ยิ่งฟิต! ยิ่งได้! สุขภาพดี แค่เชื่อมต่อ GARMIN กับ OCEAN CLUB APPLICATION | ไทยสมุทรประกันชีวิต
  • ติดต่อเรา
  • บทความน่ารู้
  • บริการลูกค้า
  • บริการของเรา
  • แบบประกันของเรา
  • รู้จักเรา

บทความน่าสนใจ
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
พร้อมสนับสนุนช่วยคุณดูแลคนที่รัก เราเชื่อว่า "รักคือพลังของชีวิต"
ตัวช่วยออนไลน์
สะดวก และรวดเร็วมากขึ้น
ด้วยบริการ OceanLife iService
ตรวจสอบข้อมูลกรมธรรม์ ชำระเบี้ย
ได้ทันทีด้วยระบบออนไลน์

แบบประกันของเรา
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
ช่วยให้คุณมั่นใจได้ทำในสิ่งที่รัก
ด้วยแบบประกันชีวิตหลากหลายรูปแบบ

รู้จักเรา
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
พร้อมสนับสนุนช่วยคุณดูแลคนที่รัก
เราเชื่อว่า "รักคือพลังของชีวิต"

ไทยสมุทรประกันชีวิต

ยินดีช่วยคุณค้นหาข้อมูล

ยิ่งฟิต! ยิ่งได้! สุขภาพดี แค่เชื่อมต่อ GARMIN กับ OCEAN CLUB APPLICATION

เพียงเชื่อมต่อ GARMIN กับ OCEAN CLUB APPLICATION เพื่อจับระยะการวิ่งและปั่นจักรยาน
มาเปลี่ยนการออกกำลังกาย ให้เป็น OCHI COIN แล้วไปแลกของมากมาย
ได้ OCHI COIN มากสุด 100 เหรียญ ต่อวัน 3,000 เหรียญต่อเดือน 
 
ระยะเวลากิจกรรม :  ตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564  ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
Download Ocean Club Application 
วิธีการใช้งานและเงื่อนไข
• เลือกอุปกรณ์ที่ต้องการเชื่อมต่อ (GARMIN)
• กดปุ่มดึงข้อมูลจาก GARMIN ระบบจะคำนวณคะแนนทันที
 
วิธีการเชื่อมต่อ GARMIN Connect
1. กดที่กิจกรรม “วิ่ง” หรือ “ปั่นจักรยาน”
2. เลือกอุปกรณ์ที่ต้องการเชื่อมต่อ เลือก “GARMIN”
3. ลงชื่อเข้าใช้งาน โดยกรอกบัญชีผู้ใช้ของ GARMIN
4. ระบบจะแสดงหน้า Privacy Policy เลือก “Agree”
 
การ Sync ข้อมูลจาก GARMIN Connect
1. เข้า GARMIN Connect Application เพื่ออัพเดตข้อมูลการออกกำลังกายจากนาฬิกา
2. เข้า Ocean Club Application และ เลือกกิจกรรมที่ต้องการ Sync ข้อมูล “วิ่ง” หรือ “ปั่นจักรยาน”
3. เลือกอุปกรณ์ที่ต้องการเชื่อมต่อ เลือก “GARMIN”
4. เลือก “กดเพื่อดูรายละเอียด” ระบบจะพาไปหน้าสรุปผล
 
