ผลิตภัณฑ์ และแบบประกันไทยสมุทร | ไทยสมุทรประกันชีวิต
 • ติดต่อเรา
 • บริการลูกค้า
 • บริการของเรา
 • แบบประกันของเรา
 • รู้จักเรา
ตัวช่วยออนไลน์
สะดวก และรวดเร็วมากขึ้น
ด้วยบริการ OceanLife iService
ตรวจสอบข้อมูลกรมธรรม์ ชำระเบี้ย
ได้ทันทีด้วยระบบออนไลน์

แบบประกันของเรา
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
ช่วยให้คุณมั่นใจได้ทำในสิ่งที่รัก
ด้วยแบบประกันชีวิตหลากหลายรูปแบบ

รู้จักเรา
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
พร้อมสนับสนุนช่วยคุณดูแลคนที่รัก
เราเชื่อว่า "รักคือพลังของชีวิต"

ไทยสมุทรประกันชีวิต

ยินดีช่วยคุณค้นหาข้อมูล

ค้นหาข้อมูลประกันที่ตรงกับความต้องการของคุณ:

อายุ 25-34 ปี

 • คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (OPD) สูงสุดครั้งละ 2,000 บาท หรือสูงสุด...
 • ...
 • เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปอ้างอิงลดหย่อนภาษีได้
 • เพิ่มความคุ้มครองอุบัติเหตุเป็น 4 เท่า*
 • จ่ายเบี้ยประกันภัยเท่าเดิม แต่เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยให้ทุกปี ๆ ละ 5...
 • คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุสูงสุด 100,000 บาท/ครั้ง***
 • จ่ายเบี้ยเพียง 6 ปี คุ้มครองชีวิต 12 ปี
 • ครบสัญญามีเงินคืนสูงถึง 690%
 • ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาท
 • จ่ายเบี้ยประกันภัยเบาๆ เริ่มต้นเพียงวันละ 2.50 บาท*
 • จ่ายเบี้ยประกันภัยเท่าเดิม แต่เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยให้ทุกปี ๆ ละ 5...
 • คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลสูงสุด 100,000บาท/ครั้ง***
 • รับเงินคืนทุกปี สูงสุดปีละ 12% รวมผลประโยชน์ตลอดสัญญาสูงถึง 952%
 • คุ้มครองชีวิตสูงสุดถึง 800% (ระหว่างปีกรมธรรม์ที่ 8-15)
 • เลือกชำระเบี้ยประกันภัยแบบรายเดือนได้
 • จ่ายเบี้ยเบาสบายๆ รายเดือน
 • ความคุ้มครองชีวิตสูงสุด 330% ระหว่างปีกรมธรรม์ที่ 3-10
 • จ่ายเบี้ยสั้น ผลตอบแทนสูง
 • คุ้มครองครอบคลุมโรคมะเร็งและกลุ่มโรคสมอง 100% โรคสุดฮิตที่คนทำงานกลัว...
 • คุ้มครองอุบัติเหตุสูงสุด 300%** ถึงอายุครบ 90 ปี
 • จ่ายเบี้ยประกันภัยคงที่ 10 ปี คุ้มครองยาวถึงอายุครบ 90 ปี
 • คุ้มครองการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสูงสุด 12 ล้านบาท*
 • คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุทั่วโลกสูงสุดถึง 100,000 บาท/ครั้ง
 • มีเงินชดเชยรายได้เมื่อต้องนอนโรงพยาบาล
 • ไม่ต้องตรวจสุขภาพ ใครก็ทำได้ เพียงแถลงคำถามสุขภาพ
 • จ่ายสบายๆ เบี้ยประกันภัยเริ่มต้นเดือนละ 500 – 4,000 บาท
 • คุ้มครองตลอดชีพ จนถึงอายุครบ 90 ปี กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรับรวม 300%...
 • มีแผนความคุ้มครองให้เลือกตามใจชอบถึง 14 แผน
 • คุ้มครองการเกิดอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์
 • มีค่าชดเชยรายได้ระหว่างเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล
 • คุ้มครองสินเชื่อบ้าน
 • ซื้อง่าย จ่ายเอง ผ่านทางออนไลน์
 • เบี้ยประกันถูกกว่าทางเลือกอื่น
 • อายุ 35-54 ปี

