โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา จ.นครราชสีมา | ไทยสมุทรประกันชีวิต
 • ติดต่อเรา
 • บทความน่ารู้
 • บริการลูกค้า
 • บริการของเรา
 • แบบประกันของเรา
 • รู้จักเรา

บทความน่าสนใจ
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
พร้อมสนับสนุนช่วยคุณดูแลคนที่รัก เราเชื่อว่า "รักคือพลังของชีวิต"
ตัวช่วยออนไลน์
สะดวก และรวดเร็วมากขึ้น
ด้วยบริการ OceanLife iService
ตรวจสอบข้อมูลกรมธรรม์ ชำระเบี้ย
ได้ทันทีด้วยระบบออนไลน์

แบบประกันของเรา
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
ช่วยให้คุณมั่นใจได้ทำในสิ่งที่รัก
ด้วยแบบประกันชีวิตหลากหลายรูปแบบ

รู้จักเรา
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
พร้อมสนับสนุนช่วยคุณดูแลคนที่รัก
เราเชื่อว่า "รักคือพลังของชีวิต"

ไทยสมุทรประกันชีวิต

ยินดีช่วยคุณค้นหาข้อมูล

โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา จ.นครราชสีมา

ที่อยู่ 1308/9ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร. 044-015-999  โทรสาร. 044-256-421
Web-site : www.bkh.co.th


ของขวัญ 
พิเศษ สำหรับโปรแกรมตรวจสุขภาพ แผน 1 จ่ายเพียง 2,500 บาท เท่านั้น

รายการโปรเเกรมตรวจสุขภาพ เเผนที่ 1

 • ตรวจร่างกายโดยเเพทย์ (PE)

 • ตรวจเอกซเรย์ปอดฟิล์มใหญ่ (CXR)

 • ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)

 • ตรวจปัสสาวะเเบบสมบูรณ์ (U/A)

 • ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)
 • ตรวจระดับไขมันในเลือด (Cholesterol,Triglyceride,HDL,LDL)

 • ตรวจการทำงานของไต (Creatinine) 
 • ตรวจการทำงานของตับ(SGPT)

 • ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)
 • ระยะเวลากิจกรรม วันที่ 16 มีนาคม 2564 - 31 ธันวาคม 2564 
 • คุณสมบัติผู้ร่วมกิจกรรม : สำหรับลูกค้าสมาชิก Ocean Club เท่านั้น
 • วิธีการร่วมกิจกรรม  : 
  1. แสดงบัตรสมาชิก Ocean Club Card 
  หรือ บัตรสมาชิก Virtual Card บน Mobile เท่านั้น
  2. แสดงบัตรสมาชิกฯ พร้อมบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อรับส่วนลดกับทางผู้ให้บริการ ตามที่กำหนด
 • เงื่อนไขการรับของรางวัล

1. สำหรับผู้ร่วมกิจกรรมที่ถูกต้องครบถ้วนตามวิธีการที่กำหนด เท่านั้น
2. รับส่วนลด ได้ภายใน วันที่ 
16 มีนาคม 2564 - 31 ธันวาคม 2564 
3. ผู้ได้รับรางวัลตั้งแต่ 1,000 บาท ขึ้นไปต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่  ทป.4/2528 และ ทป.104/2544
4. ระยะเวลารหัสสามารถใช้ได้ภายใน 10,080 นาที ( 7 วัน) นับตั้งเเต่กดเเลกรับสิทธิ์  หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว จะใช้รหัสส่วนลดไม่ได้

5. สามารถทำการนัดตรวจสุขภาพล่วงหน้าอย่างน้อย 3-5 วัน กับผู้ให้บริการ โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา จ.นครราชสีมา  โทร. 044-015-999  โทรสาร. 044-256-421 หรือ Web-site : www.bkh.co.th

 • เงื่อนไขและข้อกำหนดทั่วไป

1. ไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งของอื่นได้
2. ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ
3. ไม่สามารถโอนสิทธิ์การรับของรางวัลให้ผู้อื่น หากฝ่าฝืนผู้ได้รับรางวัลต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นต่อผู้ให้บริการเอง
4. ของรางวัลที่ได้รับจากกิจกรรมส่งเสริมการขายนี้ สำหรับผู้มีสิทธิ์ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนดเท่านั้น ห้ามจำหน่ายหรือใช้ในการพาณิชย์
5. บริษัทฯ อาจเปลี่ยนแปลงของรางวัล เป็นอย่างอื่นในมูลค่าเดียวกัน หรือเปลี่ยนแปลง ยกเลิกเงื่อนไขกิจกรรม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
6. บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดจำหน่ายของรางวัล บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อคุณภาพหรือบริการที่อาจเกิดขึ้นกับรางวัลดังกล่าว หากมีปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพหรือบริการ ผู้ได้รับรางวัลจะต้องติดต่อบริษัทที่จำหน่ายหรือให้บริการโดยตรง
7. ผู้ได้รับรางวัลยินยอมให้บริษัทฯ นำรายละเอียดรวมถึงรูปภาพสิ่งพิมพ์ต่างๆ ไปใช้ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
8. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรับทราบและยินยอมให้บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ที่ให้ไว้ในการร่วมกิจกรรมนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการนำเสนอ โฆษณาประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์หรือบริการ กิจกรรมทางการตลาดของบริษัทฯ การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาหรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัทฯ
9. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ทำความเข้าใจเงื่อนไขของกิจกรรมเรียบร้อยและยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในการจัดกิจกรรมนี้ทุกประการ
10. การตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
11. เงื่อนไข รายละเอียด การใช้ บริการเป็นไปตามที่ผู้ให้บริการกำหนด บริษัทฯ เป็นเพียงผู้ประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมเท่านั้น
12. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผู้ให้บริการ 
โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา จ.นครราชสีมา  โทร. 044-015-999  โทรสาร. 044-256-421 หรือ Web-site : www.bkh.co.th
13. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ บริษัท ไทยสุมรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โทร. 0 2207 8888 (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00-17.00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

เพื่อเติมเต็มสวัสดิการพนักงาน

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.