ข้อแนะนำวิธีการใช้บริการแฟ็กซ์เคลม | ไทยสมุทรประกันชีวิต
  • ติดต่อเรา
  • บริการลูกค้า
  • บริการของเรา
  • แบบประกันของเรา
  • รู้จักเรา
ตัวช่วยออนไลน์
สะดวก และรวดเร็วมากขึ้น
ด้วยบริการ OceanLife iService
ตรวจสอบข้อมูลกรมธรรม์ ชำระเบี้ย
ได้ทันทีด้วยระบบออนไลน์

แบบประกันของเรา
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
ช่วยให้คุณมั่นใจได้ทำในสิ่งที่รัก
ด้วยแบบประกันชีวิตหลากหลายรูปแบบ

รู้จักเรา
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
พร้อมสนับสนุนช่วยคุณดูแลคนที่รัก
เราเชื่อว่า "รักคือพลังของชีวิต"

ไทยสมุทรประกันชีวิต

ยินดีช่วยคุณค้นหาข้อมูล

ข้อแนะนำวิธีการใช้บริการแฟ็กซ์เคลม

Fax Claim คือ?
Fax Claim คือ กระบวนการที่เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลเครือข่ายแจ้งขอรับสิทธิ สถานะกรมธรรม์ และแจ้งค่ารักษาพยาบาลของผู้เอาประกันภัย เพื่อขอยืนยันความคุ้มครองสินไหมทดแทนค่ารักษาพยาบาลตามเงื่อนไขของสัญญาเพิ่มเติม ทั้งนี้การพิจารณาความคุ้มครองจะพิจารณาจากคำรับรองแพทย์ผู้รักษาและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับโรคที่ได้รับความคุ้มครอง 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายสินไหม โทรศัพท์ 0 2689 3400 กด 2

ช่องทางการส่งเรื่องเรียกร้องสินไหม

วิธีการเรียกร้องผ่าน รพ.เครือข่าย

Fax Claim:      กรณีเป็นผู้ป่วยใน (PA/HC)
OPD เครดิต:    กรณีเป็นผู้ป่วยนอก (PA/HC) และ เป็นกรณีประสพอุบัติเหตุเท่านั้น

ขั้นตอนการใช้สิทธิ์โรงพยาบาลในเครือข่าย แบบผู้ป่วยใน

ขั้นตอนการใช้สิทธิ์โรงพยาบาลในเครือข่าย แบบผู้ป่วยนอก

ขั้นตอนการใช้สิทธิ์โรงพยาบาลนอกเครือข่าย

เพื่อเติมเต็มสวัสดิการพนักงาน

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.