เงื่อนไขการรับของรางวัล
1. สำหรับผู้ร่วมกิจกรรมที่ทำถูกต้องครบถ้วนตามวิธีการที่กำหนดเท่านั้น
2. สำหรับกิจกรรมนี้ จะได้รับ OCHI COIN  ดังนี้   
  2.1 การวิ่ง 
>> ระยะทางครบ 3 กิโลเมตร ได้รับ   20 เหรียญ
>> ระยะทางครบ 5 กิโลเมตร  ได้รับ  50 เหรียญ
  2.2 การปั่นจักรยาน 
>> ระยะทางครบ 8 กิโลเมตร  ได้รับ  20 เหรียญ
>> ระยะทางครบ 15 กิโลเมตร ได้รับ 50 เหรียญ
3. จำกัดจำนวน OCHI COIN ที่จะได้รับสูงสุด 50 เหรียญ/ ประเภทการออกกำลังกาย/วัน/ท่าน  เมื่อรวมการออกกำลังกายทั้งสองประเภทแล้ว จำนวน OCHI COIN  ที่จะได้รับสูงสุด ไม่เกิน 100 เหรียญ/วัน/ท่าน   
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการนับระยะทางการวิ่ง/ปั่นจักรยาน  ในกรณีที่ผู้ร่วมกิจกรรมใช้ นาฬิกา GARMIN  แล้วยกเลิกการเชื่อมต่อ (Disconnect) ด้วยตนเอง หรือเกิดความผิดพลาดของ นาฬิกา GARMIN หรือ GARMIN Connect Application ที่ผู้ร่วมกิจกรรมใช้อยู่ หรือ เกิดข้อผิดพลาดจากปัญหาการเชื่อมต่อ นาฬิกา GARMIN กับ OCEAN CLUB Application  ซึ่งกรณีดังกล่าวอาจทำให้ผู้ร่วมกิจกรรม ไม่ได้รับ OCHI COIN
5. หากตรวจพบการทุจริต บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการยกเลิกบัญชีผู้ใช้งานOcean Club Application โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
6. การเชื่อมต่ออุปกรณ์ GARMIN รองรับการออกกำลังกาย 2 รูปแบบเท่านั้น ได้แก่ การวิ่ง และ การปั่นจักรยาน โดยผู้ใช้งานสามารถเชื่อมต่อได้ครั้งละ 1 อุปกรณ์เท่านั้น
7. ต้องกดเพื่อดึงข้อมูลจาก GARMIN ทุกวัน เพื่อให้แอปเชื่อมต่อข้อมูลการวิ่งและปั่นจักรยาน
8. ต้องเข้า GARMIN Connect Application เพื่ออัพเดตข้อมูลการออกกำลังกายก่อนมา Sync ที่ OCEAN CLUB Application เสมอ
 
เงื่อนไขและข้อกำหนดทั่วไป

1. ไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งของอื่นได้

2. ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ

3. ไม่สามารถโอนสิทธิ์การรับของรางวัลให้ผู้อื่น หากฝ่าฝืนผู้ได้รับรางวัลต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นต่อผู้ให้บริการเอง

4. ของรางวัลที่ได้รับจากกิจกรรมส่งเสริมการขายนี้ สำหรับผู้มีสิทธิ์ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนดเท่านั้น ห้ามจำหน่ายหรือใช้ในการพาณิชย์

5.  บริษัทฯ อาจเปลี่ยนแปลงของรางวัล เป็นอย่างอื่นในมูลค่าเดียวกัน หรือเปลี่ยนแปลง ยกเลิกเงื่อนไขกิจกรรม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

6. ผู้ได้รับรางวัลยินยอมให้บริษัทฯ นำรายละเอียดรวมถึงรูปภาพสิ่งพิมพ์ต่างๆ ไปใช้ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

7. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรับทราบและยินยอมให้บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ที่ให้ไว้ในการร่วมกิจกรรมนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการนำเสนอ โฆษณาประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์หรือบริการ กิจกรรมทางการตลาดของบริษัทฯ การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาหรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัทฯ

8. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ทำความเข้าใจเงื่อนไขของกิจกรรมเรียบร้อยและยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในการจัดกิจกรรมนี้ทุกประการ

9. การตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

10. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0 2207 8888 (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00-17.00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

 
#OCEANCLUBAPP #OCEANCLUB #OCEANLIFEPAGE #แอปนี้ต้องโหลด #อภิสิทธิ์สำหรับคนรักการใช้ชีวิต

เพื่อเติมเต็มสวัสดิการพนักงาน

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.