ซื้อประกันออนไลน์ | ไทยสมุทรประกันชีวิต
  • ติดต่อเรา
  • บริการลูกค้า
  • บริการของเรา
  • แบบประกันของเรา
  • รู้จักเรา
ตัวช่วยออนไลน์
สะดวก และรวดเร็วมากขึ้น
ด้วยบริการ OceanLife iService
ตรวจสอบข้อมูลกรมธรรม์ ชำระเบี้ย
ได้ทันทีด้วยระบบออนไลน์

แบบประกันของเรา
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
ช่วยให้คุณมั่นใจได้ทำในสิ่งที่รัก
ด้วยแบบประกันชีวิตหลากหลายรูปแบบ

รู้จักเรา
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
พร้อมสนับสนุนช่วยคุณดูแลคนที่รัก
เราเชื่อว่า "รักคือพลังของชีวิต"

ไทยสมุทรประกันชีวิต

ยินดีช่วยคุณค้นหาข้อมูล

ซื้อประกันออนไลน์

 

ในปัจจุบันวิถีชีวิตของคนไทยเปลี่ยนแปลงไป เริ่มก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลมากยิ่งขึ้น บริษัทไทยสมุทรประกันชีวิตจึงเล็งเห็นโอกาสที่ดีจึงได้เปิดช่องทางการขายประกันใหม่ทางอินเตอร์เน็ต ซื้อประกันออนไลน์ได้ทันที ที่ www.oceanlifeonline.com  เพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบการใช้ชีวิตของคนรุ่นใหม่มากขึ้น โดยเน้นผลตอบแทนสูงสุดให้กับผู้เอาประกัน รวมไปถึงการจัดการบริหารกรมธรรม์ได้ด้วยตัวเอง รวมถึงการลดขั้นตอนการทำประกันที่ยุ่งยากออกไป เพื่อให้การทำประกันชีวิตเป็นเรื่องง่าย และไม่เป็นเรื่องยุ่งยากอีกต่อไปพร้อมให้บริการสอบถามข้อมูลอย่างใกล้ชิดผ่าน Live Chat เสมือนมีตัวแทนประกันชีวิตส่วนตัว

 

เพื่อเติมเต็มสวัสดิการพนักงาน

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.