โรงพยาบาลราชธานี จ.พระนครศรีอยุธยา | ไทยสมุทรประกันชีวิต
  • ติดต่อเรา
  • บทความน่ารู้
  • บริการลูกค้า
  • บริการของเรา
  • แบบประกันของเรา
  • รู้จักเรา

บทความน่าสนใจ
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
พร้อมสนับสนุนช่วยคุณดูแลคนที่รัก เราเชื่อว่า "รักคือพลังของชีวิต"
ตัวช่วยออนไลน์
สะดวก และรวดเร็วมากขึ้น
ด้วยบริการ OceanLife iService
ตรวจสอบข้อมูลกรมธรรม์ ชำระเบี้ย
ได้ทันทีด้วยระบบออนไลน์

แบบประกันของเรา
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
ช่วยให้คุณมั่นใจได้ทำในสิ่งที่รัก
ด้วยแบบประกันชีวิตหลากหลายรูปแบบ

รู้จักเรา
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
พร้อมสนับสนุนช่วยคุณดูแลคนที่รัก
เราเชื่อว่า "รักคือพลังของชีวิต"

ไทยสมุทรประกันชีวิต

ยินดีช่วยคุณค้นหาข้อมูล

โรงพยาบาลราชธานี จ.พระนครศรีอยุธยา

111 ม.3 ถ.โรจนะ ต.คลองสวนพูล อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0 3533 5555 แฟกซ์ 0 3533 5555
 


ส่วนลด 
30% สำหรับโปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี (ยกเว้นค่าเเพทย์)

ระยะเวลา ตั้งแต่ 1 ม.ค. 64 – 31 ธ.ค. 64

เงื่อนไข

1. กิจกรรมนี้สำหรับสมาชิก Ocean Club เท่านั้น

2. ระยะเวลาเข้าร่วมกิจกรรม ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564 

3. วิธีการขอรับส่วนลดสำหรับสมาชิก Ocean Club:

- เพียงแสดงบัตร Ocean Club Card หรือ Virtual Card พร้อมบัตรประจำตัวประชาชน กับพนักงานผู้ให้บริการ เพื่อขอรับส่วนลด 30% สำหรับ โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี (ยกเว้นค่าเเพทย์)

4. ส่วนลด และรหัสส่วนลด 30% สำหรับโปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี (ยกเว้นค่าเเพทย์) สามารถใช้สำหรับโปรแกรมที่เข้าร่วมรายการที่ โรงพยาบาลราชธานี จ.พระนครศรีอยุธยา เท่านั้น

5. ส่วนลด และรหัสส่วนลดสามารถใช้ภายในเวลาเปิดให้บริการ และขั้นตอนที่ผู้ให้บริการกำหนดเท่านั้น

6. กรณีผู้เข้าร่วมกิจกรรมใช้ Ocean Club Card, Virtual Card  ต้องแสดงต่อพนักงานผู้ให้บริการ โรงพยาบาลราชธานี จ.พระนครศรีอยุธยา หากการใช้บริการมีมูลค่าน้อยกว่ามูลค่าที่กำหนดไว้ ในกิจกรรมนี้  ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จะไม่ได้รับเงินทอน หรือในกรณีที่การใช้บริการมีมูลค่ามากกว่ามูลที่กำหนดไว้ในกิจกรรมนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จะต้องชำระเงินส่วนต่างเพิ่มเอง

7. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะนำ Ocean Club Card, Virtual หรือรหัสส่วนลด ไปให้บุคคลอื่นใช้ หรือโอนสิทธิให้แก่บุคคลอื่นไม่ได้ หากฝ่าฝืน ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นต่อผู้ให้บริการเอง

8. ส่วนลด และรหัสส่วนลดไม่สามารถแลกหรือเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสด หรือประโยชน์อื่น

9. ส่วนลด และรหัสส่วนลดไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ

10. ส่วนลด และรหัสส่วนลดที่ได้รับจากกิจกรรมส่งเสริมการขายนี้ สำหรับผู้มีสิทธิ์ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนดเท่านั้น ห้ามจำหน่ายหรือใช้ในการพาณิชย์

11. เงื่อนไข รายละเอียด การใช้ส่วนลด รวมถึงการชำระเงิน เกี่ยวกับสินค้า/บริการเป็นไปตามที่ผู้ให้บริการกำหนด บริษัทฯ เป็นเพียงผู้ประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมเท่านั้น

12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเงื่อนไข รายละเอียด หรือยกเลิกโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

13. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรับทราบว่าบริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของผู้ได้รับรางวัลที่ให้ไว้ในการร่วมกิจกรรมนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการนำเสนอ โฆษณาประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์หรือบริการ กิจกรรมทางการตลาดของบริษัทฯ การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาหรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัทฯ

14. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมยินยอมให้บริษัทฯ นำรายละเอียดรวมถึงรูปภาพสิ่งพิมพ์ต่างๆ ไปใช้ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

15. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ทำความเข้าใจเงื่อนไขของกิจกรรมเรียบร้อยและยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ข้างต้น

16. สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับส่วนลด โปรดติดต่อ โรงพยาบาลราชธานี จ.พระนครศรีอยุธยา โทร. 0 3533 5555

17. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โทร. 0 2207 8888 (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00-17.00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

เพื่อเติมเต็มสวัสดิการพนักงาน

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.