ประกาศผล Connect ปั๊บ ลุ้นรับโชค กับ Ocean Connect | ไทยสมุทรประกันชีวิต
 • ติดต่อเรา
 • บริการลูกค้า
 • บริการของเรา
 • แบบประกันของเรา
 • รู้จักเรา
ตัวช่วยออนไลน์
สะดวก และรวดเร็วมากขึ้น
ด้วยบริการ OceanLife iService
ตรวจสอบข้อมูลกรมธรรม์ ชำระเบี้ย
ได้ทันทีด้วยระบบออนไลน์

แบบประกันของเรา
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
ช่วยให้คุณมั่นใจได้ทำในสิ่งที่รัก
ด้วยแบบประกันชีวิตหลากหลายรูปแบบ

รู้จักเรา
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
พร้อมสนับสนุนช่วยคุณดูแลคนที่รัก
เราเชื่อว่า "รักคือพลังของชีวิต"

ไทยสมุทรประกันชีวิต

ยินดีช่วยคุณค้นหาข้อมูล

ประกาศผล Connect ปั๊บ ลุ้นรับโชค กับ Ocean Connect

รายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับ ชุดเครื่องครัว LINE FRIENDS สุดน่ารัก 

 • ผู้โชคดีลำดับที่ 7                   ของรางวัล  หม้อสุกี้เล็ก                       นาง เทพี อายุเจริญ
 • ผู้โชคดีลำดับที่ 17                 ของรางวัล  กระทะ                             น.ส. อัฑฒ์วรา ทองคำ
 • ผู้โชคดีลำดับที่ 71                 ของรางวัล  หม้อต้ม                          นาย อนวัช พานิช
 • ผู้โชคดีลำดับที่ 107               ของรางวัล  ชุดมีด                            นาง บานชื่น เกษสุวรรณ์
 • ผู้โชคดีลำดับที่ 117               ของรางวัล  หม้อสุกี้ใหญ่                      น.ส. น้ำหวาน ขำอวยชัย
 • ผู้โชคดีลำดับที่ 171               ของรางวัล  เครื่องทำบะหมี่                    นาง อารยา กุลมณีวิวัฒน์
 • ผู้โชคดีลำดับที่ 1007             ของรางวัล  เครื่องทำแซนวิช                   นาย พลพงศ์ หนูทอง
 • ผู้โชคดีลำดับที่ 1017             ของรางวัล  ตู้อบ                              นาง พัชนี เถาถวิล
 • ผู้โชคดีลำดับที่ 1070             ของรางวัล  เครื่องปั่น smoothie               นาง ประเทือง ทองทิพย์
 • ผู้โชคดีลำดับที่ 10007           ของรางวัล  กาต้มน้ำพับได้                      น.ส. ชุลีรัตน์ เลิศพยาบาล
 • ผู้โชคดีลำดับที่ 10700           ของรางวัล  กาต้มน้ำ                           น.ส. ชลิตา กาพย์แก้ว
 • ผู้โชคดีลำดับที่ 10770           ของรางวัล  แก้ว Mug                         นาย เขมทัต วรภัณฑ์พิศิษฎ์

 

** สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0 2207 8888
หมายเหตุ:

- บริษัทฯ จะจัดส่งของรางวัลให้ผู้โชคดีทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่แจ้งไว้กับบริษัทฯ ภายใน 15 วันทำการ
- ผู้ได้รับรางวัลไม่สามารถแลกหรือเปลี่ยนของรางวัลเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ
- บริษัทฯ จะไม่รับประกันและไม่รับผิดชอบต่อคุณภาพ หรือบริการที่อาจเกิดขึ้นกับรางวัลดังกล่าว หากมีปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพ หรือบริการ ผู้โชคดีจะต้องติดต่อที่บริษัทฯ ที่จำหน่ายหรือให้บริการโดยตรง

เงื่อนไขและเกณฑ์การตัดสิน :

1. สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต เท่านั้น
2. สำหรับผู้โชคดีลำดับที่ 7, 17, 71, 107, 117, 171, 1007, 1017, 1070, 10007, 10700, 10770 จำกัดสิทธิ์ 1 หมายเลขบัตรประชาชน ต่อ 1 รางวัล เท่านั้น

