สิทธิเศษสำหรับสมาชิกบัตรอเมริกัน เอ็กซ์เพรส | ไทยสมุทรประกันชีวิต
 • ติดต่อเรา
 • บริการลูกค้า
 • บริการของเรา
 • แบบประกันของเรา
 • รู้จักเรา
ตัวช่วยออนไลน์
สะดวก และรวดเร็วมากขึ้น
ด้วยบริการ OceanLife iService
ตรวจสอบข้อมูลกรมธรรม์ ชำระเบี้ย
ได้ทันทีด้วยระบบออนไลน์

แบบประกันของเรา
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
ช่วยให้คุณมั่นใจได้ทำในสิ่งที่รัก
ด้วยแบบประกันชีวิตหลากหลายรูปแบบ

รู้จักเรา
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
พร้อมสนับสนุนช่วยคุณดูแลคนที่รัก
เราเชื่อว่า "รักคือพลังของชีวิต"

ไทยสมุทรประกันชีวิต

ยินดีช่วยคุณค้นหาข้อมูล

สิทธิเศษสำหรับสมาชิกบัตรอเมริกัน เอ็กซ์เพรส

สิทธิเศษสำหรับสมาชิกบัตรอเมริกัน เอ็กซ์เพรส

 • พิเศษสำหรับสมาชิกบัตรอเมริกัน เอ็กซ์เพรส ผ่อนชำระ 0% WISE PAY นานสูงสุด 6 เดือน เมื่อขอเอาประกันชีวิต ผ่านช่องทาง Digital Sales (Omni Channel) การตลาดสถาบัน 1 และ การตลาดสถาบัน 2 ของ บมจ.ไทยสมุทรประกันชีวิต และชำระค่าเบี้ยประกัน 10,000 บาทขึ้นไป ต่อกรมธรรม์ ต่อเซลส์สลิป ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2563 และได้รับการพิจารณาอนุมัติรับประกันภัย จาก บมจ.ไทยสมุทรประกันชีวิต ภายในวันที่ 15 มกราคม 2564
 • รับเพิ่ม หมอนโอชิ จำนวน 1 ใบ เมื่อชำระค่าเบี้ยค่าเบี้ยประกันชีวิตผ่านบัตรอเมริกัน เอ็กซ์เพรส ตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไปต่อกรมธรรม์ ต่อเซลล์สลิป

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของรายการแบ่งชำระ 0% WISE PAY

 • สิทธิพิเศษเฉพาะสมาชิกบัตรอเมริกัน เอ็กซ์เพรสซึ่งออกโดยบริษัท อเมริกัน เอ็กซ์เพรส (ไทย) จำกัด (บริษัทฯ) ยกเว้น บัตรธุรกิจ อเมริกัน เอ็กซ์เพรส และ บัตรบริษัท อเมริกัน เอ็กซ์เพรส สำหรับชำระค่าเบี้ยประกัน ณ บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ในระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ได้กับแผนประกันชีวิตควบการลงทุน (ยูนิต ลิงค์)
 • ยอดใช้จ่ายขั้นต่ำ หรือ เงินต้นต้องไม่ต่ำกว่า 10,000 บาทต่อธุรกรรม
 • สมาชิกบัตรอเมริกัน เอ็กซ์เพรสสามารถเลือกระยะเวลาแบ่งชำระรายเดือน 3  หรือ 6 เดือน
 • รายการแบ่งชำระ 0% WISE PAY สมาชิกบัตรอเมริกัน เอ็กซ์เพรส สามารถทำรายการแบ่งชำระโดยปราศจากดอกเบี้ย
 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับคะแนนสะสมแพลทินัม การบินไทย อเมริกัน เอ็กซ์เพรสจากการใช้จ่ายทุกๆ 25 บาท จะไม่สามารถได้รับ 1.5 คะแนนสะสมแพลทินัม การบินไทย อเมริกัน เอ็กซ์เพรส รวมถึงยอดใช้จ่ายผ่านรายการแบ่งชำระ 0% WISE PAY
 • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการบอกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายนี้ในเวลาใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ในกรณีมีข้อโต้แย้ง คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด
 • เงื่อนไขเป็นไปตามข้อกำหนดของรายการ 0% WISE PAY กรุณาศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่ https://www.americanexpress.com/th

เงื่อนไขรายการรับหมอนโอชิ

 • ขอสงวนสิทธิ์จำกัดการมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ เฉพาะการขอทำประกันกรมธรรม์ใหม่ ภายในระยะเวลาร่วมรายการและได้รับการอนุมัติรับประกันภัยจาก บมจ.ไทยสมุทรประกันชีวิต เท่านั้นยกเว้นการชำระเบี้ยประกันภัยปีต่อ ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
 • สมาชิกบัตรอเมริกัน เอ็กซ์เพรสจะได้รับหมอนสอดมือโอชิ มูลค่า 450 บาท จำนวน 1 ใบ เมื่อมียอดชำระค่าเบี้ยประกันภัยผ่านบัตรฯ ตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไปต่อกรมธรรม์ ต่อเซลล์สลิป
 • ขอสงวนสิทธิ์จำกัดการมอบหมอนสอดมือโอชิ 1 ใบ ต่อ 1 กรมธรรม์เท่านั้น
 • หมอนสอดมือโอชิที่สมาชิกบัตรอเมริกัน เอ็กซ์เพรสจะได้รับตามเงื่อนไขรายการนี้ จะถูกจัดส่งโดย บมจ. ไทยสมุทรประกันชีวิต ให้แก่สมาชิกบัตรอเมริกัน เอ็กซ์เพรสภายใน 60 วันหลังจากวันที่เริ่มต้นความคุ้มครอง
 • หมอนสอดมือโอชิไม่สามารถแลก เปลี่ยน และ/หรือทอนเป็นเงินสดหรือโอนสิทธิให้แก่ผู้อื่นได้
 • การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่ บมจ. ไทยสมุทรประกันชีวิต กำหนด ความคุ้มครองและการจ่ายผลประโยชน์ต่างๆ เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์
 • ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและทำความเข้าใจในรายละเอียดเงื่อนไขความคุ้มครอง ผลประโยชน์ และข้อยกเว้น ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง เมื่อได้รับกรมธรรม์ประกันภัยแล้วโปรดศึกษาเพิ่มเติม
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่าง ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)   โทร. 0 2207 8888 (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00-17.00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

เพื่อเติมเต็มสวัสดิการพนักงาน

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.