ลุ้นรับเสื้อกิจกรรมโอชิชวนทำดี บริจาคเพื่อสร้างวัคซีนโควิด-19 พร้อมลายเซ็นมาริโอ้และซาร่า | ไทยสมุทรประกันชีวิต
  • ติดต่อเรา
  • บริการลูกค้า
  • บริการของเรา
  • แบบประกันของเรา
  • รู้จักเรา
ตัวช่วยออนไลน์
สะดวก และรวดเร็วมากขึ้น
ด้วยบริการ OceanLife iService
ตรวจสอบข้อมูลกรมธรรม์ ชำระเบี้ย
ได้ทันทีด้วยระบบออนไลน์

แบบประกันของเรา
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
ช่วยให้คุณมั่นใจได้ทำในสิ่งที่รัก
ด้วยแบบประกันชีวิตหลากหลายรูปแบบ

รู้จักเรา
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
พร้อมสนับสนุนช่วยคุณดูแลคนที่รัก
เราเชื่อว่า "รักคือพลังของชีวิต"

ไทยสมุทรประกันชีวิต

ยินดีช่วยคุณค้นหาข้อมูล

ลุ้นรับเสื้อกิจกรรมโอชิชวนทำดี บริจาคเพื่อสร้างวัคซีนโควิด-19 พร้อมลายเซ็นมาริโอ้และซาร่า

ลุ้นรับ เสื้อกิจกรรมโอชิชวนทำดี บริจาคเพื่อสร้างวัคซีนโควิด-19
พร้อมลายเซ็นมาริโอ้และซาร่า สำหรับผู้มียอดบริจาคสูงสุด (Top Spender) จำนวน 10 รางวัล รางวัลละ 1 ตัว

>> ระยะเวลาร่วมกิจกรรม : ตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม – 10 สิงหาคม 2563  เวลา 23.59 น.

กติกาการร่วมกิจกรรมง่าย ๆ เพียง:

1) บริจาคตรงมอบให้ศูนย์วิจัยวัคซีน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี “คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” เลขที่บัญชี 045-304726-1 สามารถใช้สิทธิ์ลดหย่อนได้ 2 เท่า*

2) ผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องอัปโหลดสลิปพร้อมพิมพ์ชื่อ นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ ผ่าน
คลิก >> https://bit.ly/2XsCvnX

โดยสลิปจะต้องระบุวันที่บริจาค : ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม – 10 สิงหาคม 2563  

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล วันที่ 18 สิงหาคม 2563 ที่หน้า Timeline OCEAN LIFE LINE Official Account เวลา 16.00 น.

! เงื่อนไข:

1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องทำการกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ผู้ร่วมกิจกรรมที่กรอกข้อมูลซ้ำ

2. จำกัดสิทธิ์ 1 ท่านต่อ 1 รางวัลเท่านั้น

3. บริษัทฯ จะส่ง Link สำหรับยืนยันการรับรางวัลให้แก่ผู้โชคดีทาง sms โดยผู้โชคดีจะต้องยืนยันสิทธิ์โดยระบุ ชื่อ นามสกุล, เบอร์โทรศัพท์ และที่อยู่ ภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2563 เวลา 20.00 น. หากไม่ทำการยืนยันจะถือว่าสละสิทธิ์

4. บริษัทฯ จะจัดส่งของรางวัลให้ผู้ได้รับรางวัลทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่แจ้งไว้ภายใน 30 วันหลังประกาศผล

5. ผู้ได้รับรางวัลไม่สามารถแลกหรือเปลี่ยนของรางวัลเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ

6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกสีเสื้อ และไซซ์เสื้อ

7. ผู้ได้รับของรางวัล ยินยอมให้บริษัทฯ นำรายละเอียดรวมถึงรูปภาพสิ่งพิมพ์ต่างๆ ไปใช้ในการประกอบโฆษณาได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการลบข้อความใดๆ ที่ขัดต่อกฎหมาย หรือที่บริษัทฯ เห็นว่าไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด และเงื่อนไขเกี่ยวกับกิจกรรมและของรางวัล โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

10. การตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

11. สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โทร. 0 2207 8888 วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.00 – 17.00 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

 

#Oceanlifeไทยสมุทรโอชิชวนทำดี #ภูมิคุ้มกันจากการให้ #กองทุนการวิจัยวัคซีน #CUCovidVaccine

#Oceanlifepage #รักคือพลังของชีวิต

หมายเหตุ : *กรณีต้องการใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษี 2 เท่า สามารถติดต่อขอรับใบเสร็จได้ทาง Inbox Fan Page Facebook : Chula VRC

ข่าวสารประชาสัมพันธ์อื่นๆ ของไทยสมุทรฯ

เพื่อเติมเต็มสวัสดิการพนักงาน

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.