OCHI TREASURE GAME ตามหาสมบัติกับโอชิ เพียงส่ง STICKER OCHI FESTIVAL คาแรกเตอร์ที่สามารถพาโอชิไปหาสมบัติได้ ลุ้นรับ “กระเป๋าถือโอชิ” จำนวน 10 รางวัล | ไทยสมุทรประกันชีวิต
  • ติดต่อเรา
  • บทความน่ารู้
  • บริการลูกค้า
  • บริการของเรา
  • แบบประกันของเรา
  • รู้จักเรา

บทความน่าสนใจ
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
พร้อมสนับสนุนช่วยคุณดูแลคนที่รัก เราเชื่อว่า "รักคือพลังของชีวิต"
ตัวช่วยออนไลน์
สะดวก และรวดเร็วมากขึ้น
ด้วยบริการ OceanLife iService
ตรวจสอบข้อมูลกรมธรรม์ ชำระเบี้ย
ได้ทันทีด้วยระบบออนไลน์

แบบประกันของเรา
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
ช่วยให้คุณมั่นใจได้ทำในสิ่งที่รัก
ด้วยแบบประกันชีวิตหลากหลายรูปแบบ

รู้จักเรา
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
พร้อมสนับสนุนช่วยคุณดูแลคนที่รัก
เราเชื่อว่า "รักคือพลังของชีวิต"

ไทยสมุทรประกันชีวิต

ยินดีช่วยคุณค้นหาข้อมูล

OCHI TREASURE GAME ตามหาสมบัติกับโอชิ เพียงส่ง STICKER OCHI FESTIVAL คาแรกเตอร์ที่สามารถพาโอชิไปหาสมบัติได้ ลุ้นรับ “กระเป๋าถือโอชิ” จำนวน 10 รางวัล

ดาวน์โหลด STICKER OCHI FESTIVAL รอเลย! 
>> 
คลิก : https://bit.ly/35nqUuP

OCHI TREASURE GAME ตามหาสมบัติกับโอชิ”
เพียงส่ง STICKER OCHI FESTIVAL คาแรกเตอร์ที่สามารถพาโอชิไปหาสมบัติได้ ลุ้นรับ “กระเป๋าถือโอชิ”สุดน่ารัก จำนวน 10 รางวัล

ระยะเวลาการร่วมกิจกรรม
OCEAN LIFE LINE On-Air : เริ่มวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 เวลา 17.00 – 22.00 น.

เงื่อนไข :
1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องส่ง STICKER OCHI FESTIVAL คาแรกเตอร์ที่สามารถพาโอชิไปหาสมบัติได้ 
พิมพ์ชื่อ นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ให้ครบถ้วนผ่านแบบสอบถาม และขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ผู้ร่วมกิจกรรมที่กรอกข้อมูลซ้ำ

2.ผู้ร่วมกิจกรรมที่ทำครบตามกติกา ลำดับที่ 1, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 และ 900 จะได้รับกระเป๋าถือโอชิ จำนวน 10 รางวัล

3. จำกัดสิทธิ์ 1 ท่านต่อ 1 รางวัลเท่านั้น

4. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล วันที่ 20 พฤศจิกายน 2563 เวลา 16.00 น. ที่หน้า Timeline OCEAN LIFE LINE Official Account

5. บริษัทฯ จะส่ง Link สำหรับยืนยันการรับรางวัลให้แก่ผู้โชคดีทาง SMS โดยผู้โชคดีจะต้องยืนยันสิทธิ์โดยระบุ ชื่อ นามสกุล, เบอร์โทรศัพท์ และที่อยู่ ภายในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 เวลา 16.00 น. หากไม่ทำการยืนยันจะถือว่าสละสิทธิ์

6. บริษัทฯ จะจัดส่งของรางวัลให้ผู้ได้รับรางวัลทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่แจ้งไว้ภายใน 60 วันหลังประกาศผล

7. ผู้ได้รับรางวัลไม่สามารถแลกหรือเปลี่ยนของรางวัลเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ

8. ผู้ได้รับของรางวัล ยินยอมให้บริษัทฯ นำรายละเอียดรวมถึงรูปภาพสิ่งพิมพ์ต่างๆ ไปใช้ในการประกอบโฆษณาได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการลบข้อความใดๆ ที่ขัดต่อกฎหมาย หรือที่บริษัทฯ เห็นว่าไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

10. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด และเงื่อนไขเกี่ยวกับกิจกรรมและของรางวัล โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

11. การตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

12. สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โทร. 0 2207 8888 วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.00 – 17.00 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

#Oceanlifepage #รักคือพลังของชีวิต #OchiFestival

เพื่อเติมเต็มสวัสดิการพนักงาน

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.