ประกันอุบัติเหตุ เลือกง่ายได้เพิ่ม (แบบประกันออนไลน์) | ไทยสมุทรประกันชีวิต
  • ติดต่อเรา
  • บทความน่ารู้
  • บริการลูกค้า
  • บริการของเรา
  • แบบประกันของเรา
  • รู้จักเรา

บทความน่าสนใจ
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
พร้อมสนับสนุนช่วยคุณดูแลคนที่รัก เราเชื่อว่า "รักคือพลังของชีวิต"
ตัวช่วยออนไลน์
สะดวก และรวดเร็วมากขึ้น
ด้วยบริการ OceanLife iService
ตรวจสอบข้อมูลกรมธรรม์ ชำระเบี้ย
ได้ทันทีด้วยระบบออนไลน์

แบบประกันของเรา
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
ช่วยให้คุณมั่นใจได้ทำในสิ่งที่รัก
ด้วยแบบประกันชีวิตหลากหลายรูปแบบ

รู้จักเรา
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
พร้อมสนับสนุนช่วยคุณดูแลคนที่รัก
เราเชื่อว่า "รักคือพลังของชีวิต"

ไทยสมุทรประกันชีวิต

ยินดีช่วยคุณค้นหาข้อมูล

ประกันอุบัติเหตุ เลือกง่ายได้เพิ่ม (แบบประกันออนไลน์)

ประกันอุบัติเหตุ ไทยสมุทรประกันชีวิต เลือกง่ายได้เพิ่ม (แบบประกันออนไลน์)
มีแผนความคุ้มครองให้เลือกตามใจชอบถึง 14 แผน
คุ้มครองการเกิดอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์
มีค่าชดเชยรายได้ระหว่างเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล
อุบัติเหตุมีเงินจ่าย
จ่ายเบี้ยรายปี
ชดเชยรายได้
ระยะเวลาคุ้มครอง/ระยะเวลาชำระเบี้ย
คุ้มครอง 1 ปี และต่ออายุปีต่อปี / ชำระเบี้ยประกันภัยปีต่อปี
อายุรับประกันภัย
5 – 60 ปี (แผน 1 – 5 และ 8 – 12), 16 – 60 ปี (แผน 6 – 7 และ 13 – 14)
การลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
เบี้ยประกันภัยบางส่วนสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ ตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
การซื้อสัญญาเพิ่มเติม
ไม่สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติม

ประกันอุบัติเหตุ ไทยสมุทรประกันชีวิต เลือกง่ายได้เพิ่ม (แบบประกันออนไลน์)

เงื่อนไขการรับประกันภัย
อายุรับประกันภัย              : 5 – 60 ปี ต่อสัญญาได้ถึงอายุ 70 ปี (สำหรับแผน 1 – 5 และ 8 – 12)​
                               16 – 60 ปี ต่อสัญญาได้ถึงอายุ 70 ปี (สำหรับแผน 6 – 7 และ 13 – 14)​
งวดการชำระเบี้ยประกันภัย     : รายปี
การตรวจสุขภาพ             : ไม่ต้องตรวจสุขภาพ แต่แถลงสุขภาพในใบคำขอเอาประกันภัย
                               (บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการให้ตรวจสุขภาพหรือขอเอกสารทางการแพทย์เพิ่มเติมเมื่อจำเป็น)​
สัญญาเพิ่มเติม 
              : ไม่สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมได้
 

ซื้อประกันออนไลน์ 

ข้อควรทราบ :
- การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด
- ความคุ้มครองและการจ่ายผลประโยชน์ต่าง ๆ เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์
- การลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
​- ข้อมูลในเอกสารนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นของผลิตภัณฑ์ประกันภัย ผู้ขอเอาประกันภัย/ผู้เอาประกันภัยควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม และทำความเข้าใจในรายละเอียดเงื่อนไขความคุ้มครอง ผลประโยชน์ และข้อยกเว้น ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง เมื่อได้รับกรมธรรม์ประกันภัยแล้วโปรดศึกษาเพิ่มเติม

ค้นหาข้อมูลประกันอื่นๆ

เพื่อเติมเต็มสวัสดิการพนักงาน

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.