ผู้โชคดีลำดับที่ 7       ของรางวัล หม้อสุกี้เล็ก

ผู้โชคดีลำดับที่ 17      ของรางวัล กระทะ

ผู้โชคดีลำดับที่ 71      ของรางวัล หม้อต้ม

ผู้โชคดีลำดับที่ 107    ของรางวัล ชุดมีด

ผู้โชคดีลำดับที่ 117    ของรางวัล หม้อสุกี้ใหญ่

ผู้โชคดีลำดับที่ 171    ของรางวัล เครื่องทำบะหมี่

ผู้โชคดีลำดับที่ 1007   ของรางวัล เครื่องทำแซนวิช

ผู้โชคดีลำดับที่ 1017   ของรางวัล ตู้อบ

ผู้โชคดีลำดับที่ 1070   ของรางวัล เครื่องปั่น smoothie

ผู้โชคดีลำดับที่ 10007 ของรางวัล กาต้มน้ำพับได้

ผู้โชคดีลำดับที่ 10700 ของรางวัล กาต้มน้ำ

ผู้โชคดีลำดับที่ 10770 ของรางวัล แก้ว Mug

3. ผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องทำตามกติกาให้ครบทุกขั้นตอนที่กำหนดไว้
4. 
ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 18.00 น. ที่ Facebook Fanpage: OCEAN LIFE – ไทยสมุทรประกันชีวิต  LINE Official Account หน้า Timeline และ OCEAN CLUB APP
5. 
บริษัทฯ จะจัดส่งของรางวัลให้ผู้โชคดีทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่แจ้งไว้กับบริษัทฯ ภายใน 15 วันทำการ
6. 
ผู้ได้รับรางวัลไม่สามารถแลกหรือเปลี่ยนของรางวัลเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ
7. 
บริษัทฯ จะไม่รับประกันและไม่รับผิดชอบต่อคุณภาพ หรือบริการที่อาจเกิดขึ้นกับรางวัลดังกล่าว หากมีปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพ หรือบริการ ผู้โชคดีจะต้องติดต่อที่บริษัทฯ ที่จำหน่ายหรือให้บริการโดยตรง
8. 
ผู้ได้รับของรางวัล ยินยอมให้บริษัทฯ นำรายละเอียดรวมถึงรูปภาพสิ่งพิมพ์ต่างๆ ไปใช้ในการประกอบโฆษณาได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
9. 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการลบข้อความใดๆ ที่ขัดต่อกฎหมาย หรือที่บริษัทฯ เห็นว่าไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
10. 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด และเงื่อนไขเกี่ยวกับกิจกรรมและของรางวัล โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเพื่อสิทธิประโยชน์สำหรับผู้ร่วมกิจกรรม
11. 
ผู้ร่วมกิจกรรมตกลงให้ความยินยอมแก่บริษัทโดยชัดแจ้งในการอนุญาตให้บริษัทเก็บและใช้ข้อมูลของ เพื่อเก็บวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการทำการตลาด ประชาสัมพันธ์ การติดต่อสื่อสาร สถิติ การแจ้งเตือนหรือส่งข้อมูลผ่านหน้าจออุปกรณ์พกพา, อีเมล, Short message service (SMS) และ Multimedia message service (MMS) เป็นต้น โดยการเก็บข้อมูลหรือการใช้ข้อมูลดังกล่าว จะดำเนินการผ่านคุกกี้ (Cookies), แคชไฟล์ (Cache File), และซอฟต์แวร์ที่ใช้ติดตามอื่นๆ, โปรแกรม Line หรือข้อมูลที่ผู้ใช้งานได้ให้ไว้แก่บริษท
12. 
พนักงาน ตัวแทนประกันชีวิต หรือนายหน้าประกันชีวิตของบริษัทฯ รวมถึงครอบครัว ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมนี้
13. 
การตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
14. 
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โทร. 0 2207 8888 วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.00 – 17.00 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

#Oceanlifepage #รักคือพลังของชีวิต #OCEANCLUBAPP #OceanConnect

ข่าวสารประชาสัมพันธ์อื่นๆ ของไทยสมุทรฯ

เพื่อเติมเต็มสวัสดิการพนักงาน

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.