GIVE BLOOD SAVE A LIFE กับกิจกรรมโอชิทำดี | ไทยสมุทรประกันชีวิต
  • ติดต่อเรา
  • บทความน่ารู้
  • บริการลูกค้า
  • บริการของเรา
  • แบบประกันของเรา
  • รู้จักเรา

บทความน่าสนใจ
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
พร้อมสนับสนุนช่วยคุณดูแลคนที่รัก เราเชื่อว่า "รักคือพลังของชีวิต"
ตัวช่วยออนไลน์
สะดวก และรวดเร็วมากขึ้น
ด้วยบริการ OceanLife iService
ตรวจสอบข้อมูลกรมธรรม์ ชำระเบี้ย
ได้ทันทีด้วยระบบออนไลน์

แบบประกันของเรา
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
ช่วยให้คุณมั่นใจได้ทำในสิ่งที่รัก
ด้วยแบบประกันชีวิตหลากหลายรูปแบบ

รู้จักเรา
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
พร้อมสนับสนุนช่วยคุณดูแลคนที่รัก
เราเชื่อว่า "รักคือพลังของชีวิต"

ไทยสมุทรประกันชีวิต

ยินดีช่วยคุณค้นหาข้อมูล

GIVE BLOOD SAVE A LIFE กับกิจกรรมโอชิทำดี

GIVE BLOOD SAVE A LIFE กับกิจกรรมโอชิทำดี
ชวนทุกท่านเป็น “ผู้ให้” ด้วยการร่วมบริจาคโลหิตตลอดเดือนแห่งความรัก

ลุ้นรับ SET LET ME PROTECT YOU (เจล, สเปรย์, หน้ากากผ้าโอชิ) จำนวน 30 รางวัล (รางวัลละ 1 เซท)

เพียงอัปโหลดรูปถ่ายด้านหลังบัตรผู้บริจาคโลหิต และร่วมแชร์เหตุผลในการร่วมบริจาค

ระยะเวลาร่วมกิจกรรม : ตั้งแต่วันที่ 1– 28 กุมภาพันธ์ 2564 สิ้นสุด เวลา 23.59 น. เท่านั้น

เงื่อนไข :

1. ผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องร่วมแชร์เหตุผลในการบริจาค พร้อมระบุ ชื่อ-นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ และอัปโหลดรูปถ่ายด้านหลังบัตรผู้บริจาคโลหิตที่ระบุวันที่บริจาค ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2564 ผ่านช่องทาง http://bit.ly/36qSiI7

2. ผู้ร่วมกิจกรรมที่ทำครบตามกติกา และเหตุผลท่านใดโดนใจผู้พิจารณาของบริษัทฯ ที่สุด 30 ท่าน จะได้รับ SET LET ME PROTECT YOU (เจล, สเปรย์, หน้ากากผ้าโอชิ) จำนวน 30 รางวัล (รางวัลละ 1 เซท)

3. ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ผู้ร่วมกิจกรรมที่กรอกข้อมูลซ้ำ

4. จำกัดของรางวัล 1 ท่านต่อ 1 รางวัลเท่านั้น

5. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล วันที่ 5 มีนาคม 2564 ผ่านช่องทาง Timeline OCEAN LIFE LINE Official Account และ OCEAN CLUB Application เวลา 16.00 น. 

6. บริษัทฯ จะส่ง Link สำหรับยืนยันการรับรางวัลให้แก่ผู้ได้รับรางวัลทาง sms โดยผู้ได้รับรางวัลจะต้องยืนยันการรับรางวัลผ่าน Link ที่ส่งให้ โดยระบุ ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ และที่อยู่ ภายในวันที่ 8 มีนาคม 2564 เวลา 16.00 น. หากไม่ทำการยืนยันการรับรางวัลภายในกำหนดดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์และผู้พิจารณาของบริษัทฯ จะคัดเลือกเหตุผลของผู้เข้าร่วมกิจกรรมท่านอื่นแทน

7. บริษัทฯ จะจัดส่งของรางวัลให้ผู้ได้รับรางวัลทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่แจ้งไว้ในการยืนยันรับรองรางวัล ภายใน 30 วันทำการ นับจากผู้ได้รับรางวัลยืนยันการรับรางวัล

8. ผู้ได้รับรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์การรับของรางวัลให้ผู้อื่น และไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งของอื่น

9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด และเงื่อนไขเกี่ยวกับกิจกรรมและของรางวัล โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

10. ผู้ได้รับรางวัลยินยอมให้บริษัทฯ นำรายละเอียดรวมถึงรูปภาพสิ่งพิมพ์ต่างๆ ไปใช้ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

11. ผู้ได้รับรางวัลรับทราบว่าบริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของผู้ได้รับรางวัลที่ให้ไว้ในการร่วมกิจกรรมนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการนำเสนอ โฆษณาประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์หรือบริการกิจกรรมทางการตลาดของบริษัทฯ การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาหรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัทฯ

12. การตัดสินของผู้พิจารณาของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

13.เข้าร่วมกิจกรรมได้ทำความเข้าใจเงื่อนไขของกิจกรรมเรียบร้อยและยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและ เงื่อนไขที่ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ

14. สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โทร. 0 2207 8888 วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.00 – 17.00 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

เพื่อเติมเต็มสวัสดิการพนักงาน

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.