สแกนปั๊บ ลุ้นรับโชค ปี 2 (QR-Code Lucky Draw 2021) | ไทยสมุทรประกันชีวิต
  • ติดต่อเรา
  • บทความน่ารู้
  • บริการลูกค้า
  • บริการของเรา
  • แบบประกันของเรา
  • รู้จักเรา

บทความน่าสนใจ
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
พร้อมสนับสนุนช่วยคุณดูแลคนที่รัก เราเชื่อว่า "รักคือพลังของชีวิต"
ตัวช่วยออนไลน์
สะดวก และรวดเร็วมากขึ้น
ด้วยบริการ OceanLife iService
ตรวจสอบข้อมูลกรมธรรม์ ชำระเบี้ย
ได้ทันทีด้วยระบบออนไลน์

แบบประกันของเรา
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
ช่วยให้คุณมั่นใจได้ทำในสิ่งที่รัก
ด้วยแบบประกันชีวิตหลากหลายรูปแบบ

รู้จักเรา
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
พร้อมสนับสนุนช่วยคุณดูแลคนที่รัก
เราเชื่อว่า "รักคือพลังของชีวิต"

ไทยสมุทรประกันชีวิต

ยินดีช่วยคุณค้นหาข้อมูล

สแกนปั๊บ ลุ้นรับโชค ปี 2 (QR-Code Lucky Draw 2021)

สำหรับลูกค้า OCEAN LIFE  ไทยสมุทรประกันชีวิต ลุ้นรับบัตรง่ายๆ 
เพียงชำระเบี้ยประกัยปีต่อด้วย QR Code ผ่านช่องทาง Mobile Banking และลงทะเบียน OCEAN CONNECT

เข้าใช้งานผ่าน LINE Official Account (@OceanLife) ได้ที่ : https://bit.ly/2JUqV1i

ระยะเวลาโครงการ  :  20 มกราคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564 

ช่องทางที่ร่วมรายการ :   ทุกช่องทางจัดจำหน่าย 

ของรางวัล  :  บัตรของขวัญ Tesco Lotus จำนวน 1,200 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 300 บาท รวมมูลค่า 360,000 บาท

เงื่อนไขโครงการ

1. สำหรับลูกค้าไทยสมุทรประกันชีวิตที่ชำระเบี้ยประกันภัยปีต่อผ่านช่องทาง Mobile Banking ด้วยการสแกน QR Code Cross Bank และลงทะเบียน OCEAN CONNECT

2. การคำนวณสิทธิ์การลุ้นรางวัลจะคำนวณจากงวดการชำระของแต่ละเดือน ดังนี้

2.1 ชำระเบี้ยประกันภัยราย 1 เดือน      รับ 1 สิทธิ์ลุ้นรางวัล
2.2 ชำระเบี้ยประกันภัยราย 3 เดือน      รับ 3 สิทธิ์ลุ้นรางวัล
2.3 ชำระเบี้ยประกันภัยราย 6 เดือน      รับ 6 สิทธิ์ลุ้นรางวัล
2.4 ชำระเบี้ยประกันภัยราย 12 เดือน    รับ 12 สิทธิ์ลุ้นรางวัล

3. ลงทะเบียน OCEAN CONNECT  ผ่านช่องทาง LINE Official Account (@OceanLife) หรือ Ocean Club Application ภายในวันที่ที่กำหนดโดยระบุ ชื่อ นามสกุล หมายเลขประจำตัวประชาชน หมายเลขโทรศัพท์

4. หากลูกค้าที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้ยังไม่มี Ocean Club Application สามารถดาวน์โหลด Ocean Club Application ได้ที่

>> iOS : https://apple.co/34iL08l
>> Android : https://bit.ly/3noXQJT

หรือสามารถ Add LINE Official Account (@OceanLife) ได้ที่ : https://bit.ly/2JUqV1i

5. เมื่อลูกค้าชำระเบี้ยประกันภัยปีต่อผ่าน QR Code Cross Bank แล้ว จะได้รับ SMS แจ้งไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่ให้ไว้ในการขอเอาประกันภัยเพื่อแจ้งสิทธิ์การลุ้นรางวัล

