ลงทะเบียนรับประกันภัยกลุ่ม 10 บาท สงกรานต์อุ่นใจ นิวนอร์มอล ซุปเปอร์พลัส (ไมโครอินชัวรันส์) | ไทยสมุทรประกันชีวิต
  • ติดต่อเรา
  • บทความน่ารู้
  • บริการลูกค้า
  • บริการของเรา
  • แบบประกันของเรา
  • รู้จักเรา

บทความน่าสนใจ
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
พร้อมสนับสนุนช่วยคุณดูแลคนที่รัก เราเชื่อว่า "รักคือพลังของชีวิต"
ตัวช่วยออนไลน์
สะดวก และรวดเร็วมากขึ้น
ด้วยบริการ OceanLife iService
ตรวจสอบข้อมูลกรมธรรม์ ชำระเบี้ย
ได้ทันทีด้วยระบบออนไลน์

แบบประกันของเรา
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
ช่วยให้คุณมั่นใจได้ทำในสิ่งที่รัก
ด้วยแบบประกันชีวิตหลากหลายรูปแบบ

รู้จักเรา
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
พร้อมสนับสนุนช่วยคุณดูแลคนที่รัก
เราเชื่อว่า "รักคือพลังของชีวิต"

ไทยสมุทรประกันชีวิต

ยินดีช่วยคุณค้นหาข้อมูล

ลงทะเบียนรับประกันภัยกลุ่ม 10 บาท สงกรานต์อุ่นใจ นิวนอร์มอล ซุปเปอร์พลัส (ไมโครอินชัวรันส์)

พิเศษ สำหรับลูกค้า OCEAN LIFE ไทยสมุทรเท่านั้น ลงทะเบียนรับประกันภัยกลุ่ม 10 บาท สงกรานต์อุ่นใจ นิวนอร์มอล ซุปเปอร์พลัส (ไมโครอินชัวรันส์)

ระยะเวลากิจกรรม : ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2564 – 6 เมษายน 2564
คุณสมบัติผู้ร่วมกิจกรรม : สำหรับลูกค้า Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต ที่เป็นสมาชิก Ocean Club Application ที่มีอายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ ถึง 70 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ขอทำประกันภัยเท่านั้น
ของรางวัล : ประกันภัยกลุ่มสงกรานต์อุ่นใจ นิวนอร์มอล ซุปเปอร์พลัส (ไมโครอินชัวรันส์) มูลค่า 10 บาท จำนวน 1 รางวัล

คุณสมบัติผู้ร่วมกิจกรรม
1. สำหรับผู้ใช้ Ocean Club Application เท่านั้น
2. ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมนี้หากยังไม่มี Ocean Club Application สามารถดาวน์โหลด Ocean Club Application ได้ที่
   - IOS คลิก : https://apple.co/2PsLLaw

   - Android คลิก : https://bit.ly/39e9Mcj

วิธีการร่วมกิจกรรม
1. เข้าใช้งาน Ocean Club Application
2. กดที่เมนู “เพิ่ม OCHI COIN” 
3. เข้าเมนูย่อย "กิจกรรม
4. กด “ลงทะเบียน

ข้อควรทราบ

1. นิวนอร์อล ซุปเปอร์พลัส เป็นชื่อทางการตลาดของแบบประกันภัยกลุ่ม 10 บาท สงกรานต์อุ่นใจ นิวนอร์มอล ซุปเปอร์พลัส
2. 
ผู้ขอเอาประกันภัย จะต้องมีอายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ ถึง 70 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ทำประกันภัย และถือสัญชาติไทยเท่านั้น
3. 
การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด
4. 
เริ่มต้นคุ้มครองวันที่ 12 เมษายน 2564 เวลา 00.00 น. สิ้นสุดความคุ้มครองวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 เวลา 23.59 น. และไม่มีการต่ออายุอัตโนมัติ
5. 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดส่งกรมธรรม์ครั้งนี้ โดยการยืนยันความคุ้มครองผ่านทาง SMS เท่านั้น
6. 
ความคุ้มครองและการจ่ายผลประโยชน์เป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์
7. 
ข้อมูลในเอกสารนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นของผลิตภัณฑ์ประกันภัย ผู้ขอเอาประกันภัย/ผู้เอาประกันภัย ควรศึกษาเพิ่มเติม และทำความเข้าใจในรายละเอียดเงื่อนไขความคุ้มครองผลประโยชน์และข้อยกเว้นก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง เมื่อได้รับกรมธรรม์ประกันภัยโปรดศึกษาเพิ่มเติม

*เงื่อนไขการรับของรางวัล

1. สำหรับผู้ร่วมกิจกรรมที่ทำถูกต้องครบถ้วนตามวิธีการที่กำหนด เท่านั้น
2. 
เข้าร่วมกิจกรรมภายในวันที่ 30 มีนาคม 2564 – 6 เมษายน 2564 จำกัด 1,000 กรมธรรม์ ตลอดระยะเวลากิจกรรม หรือจนกว่าจะครบจำนวนกรมธรรม์ แล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นก่อน
3. 
จำกัด 1 ท่าน ต่อ 1 กรมธรรม์ เท่านั้น
4. 
บริษัทจะยืนยันความคุ้มครอง ในวันที่ 12 เมษายน 2564 ทาง SMS ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ลงทะเบียน
5. 
ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันภัยกลุ่มสงกรานต์อุ่นใจ นิวนอร์มอล ซุปเปอร์พลัส (ไมโครอินชัวรันส์) ให้เข้าใจโดยละเอียด

*เงื่อนไขและข้อกำหนดทั่วไป

1. ไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งของอื่นได้
2. 
ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ
3. 
ไม่สามารถโอนสิทธิ์การรับของรางวัลให้ผู้อื่น หากฝ่าฝืนผู้ได้รับรางวัลต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นต่อผู้ให้บริการเอง
4. 
ของรางวัลที่ได้รับจากกิจกรรมส่งเสริมการขายนี้ สำหรับผู้มีสิทธิ์ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนดเท่านั้น ห้ามจำหน่ายหรือใช้ในการพาณิชย์
5. 
บริษัทฯ อาจเปลี่ยนแปลงของรางวัล เป็นอย่างอื่นในมูลค่าเดียวกัน หรือเปลี่ยนแปลง ยกเลิกเงื่อนไขกิจกรรม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
6. 
ผู้ได้รับรางวัลยินยอมให้บริษัทฯ นำรายละเอียดรวมถึงรูปภาพสิ่งพิมพ์ต่างๆ ไปใช้ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
7. 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรับทราบและยินยอมให้บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ให้ไว้ในการร่วมกิจกรรมนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการนำเสนอ โฆษณาประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์หรือบริการ กิจกรรมทางการตลาดของบริษัทฯ การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาหรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัทฯ
8. 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ทำความเข้าใจเงื่อนไขของกิจกรรมเรียบร้อยและยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในการจัดกิจกรรมนี้ทุกประการ
9. 
การตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
10. 
เงื่อนไข รายละเอียด การใช้ บริการเป็นไปตามที่ผู้ให้บริการกำหนด บริษัทฯ เป็นเพียงผู้ประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมเท่านั้น
11. 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0 2207 8888 (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00-17.00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

เพื่อเติมเต็มสวัสดิการพนักงาน

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.