 • เคลมง่าย ไม่ยุ่งยาก คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลแบบเหมาจ่าย
 • ครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน ทั้งกรณีเจ็บป่วยและอุบัติเหตุ
 • เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปอ้างอิงลดหย่อนภาษีได้
 • รับเงิน 20% ทุกปี ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1 – 6
 • รับเงิน 100% ทุกปี ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 7 – 9
 • รวมผลประโยชน์ตลอดสัญญาสูงถึง 530%
 • รับเงิน 8% ทุกๆ 5 ปี รวมรับเงินตลอดสัญญาสูงถึง 192 %
 • คุ้มครองชีวิตสูงถึง 160 % ระหว่างปีกรมธรรม์ที่ 21 - 25
 • เพิ่มความคุ้มครองเลือกได้ ครบทุกด้าน
 • รับความคุ้มครองยาวถึงอายุครบ 95 ปี
 • ครบกำหนดสัญญารับเงินคืน 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพ คุ้มครองโรคร้ายแรง คุ้มครองโรคมะเร็ง...
 • คุ้มครองชีวิตเพิ่มขึ้นทุกๆ 5 ปี สูงสุด 160% (ระหว่างปีกรมธรรม์ที่ 21 - 25...
 • รับเงินคืน 8% ทุกๆ 5 ปี (ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 5,10,15,20)
 • รวมรับผลประโยชน์ตลอดสัญญาสูงสุด 192%
 • รับเงินบำนาญสูงสุด 18% ต่อปี
 • รับเงินบำนาญถึงอายุครบ 90 ปี
 • ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 300,000 บาท
 • มั่นใจ ด้วยความคุ้มครองชีวิตสูงถึง 450%**
 • อุ่นใจ มีเงินออมในอนาคต ครบสัญญารับเงินก้อน 150%
 • ดีต่อใจ เบี้ยประกันชีวิตนำไปลดหย่อนภาษีได้
 • แบบประกันสำหรับคนมองการณ์ไกล...
 • ชำระเบี้ยเพียง 5 ปี รับความคุ้มครองยาวถึงอายุครบ 99 ปี
 • สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพหรืออุบัติเหตุเพิ่มเติมได้
 • รับความคุ้มครองสูง จ่ายค่าเบี้ยสบายๆ
 • คุ้มครองกรณีเสียชีวิต 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย คงที่ตลอดสัญญา
 • สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพ คุ้มครองโรคร้ายแรง คุ้มครองโรคมะเร็ง...
 • คุ้มครองโรคมะเร็งที่เป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 ของคนไทย
 • ตรวจพบมะเร็งคุ้มครองสูงสุดถึง 115%**
 • คุ้มครองโรคมะเร็งทั้งก่อนระยะลุกลาม และระยะลุกลาม
 • เจ็บป่วยหรือบาดเจ็บเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล (ฐานะผู้ป่วยใน)...
 • รับผลประโยชน์ชดเชยการขาดรายได้นานสูงสุด 730 วัน
 • รับความคุ้มครองเป็น 2 เท่า เมื่อเข้ารักษาตัวในห้องผู้ป่วยหนัก (ICU)
 • รับความคุ้มครองสูงสุด 500,000 บาท*
 • คุ้มครอง 6 โรคร้าย ที่คนไทยมีสถิติการเสียชีวิตมากที่สุด**
 • คุ้มครองโรคมะเร็งทั้งระยะลุกลาม และระยะไม่ลุกลาม
 • รับเงินบำนาญ 15% ต่อปี
 • ความพร้อมที่เลือกได้
 • ลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 300,000 บาท
 • อายุ 55 ปีขึ้นไป

 • จ่ายเบี้ยประกันภัยเพียง 20 ปี แต่รับความคุ้มครองถึงอายุครบ 90 ปี
 • รับความคุ้มครองชีวิตสูงสุด 200% ตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 6 เป็นต้นไป
 • รับเงินครบกำหนดสัญญา 250%
 • รับความคุ้มครองชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ เพื่อเป็นมรดก
 • รับเงินครบกำหนดสัญญา 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • ไม่ต้องตรวจสุขภาพและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ
 • เพื่อเติมเต็มสวัสดิการพนักงาน

  Image CAPTCHA
  Enter the characters shown in the image.