6. ตัดสินผู้ได้รับรางวัลด้วยการจับฉลาก โดยผู้บริหารจากบริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ ตัวแทนของบริษัทฯ ณ บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ 170/74-83 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 1 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กทม. 10110 โดยมีการบันทึกภาพเป็นหลักฐานขณะจับรางวัล

7. สงวนสิทธิ์การรับรางวัล 1 สิทธิ์ลุ้นรางวัล ต่อ 1 รางวัล เท่านั้น

8. จำนวนสิทธิ์ลุ้นรางวัลที่เหลือจากการจับรางวัลแต่ละเดือน จะไม่นำไปจับรางวัลในครั้งต่อไป

9. กำหนดการจับรางวัลและการประกาศผลรางวัล

ครั้งที่ ช่วงที่ชำระเบี้ย
ประกันภัย
ช่วงที่ลงทะเบียน
OCEAN CONNECT
วันที่จับรางวัล วันประกาศผล ของรางวัล
1 20 ม.ค. – 31 ม.ค. 64 10 ก.พ. 64 22 ก.พ. 64 1 มี.ค. 64

บัตรของขวัญ Tesco Lotus 
มูลค่า 300 บาท 100 รางวัล

2 1 ก.พ. – 28 ก.พ. 64 10 มี.ค. 64 22 มี.ค. 64 30 มี.ค. 64 บัตรของขวัญ Tesco Lotus
มูลค่า 300 บาท 100 รางวัล
3 1 มี.ค. – 31 มี.ค. 64 10 เม.ย. 64 22 เม.ย. 64 30 เม.ย. 64 บัตรของขวัญ Tesco Lotus
มูลค่า 300 บาท 100 รางวัล
4 1 เม.ย. – 30 เม.ย. 64 10 พ.ค. 64 21 พ.ค. 64 31 พ.ค. 64 บัตรของขวัญ Tesco Lotus
มูลค่า 300 บาท 100 รางวัล
5 1 พ.ค. – 31 พ.ค.64 10 มิ.ย. 64 22 มิ.ย. 64 30 มิ.ย. 64 บัตรของขวัญ Tesco Lotus
มูลค่า 300 บาท 100 รางวัล
6 1 มิ.ย. – 30 มิ.ย. 64 9 ก.ค. 64 22 ก.ค. 64 30 ก.ค. 64 บัตรของขวัญ Tesco Lotus
มูลค่า 300 บาท 100 รางวัล
7 1 ก.ค. – 31 ก.ค. 64 10 ส.ค. 64 22 ส.ค. 64 30 ส.ค. 64 บัตรของขวัญ Tesco Lotus
มูลค่า 300 บาท 100 รางวัล
8 1 ส.ค. – 31 ส.ค. 64 10 ก.ย. 64 22 ก.ย. 64 30 ก.ย. 64 บัตรของขวัญ Tesco Lotus
มูลค่า 300 บาท 100 รางวัล
9 1 ก.ย. – 30 ก.ย. 64 11 ต.ค. 64 22 ต.ค. 64 29 ต.ค. 64 บัตรของขวัญ Tesco Lotus
มูลค่า 300 บาท 100 รางวัล
10 1 ต.ค. – 31 ต.ค. 64 10 พ.ย. 64 22 พ.ย. 64 30 พ.ย. 64 บัตรของขวัญ Tesco Lotus
มูลค่า 300 บาท 100 รางวัล
11 1 พ.ย. – 30 พ.ย. 64 10 ธ.ค. 64 22 ธ.ค. 64 30 ธ.ค. 64 บัตรของขวัญ Tesco Lotus
มูลค่า 300 บาท 100 รางวัล
12 1 ธ.ค. – 31 ธ.ค. 64 11 ม.ค. 65 15 ม.ค. 65 31 ม.ค. 65 บัตรของขวัญ Tesco Lotus
มูลค่า 300 บาท 100 รางวัล

10. ประกาศผลการจับรางวัล ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) www.ocean.co.th

11. ผู้ที่ได้รับรางวัลตั้งแต่ 1,000 บาท ขึ้นไป จะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ทป. 4/2528 และ ทป. 104/2544

12. บริษัทจะจัดส่งของรางวัลให้ผู้ได้รับรางวัลทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ที่ให้ไว้ในการขอเอาประกันภัย ภายใน 60 วัน นับจากวันประกาศผลรางวัล

