สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกบัตรเครดิตกสิกรไทย | ไทยสมุทรประกันชีวิต
 • ติดต่อเรา
 • บทความน่ารู้
 • บริการลูกค้า
 • บริการของเรา
 • แบบประกันของเรา
 • รู้จักเรา

บทความน่าสนใจ
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
พร้อมสนับสนุนช่วยคุณดูแลคนที่รัก เราเชื่อว่า "รักคือพลังของชีวิต"
ตัวช่วยออนไลน์
สะดวก และรวดเร็วมากขึ้น
ด้วยบริการ OceanLife iService
ตรวจสอบข้อมูลกรมธรรม์ ชำระเบี้ย
ได้ทันทีด้วยระบบออนไลน์

แบบประกันของเรา
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
ช่วยให้คุณมั่นใจได้ทำในสิ่งที่รัก
ด้วยแบบประกันชีวิตหลากหลายรูปแบบ

รู้จักเรา
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
พร้อมสนับสนุนช่วยคุณดูแลคนที่รัก
เราเชื่อว่า "รักคือพลังของชีวิต"

ไทยสมุทรประกันชีวิต

ยินดีช่วยคุณค้นหาข้อมูล

สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกบัตรเครดิตกสิกรไทย

สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกบัตรเครดิตกสิกรไทย

1. โครงการความร่วมมือกับ KBank (KBank 0% Installment – CI SUPER PROTECT)
2. 
โครงการความร่วมมือกับ KBank (KBank Reward Point 2020)
3. 
โครงการความร่วมมือกับ KBank (รับคะแนนสะสม X3* / รับเครดิตเงินคืน 12%**)

1. โครงการความร่วมมือกับ KBank (KBank 0% Installment – CI SUPER PROTECT)
ผ่อนชำระ 0% KBank Smart PAY นานสูงสุด 3 เดือน เมื่อขอเอาประกันชีวิต แบบ CI SUPER PROTECT (ซีไอ ซูเปอร์ โพรเทค แบบประกันเดียวกับ โอเชี่ยนไลฟ์ ซุปเปอร์ เฮลท์แคร์ 90/10) ผ่านทุกช่องทาง ของ บมจ.ไทยสมุทรประกันชีวิตทั่วประเทศ และชำระค่าเบี้ยประกันภัยด้วยบัตรเครดิตกสิกรไทย (KBank) ระหว่างวันที่ 1 กันยายน – 31 ธันวาคม 2563 และได้รับการพิจารณาอนุมัติรับประกันภัย จาก บมจ.ไทยสมุทรประกันชีวิต 
 • ระยะเวลาโครงการ : วันนี้ - 31 ธันวาคม 2563
 • ผลิตภัณฑ์ที่ร่วมโครงการ CI SUPER PROTECT
 • สำหรับลูกค้าสมาชิกบัตรเครดิต KBank 
 • ช่องทางที่ร่วมโครงการ ทุกช่องทาง 
  ​หมายเหตุ เฉพาะเบี้ยประกันภัยปีแรก เท่านั้น
 
เงื่อนไขการใช้สิทธิ์

1. ธนาคารสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมรายการเฉพาะสมาชิกบัตรเครดิตกสิกรไทยทุกประเภท ที่ยังคงสภาพสมาชิกและมีประวัติการชำระเงินที่ดีกับธนาคารเท่านั้น 

2. ขอสงวนสิทธิ์จำกัดการมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ เฉพาะการขอทำประกันกรมธรรม์ใหม่ ภายในระยะเวลาร่วมรายการและได้รับการอนุมัติรับประกันภัยจาก บมจ.ไทยสมุทรประกันชีวิต เท่านั้นยกเว้นการชำระเบี้ยประกันภัยปีต่อ ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้

3. การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่ บมจ. ไทยสมุทรประกันชีวิต กำหนด ความคุ้มครองและการจ่ายผลประโยชน์ต่างๆเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์

4. ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและทำความเข้าใจในรายละเอียดเงื่อนไขความคุ้มครอง ผลประโยชน์ และข้อยกเว้น ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง เมื่อได้รับกรมธรรม์ประกันภัยแล้วโปรดศึกษาเพิ่มเติม

5. ธนาคารกสิกรไทยไม่มีส่วนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตตามรายการนี้

6. ธนาคารกสิกรไทยสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

7. กรณีมีข้อพิพาทคำตัดสินของธนาคาร ถือเป็นที่สิ้นสุด

8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่าง ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

9. สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)   โทร. 0 2207 8888 (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00-17.00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) 

2. โครงการความร่วมมือกับ KBank (KBank Reward Point 2020)

สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกบัตรเครดิตกสิกรไทย ใช้คะแนน KBank Reward Point 1,000 คะแนน แลกแทนเงินสด 100 บาท เพื่อชำระค่าเบี้ยประกันภัยผ่านบัตรเครดิตกสิกรไทย เมื่อขอเอาประกันชีวิต ผ่านช่องทาง Digital Sales (Omni Channel) การตลาดสถาบัน 1 และ การตลาดสถาบัน 2 ของ บมจ.ไทยสมุทรประกันชีวิต ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน – 31 ธันวาคม 2563 และได้รับการพิจารณาอนุมัติรับประกันภัย จาก บมจ.ไทยสมุทรประกันชีวิต 

 • ระยะเวลาโครงการ : วันนี้ - 31 ธันวาคม 2563
 • ผลิตภัณฑ์ที่ร่วมโครงการ ขึ้นอยู่กับช่องทาง
 • สำหรับลูกค้าสมาชิกบัตรเครดิต KBank
 • ช่องทางที่ร่วมโครงการ (ช่องทาง Digital Sales, ช่องทางสถาบัน 1, ช่องทางสถาบัน 2 เท่านั้น)
  หมายเหตุ เฉพาะเบี้ยประกันภัยปีแรกเ ท่านั้น
เงื่อนไขการใช้สิทธิ์แลกคะแนนสะสมแทนเงิน

1. ธนาคารสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมรายการเฉพาะสมาชิกบัตรเครดิตกสิกรไทยทุกประเภท ที่ยังคงสภาพสมาชิกและมีประวัติการชำระเงินที่ดีกับธนาคารเท่านั้น 

2. บัตรเครดิตมาสเตอร์การ์ดไทเทเนียม,บัตรเครดิตเพื่อธุรกิจและบัตรเครดิตนิติบุคคลทุกประเภท ไม่สามารถร่วมรายการนี้ได้

3. กำหนดการแลกคะแนนสะสมตามจำนวนที่ธนาคารกำหนดเพื่อชำระค่าสินค้าและบริการ 

4. กรณีแลกคะแนนแทนเงิน เศษคะแนนไม่ถึง 1,000 คะแนนไม่สามารถแลกแทนเงินได้ 

5. กรณีแลกคะแนนเป็นส่วนลด จำกัดสิทธิ์เฉพาะรายการชำระเต็มจำนวนเท่านั้น เศษทศนิยมไม่สามารถนำมาคำนวณส่วลดและยอดเงินส่วนต่างที่เหลือไม่สามารถนำไปผ่อนต่อได้

6. คะแนนสะสม KBank Reward Point จะถูกตัดออกจากคะแนนสะสมของผู้ถือบัตรตามจำนวนคะแนนที่ทำการแลก

7. คะแนนสะสมไม่สามารถ แลกเปลี่ยน หรือ ทอนเป็นเงินได้

8. คะแนนสะสมที่แลกต้องใช้แทนเงินภายในวันเดียวกัน ณ ร้านค้าที่ทำการแลกคะแนน เท่านั้น

9. คะแนนที่แลกแล้วไม่สามารถขอคืนได้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

10. ธนาคาร สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

11. กรณีมีข้อพิพาทคำตัดสินของธนาคาร ถือเป็นที่สิ้นสุด

3. โครงการความร่วมมือกับ KBank (รับคะแนนสะสม X3* / รับเครดิตเงินคืน 12%**)  ผลิตภัณฑ์ที่ร่วมโครงการ  ขึ้นอยู่กับช่องทาง 

