ผู้บริหาร OCEAN LIFE ไทยสมุทรประกันชีวิต ร่วมงานสัมมนา I Code | ไทยสมุทรประกันชีวิต
  • ติดต่อเรา
  • บริการลูกค้า
  • บริการของเรา
  • แบบประกันของเรา
  • รู้จักเรา
ตัวช่วยออนไลน์
สะดวก และรวดเร็วมากขึ้น
ด้วยบริการ OceanLife iService
ตรวจสอบข้อมูลกรมธรรม์ ชำระเบี้ย
ได้ทันทีด้วยระบบออนไลน์

แบบประกันของเรา
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
ช่วยให้คุณมั่นใจได้ทำในสิ่งที่รัก
ด้วยแบบประกันชีวิตหลากหลายรูปแบบ

รู้จักเรา
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
พร้อมสนับสนุนช่วยคุณดูแลคนที่รัก
เราเชื่อว่า "รักคือพลังของชีวิต"

ไทยสมุทรประกันชีวิต

ยินดีช่วยคุณค้นหาข้อมูล

ผู้บริหาร OCEAN LIFE ไทยสมุทรประกันชีวิต ร่วมงานสัมมนา I Code

คุณสุวรรณ อุดมเฉลิมเดช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมงานสัมมนา Institutional Investors Forum : Thailand’s Investment Governance Code (I Code) ณ ห้องบอลรูม โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (กลต.) และ 7 องค์กร อาทิ สำนักงานคปภ. สมาคมประกันชีวิตไทย สมาคมประกันวินาศภัยไทย สำนักงานประกันสังคม สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ฯลฯ ที่เข้าร่วมในการลงนาม MOU เพื่อความร่วมมือในการทำหน้าที่บริหารจัดการเงินลงทุน เพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของเจ้าของเงินลงทุน ลูกค้า และบริษัท โดยมุ่งมั่นที่จะปฎิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุนที่ออกโดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมี 7 ข้อหลักเพื่อยึดถือปฏิบัติ

ข่าวสารประชาสัมพันธ์อื่นๆ ของไทยสมุทรฯ

เพื่อเติมเต็มสวัสดิการพนักงาน

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.