13. ผู้ได้รับรางวัลจะต้องเป็นผู้รับภาระค่าจัดส่งของรางวัลที่ได้รับ (ถ้ามี)

14. หากผู้ได้รับรางวัลไม่ติดต่อยืนยันสิทธิ์ ภายใน 30 วัน นับจากวันประกาศผลรางวัล จะถือว่าผู้ได้รับรางวัลสละสิทธิ์ โดยบริษัทฯ จะมอบรางวัลให้กับผู้โชคดีสำรองในลำดับถัดไป

15. กรมธรรม์ประกันภัยของผู้ได้รับรางวัลต้องยังมีผลบังคับตั้งแต่วันที่จับรางวัลจนถึงวันที่รับรางวัล

16. ผู้ได้รับรางวัลต้องไม่มีการขอยกเลิกกรมธรรม์ (Free Look) หรือไม่มีการขอเวนคืนสัญญากรมธรรม์ หรือบริษัทฯ บอกล้างสัญญาประกันภัย หากผู้ได้รับรางวัลขอยกเลิกกรมธรรม์ (Free Look) หรือขอเวนคืนสัญญากรมธรรม์ หรือบริษัทฯ บอกล้างสัญญาประกันภัยประกันภัย บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เรียกคืนของรางวัลหรือหักเงินค่าของรางวัลตามมูลค่าของรางวัลที่ผู้ได้รับรางวัลได้รับจากเงินที่รับคืนจากบริษัทฯ กรณีเงินที่ได้รับคืนจากบริษัทฯ  มีจำนวนน้อยกว่ามูลค่าของรางวัล  ผู้ได้รับรางวัลต้องรับผิดชดใช้เงินตามมูลค่าของรางวัลนั้น

17. ผู้ได้รับรางวัลยินยอมให้บริษัทฯ นำรายละเอียดรวมถึงรูปภาพสิ่งพิมพ์ต่างๆ ไปใช้ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

18. พนักงาน ตัวแทนประกันชีวิต หรือนายหน้าประกันชีวิตของบริษัทฯ รวมถึงคณะกรรมการดำเนินงานไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมนี้

19. ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ

20. เงื่อนไขการใช้บัตรของขวัญ Tesco Lotus เป็นไปตามที่ผู้ให้บริการกำหนด บริษัทฯ เป็นเพียงผู้ประชาสัมพันธ์โครงการเท่านั้น

21. ผู้ได้รับรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์การรับรางวัลให้กับผู้อื่นได้ และของรางวัลไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งของอื่น

22. บริษัทฯ อาจเปลี่ยนแปลงของรางวัล เป็นอย่างอื่นในมูลค่าเดียวกัน หรือเปลี่ยนเเปลง ยกเลิกเงื่อนไขกิจกรรม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

23. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตกลงและรับทราบแล้วว่า การเข้าร่วมกิจกรรมเป็นการตกลงยินยอมให้บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลตามที่ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมไว้ เพื่อใช้ในกิจการของบริษัท รวมถึงเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการต่างๆ ตลอดระยะเวลากิจกรรมและต่อไปอีก 2 ปี นับแต่วันที่สิ้นสุดกิจกรรม หากผู้เข้าร่วมกิจกรรมขอเพิกถอนความยินยอมหรือขอลบข้อมูลใดๆ ถือว่าลูกค้าไม่ประสงค์เข้าร่วมกิจกรรมรวมถึงไม่ขอรับรางวัลใดๆ

24. การคำนวณจำนวนสิทธิ์ลุ้นรางวัล และการตัดสินของบริษัทฯ ในทุกกรณีถือเป็นที่สิ้นสุด

25. ใบอนุญาตจัดให้มีการเล่นแถมพกหรือรางวัลในการเสี่ยงโชคฯ โดยศูนย์บริการประชาชน กรมการปกครองเลขที่1782/2563 – 1793/2563

26. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ทำความเข้าใจเงื่อนไขของกิจกรรมเรียบร้อยและยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ

27. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โทร. 0 2207 8888 (วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00-17.00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์อื่นๆ ของไทยสมุทรฯ

เพื่อเติมเต็มสวัสดิการพนักงาน

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.