (จำนวน 200 สิทธิ์ตลอดแคมเปญ)

3. จำกัดการใช้โค้ด 1 สิทธิ์ / 1 ใบเสร็จ

4. แสดงรหัสเพื่อรับสิทธิ์ได้ที่ Tesco Lotus และ Tesco Lotus Express ทุกสาขา

5. รับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 31 ธันวาคม 2564

6. กรุณากดรับสิทธิ์ที่เคาน์เตอร์แคชเชียร์ก่อนชำระเงินเท่านั้น โดยรหัสรับสิทธิ์จะหมดอายุภายใน 60 นาที หลังกดรับสิทธิ์

7. หากสมาชิกทำโค้ด สูญหาย หรือ ลบข้อความ ไม่สามารถขอโค้ดทดแทน หรือขอคืนคะแนนภายหลังได้

8. โค้ดที่ได้รับไม่สามารถใช้ซ้ำได้ และไม่สามารถขอคืนคะแนนได้ทุกกรณี

9. รหัสที่หมดอายุ และไม่ได้นำมาใช้สิทธิ์ถือว่าสละสิทธิ์ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การรับผิดชอบในทุกกรณี

10. ส่วนลดนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นรายการขายอื่นๆของ Tesco Lotus และ Tesco Lotus Express

11. โปรโมชั่นนี้ใช้กับการชำระเงินเต็มจำนวนเท่านั้น

12. Tesco Lotus และ Tesco Lotus Express ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯถือเป็นที่สุด

13. เงื่อนไขการซื้อสินค้า การคืนสินค้า เป็นไปตามที่ Tesco Lotus และ Tesco Lotus Express กำหนด

14. สามารถใช้ซื้อสินค้าตามเงื่อนไขที่ระบุบนคูปอง และไม่สามารถใช้ซื้อสินค้าประเภทสุรา บุหรี่ บัตรเติมเงิน บัตรของขวัญ เวชภัณฑ์ นมดัดแปลงสำหรับทารกและนมดัดแปลงสูตรต่อเนื่องสำหรับทารกและเด็ก (สูตร 1 และ 2) เครื่องดื่มชูกำลัง ผงชูรส กาแฟเบอร์ดี้ไอซ์คอฟฟี่ บริการชำระบิลและค่าธรรมเนียม บริการไปรษณีย์ ศูนย์อาหาร และสินค้า / ร้านค้าในบริเวณพื้นที่เช่า

15. ขอสงวนสิทธิ์การถ่ายรูปหน้าจอ หรือการทุจริตใดๆ เพื่อนำมาซึ่งการได้สิทธิ์

16. สิทธิ์หรือสินค้าที่ได้รับจากรายการส่งเสริมการขายนี้ สำหรับผู้มีสิทธิ์ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดเท่านั้น ห้ามจำหน่ายหรือใช้ในการพาณิชย์

17. สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถแลกหรือเปลี่ยนเป็นเงินสดและใช้ร่วมกับส่วนลดหรือโปรโมชั่นอื่นๆ ได้   

18. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

19. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0 2207 8888 (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00-18.00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

เงื่อนไขคูปองส่วนลดใช้แทนเงินสด

1. คูปองไม่สามารถถอน เปลี่ยนเป็นเงินสด หรือรูปแบบการชำระอื่น

2. สามารถใช้ได้ที่ เทสโก้ โลตัส ทุกสาขา และต้องใช้ก่อนวันหมดอายุ

3. สามารถใช้คูปองได้เพียง 1 ครั้ง

4. สามารถใช้คูปองได้เพียง 1 สิทธิ์ / ใบเสร็จ

5. สามารถใช้ซื้อสินค้าตามเงื่อนไขที่ระบุบนคูปอง และไม่สามารถใช้ซื้อสินค้าประเภทสุรา บุหรี่ บัตรเติมเงิน บัตรของขวัญ เวชภัณฑ์ นมดัดแปลงสำหรับทารกและนมดัดแปลงสูตรต่อเนื่องสำหรับทารกและเด็ก (สูตร 1 และ 2) เครื่องดื่มชูกำลัง ผงชูรส กาแฟเบอร์ดี้ไอซ์คอฟฟี่ บริการชำระบิลและค่าธรรมเนียม บริการไปรษณีย์ ศูนย์อาหาร และสินค้า / ร้านค้าในบริเวณพื้นที่เช่า

6. ไม่สามารถใช้ร่วมกับคูปองส่วนลดอื่นได้ทุกกรณี

7. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ไม่รับคูปองที่ชำรุด ลบเลือน ทำสำเนาหรือถูกเปลี่ยนแปลงข้อมูล และไม่รับผิดชอบในกรณีคูปองสูญหาย

8. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เพื่อเติมเต็มสวัสดิการพนักงาน

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.