วิธีการใช้งานกิจกรรมสุขภาพใน OCEAN CLUB APPLICATION | ไทยสมุทรประกันชีวิต
  • ติดต่อเรา
  • บริการลูกค้า
  • บริการของเรา
  • แบบประกันของเรา
  • รู้จักเรา
ตัวช่วยออนไลน์
สะดวก และรวดเร็วมากขึ้น
ด้วยบริการ OceanLife iService
ตรวจสอบข้อมูลกรมธรรม์ ชำระเบี้ย
ได้ทันทีด้วยระบบออนไลน์

แบบประกันของเรา
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
ช่วยให้คุณมั่นใจได้ทำในสิ่งที่รัก
ด้วยแบบประกันชีวิตหลากหลายรูปแบบ

รู้จักเรา
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
พร้อมสนับสนุนช่วยคุณดูแลคนที่รัก
เราเชื่อว่า "รักคือพลังของชีวิต"

ไทยสมุทรประกันชีวิต

ยินดีช่วยคุณค้นหาข้อมูล

วิธีการใช้งานกิจกรรมสุขภาพใน OCEAN CLUB APPLICATION

วิธีการใช้งานและเงื่อนไข

1. กดปุ่มเพื่อเริ่มกิจกรรมทันที

2. กดปุ่มเดิมเมื่อต้องการหยุด ระบบจะคำนวณคะแนนทันที

การคำนวณคะแนน

1. การเดิน

เดินครบ 5,000 ก้าว ได้รับ 20 เหรียญ

เดินครบ 10,000 ก้าว ได้รับ 50 เหรียญ

2. การวิ่ง

วิ่งครบ 3,000 เมตร ได้รับ 20 เหรียญ

วิ่งครบ 5,000 เมตร ได้รับ 50 เหรียญ

3. การปั่นจักรยาน

ปั่นครบ 8 กม. ได้รับ 20 เหรียญ

ปั่นครบ 15 กม. ได้รับ 50 เหรียญ

4. การนอน

นอนครบ 6 ชั่วโมง ได้รับ 20 เหรียญ

นอนครบ 8 ชั่วโมง ได้รับ 50 เหรียญ

วิธีการทำงาน

1. การเดิน : จะใช้การนับก้าวโดยให้ sensor (การสั่นสะเทือน) ของโทรศัพท์มือถือเครื่องนั้นในการนับค่าจำนวนก้าว (ความคลาดเคลื่อนของจำนวนก้าวขึ้นอยู่กับโทรศัพท์มือถือแต่ละเครื่อง)

2. การวิ่ง : จะใช้การนับจากระยะทาง โดยใช้ GPS ของโทรศัพท์มือถือเครื่องนั้นในการจับระยะทาง (ความคลาดเคลื่อนของระยะทางขึ้นอยู่กับโทรศัพท์มือถือแต่ละเครื่อง)

3. การปั่นจักรยาน : จะใช้การนับจากระยะทางโดยใช้ GPS ของโทรศัพท์มือถือเครื่องนั้นในการจับระยะทาง (ความคลาดเคลื่อนของระยะทางขึ้นอยู่กับโทรศัพท์มือถือแต่ละเครื่อง)

4. การนอน : จะใช้วิธีจับเวลาโดยใช้ฟังก์ชั่นจับเวลาจากมือถือนั้น (ถ้ากด start แล้วมีกดเพื่อไปเปิด app อื่น จะหยุดนับเวลาทันที)

วิธีการเก็บข้อมูลและนับคะแนน

ทางระบบจะเริ่มนับข้อมูลเมื่อผู้ใช้กด START และข้อมูลจะถูกเก็บและคำนวณคะแนนเมื่อผู้ใช้กด STOP

ข้อจำกัด

- ในกรณีที่ผู้ใช้งานกด START เริ่มกิจกรรม แล้วผู้ใช้งานทำการ Kill App ออกไป การนับจะหยุดลงและไม่สามารถเก็บค่าต่างๆ ณ ครั้งนั้นได้ (การ Kill App หมายถึง การเลือกปิด App นั้นออกจากการทำงาน Background ไม่รวมถึงการเปิด App ไว้แล้วหน้าจอดับไปเอง ถ้าแค่หน้าจอดับไป ระบบจะยังคงนับอยู่) 

- การสลับไปเปิด App อื่น ระบบจะยังคงนับต่อไป ยกเว้น การนอน หากมีการกดใช้ App อื่น ระบบจะหยุดนับทันที

หมายเหตุ
- การวิ่งและปั่นจักรยาน ระบบจะคำนวณระยะทางจาก GPS หากออกกำลังกายบนลู่วิ่ง หรือเครื่องปั่นจักรยาน จะไม่ได้รับคะแนนจากกิจกรรมนี้
- การเดิน วิ่งและปั่นจักรยาน ระบบจะสะสมสถิติระหว่างวัน แต่จะตัดทุกวัน ที่เวลา 24.00 น.
- การนอน เมื่อกดปุ่ม เริ่มกิจกรรม ไฟหน้าจอจะหรี่ลง (ขึ้นอยู่กับแต่ละเครื่อง) โดยที่เครื่องจะยังคงเปิดอยู่ตลอด หากมีการขยับหน้าจอ กดปิดหน้าจอ หรือมีการใช้โทรศัพท์มือถือ ระบบจะหยุดการนับทันที
- สามารถร่วมกิจกรรมได้ไม่จำกัดครั้ง แต่จำกัดการรับเหรียญสูงสุดไม่เกิน 100 เหรียญ ต่อคน ต่อวัน โดย 1 กิจกรรม จะได้รับคะแนนสูงสุด 50 เหรียญ

*การใช้งานกิจกรรมสุขภาพ (HEALTH ACTIVITY) เฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนลูกค้าแล้วเท่านั้น

 

เพื่อเติมเต็มสวัสดิการพนักงาน

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.