เมื่อชำระค่าเบี้ยประกันชีวิต เฉพาะผลิตภันฑ์ประกันชีวิตที่บริษัทฯ รับชำระเบี้ยประกันภัยผ่านบัตรเครดิต ผ่านทุกช่องทาง ด้วยบัตรเครดิตกสิกรไทย ตั้งแต่วันนี้ – 30 เมษายน 2564 รับคะแนนสะสม X3* เมื่อใช้จ่ายหมวดประกัน ครบทุก 10,000 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป และ รับเครดิตเงินคืน 12%**เมื่อใช้คะแนน KBank Reward Point แลกเท่ายอดชำระเบี้ยประกัน
 • ระยะเวลาโครงการ : วันนี้ - 31 ธันวาคม 2563
 • ผลิตภัณฑ์ที่ร่วมโครงการ ทุกแบบประกันที่บริษัทรับผิดชอบค่าธรรมเนียม
 • กลุ่มเป้าหมาย สมาชิกบัตรเครดิต KBank
 • ช่องทางที่ร่วมโครงการ ทุกช่องทาง 
  หมายเหตุ สำหรับการชำระเบี้ยประกันภัยปีแรก และ เบี้ยประกันภัยปีต่อ เท่านั้น 
ต่อที่ 1 รับคะแนนสะสม X3*
 • เมื่อใช้จ่ายหมวดประกัน ครบทุก 10,000 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป 
 • วิธีลงทะเบียนผ่าน SMS 
 • SMS พิมพ์ IS (เว้นวรรค) ตามด้วย หมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย 
 • ส่งมาที่ 4545888 (ครั้งละ 3 บาท) 
 • ตัวอย่าง IS 123456789101
ต่อที่ 2 รับเครดิตเงินคืน 12%**เมื่อใช้คะแนน KBank Reward Point แลกเท่ายอดชำระเบี้ยประกันภัย
* วิธีการแลกคะแนน
 • ส่ง SMS พิมพ์ KIR (เว้นวรรค) ตามด้วย หมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย (เว้นวรรค) จำนวนยอดใช้จ่าย (ไม่ใส่จุดทศนิยม) 
 • ส่งมาที่ 4545888 (ครั้งละ 3 บาท)
 • ตัวอย่าง คุณ ก. ใช้จ่ายผ่านบัตร 12,500.50 บาท ด้วยบัตรหมายเลข XXXX123456789999 
 • คุณ ก. ต้องส่ง SMS พิมพ์  KIR 123456789999 12500  แล้วส่งมาที่ 4545888
เงื่อนไขการรับสิทธิ์
*เงื่อนไขการรับคะแนนสะสม X3 : 

1. สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตกสิกรไทยที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ โดยสามารถลงทะเบียน ผ่าน SMS พิมพ์ IS เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545888 และได้รับข้อความตอบกลับ 

2. ธนาคารจะคำนวณยอดคะแนนสะสมจากยอดใช้จ่ายในหมวดประกันโดยยึดตาม MCC Code ร้านค้าที่ Visa และ MasterCard International กำหนดดังนี้ 00063, 05960, 06300 ภายใต้บัตรหมายเลขเดียวกัน ชื่อ – สกุลเดียวกัน ตั้งแต่วันนี้  – 31 ธ.ค. 63 

3. จำกัดยอดใช้จ่ายที่นำไปคำนวณคะแนนสะสมพิเศษเฉพาะยอดใช้จ่ายครบทุก 10,000 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป และยอดใช้จ่ายสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท/ท่าน/ตลอดรายการ

4. วิธีการคำนวณคะแนนสะสม 3 เท่า คือ คะแนนปกติ 1 เท่า และคะแนนพิเศษอีก 2 เท่า รวมได้คะแนนสะสม 3 เท่า โดยเศษของยอดซื้อที่เกิน 10,000 บาทจะไม่ถูกนำมาคิดคะแนนสะสมพิเศษ จะได้รับคะแนนสะสมตามปกติเท่านั้น (ยกเว้นบัตรเครดิตเดอะแพสชั่นกสิกรไทย จะได้รับคะแนนสะสม คะแนนปกติ 2 เท่า และคะแนนพิเศษอีก 1 เท่า รวมได้คะแนนสะสม 3 เท่า) 

5. การคิดคะแนนสะสมคือ ยอดใช้จ่ายทุก 25 บาท จะได้รับคะแนนสะสมปกติ 1 คะแนน ยกเว้นบัตรเครดิตเดอะแพสชั่นกสิกรไทย ยอดใช้จ่ายทุก 25 บาท จะได้รับคะแนนสะสมปกติ 2 คะแนน 

ตัวอย่างการคิดคะแนนสะสม เช่น ผู้ถือบัตรซื้อประกันด้วยบัตรแพลทินัม 38,500 บาท (30,000/25*2 เท่าพิเศษ= คะแนนสะสมพิเศษ 2,400 คะแนน และ 38,500/25 = 1,540 คะแนนปกติ  รวมคะแนนสะสมทั้งหมดของยอดซื้อ 38,500 บาท ที่จะได้รับรวม 3,940 คะแนน 

ตัวอย่างการคิดคะแนนสะสม เช่น ผู้ถือบัตรซื้อประกันด้วยบัตรแพชชั่น 55,500 บาท (50,000/25*1 เท่าพิเศษ= คะแนนสะสมพิเศษ 2,000 คะแนน และ 55,500/25*2 = 4,440 คะแนนปกติ  รวมคะแนนสะสมทั้งหมดของยอดซื้อ 55,500 บาท ที่จะได้รับรวม 6,440 คะแนน  

6. ผู้ถือบัตรจะได้รับคะแนนสะสมพิเศษในบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือบัตร ภายใน 60 วันหลังจากสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย

7. ผู้ถือบัตรที่จะได้รับคะแนนสะสมพิเศษจะต้องมีสถานะบัตรเครดิตเป็นปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชำระเงินตามข้อกำหนดของการเป็นผู้ถือบัตรเครดิตของธนาคาร จนถึงวันที่ได้รับคะแนนสะสมพิเศษ 

8. คะแนนสะสมพิเศษไม่สามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ 

**เงื่อนไขการใช้คะแนนแลกรับเครดิตเงินคืน 12%:  

1. สามารถตรวจสอบคะแนนคงเหลือก่อนทำรายการ ได้ที่ 02-8888888 กด 823

2. ผู้ถือบัตรต้องส่ง SMS แจ้งแลกคะแนนสะสมทุกครั้งที่ต้องการแลกรับคืน 12% โดยพิมพ์ KIR (วรรค) หมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย (วรรค) จำนวนยอดใช้จ่าย (ไม่ใส่จุดทศนิยม) ส่งมาที่ 4545888 (ครั้งละ 3 บาท) 

3. ธนาคารจะคำนวณยอดเครดิตเงินคืนจากยอดใช้จ่ายที่ซื้อประกันเท่านั้น 

4. คะแนนสะสม KBank Reward Point จะถูกตัดออกจากคะแนนสะสมของผู้ถือบัตรตามจำนวนคะแนนที่แจ้งแลกผ่านระบบ SMS  

5. กรณีคะแนนสะสมไม่เพียงพอ ธนาคารจะไม่ดำเนินการแลกเครดิตเงินคืน 12% ให้กับผู้ถือบัตร 

6. คะแนนสะสมที่แลกไปแล้วไม่สามารถยกเลิก ขอคืน หรือเปลี่ยนแปลงได้ 

7. ธนาคารจะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตภายใน 7 วันทำการ

8. ยอดใช้จ่ายที่ไม่สามารถเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ ได้แก่ ยอดเรียกเก็บเป็นสกุลเงินต่างประเทศ รายการแบ่งจ่ายรายเดือน KBank Smart Pay, KBank Smart Pay By Phone ที่เรียกเก็บเป็นรายเดือน การซื้อหน่วยลงทุนทุกประเภท (SSF/SSFX/RMF) การชำระภาษีทุกประเภท ค่าธรรมเนียมต่างๆ รายการใช้จ่ายที่เข้าข่ายเพื่อการค้าและการพาณิชย์ ตลอดจนรายการค่าชำระสินค้า/บริการที่มีการขอคืน เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกในภายหลัง • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ K-Contact Center 0 2888 8888

หมายเหตุ  
*/** บัตรเครดิตนิติบุคคล บัตรเครดิตมาสเตอร์การ์ดไทเทเนียมกสิกรไทย บัตร Fleet Card  บัตรเครดิตแฮปปี้ออนไลน์ บัตรเครดิตไทเบฟ ไม่สามารถร่วมรายการได้

เพื่อเติมเต็มสวัสดิการพนักงาน

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.